6758

6,724.00

تغییر روزانه:

-0.72%

سالیانه:

23.99%

قیمت روز سال
Nisshinbo 745.00 24.00 3.33% -3.37%
Konica Minolta 376.00 4.00 1.08% -62.25%
Nippon Electric Glass 1,596.00 14.00 0.89% -39.50%
Fujikura 320.00 1.00 0.31% -13.28%
Minebea 1,772.00 -18.00 -1.01% 11.94%
Oki Electric 1,075.00 32.00 3.07% -22.16%
Sony 6,724.00 -49.00 -0.72% 23.99%
Alps Electric 1,202.00 22.00 1.86% -32.74%
Casio Computer 1,845.00 202.00 12.29% 48.91%
Nikon Corporation 972.00 10.00 1.04% -36.43%

قیمت روز سال
NIKKEI 225 20741 353.49 1.73% -1.75%