9432

2,883.50

تغییر روزانه:

2.11%

سالیانه:

14.63%

قیمت روز سال
Dentsu 3,855.00 90.00 2.39% 38.17%
Yahoo Japan 538.80 14.20 2.71% -2.04%
Trend Micro 5,680.00 10.00 0.18% -5.33%
CyberAgent Inc 2,330.00 36.00 1.57% -56.69%
Rakuten 1,268.00 21.00 1.68% 32.08%
Recruit Holdings 5,586.00 196.00 3.64% 44.57%
NEC 5,440.00 40.00 0.74% 6.67%
Nippon Telegraph & Telephone 2,883.50 59.50 2.11% 14.63%
KDDI 3,498.00 98.00 2.88% 10.00%
NTT Docomo 3,875.00 0 0% 26.92%
NTT DATA 1,713.00 28.00 1.66% 37.15%
Softbank 7,641.00 82.00 1.08% 39.00%

قیمت روز سال
JP225 28854 843.92 3.01% 27.96%