قیمت سهام
1,004.00
تغییر روزانه
0.50%
سالیانه
8.89%

قیمت روز سال
Comsys 2,426.00 -16.00 -0.66% -24.19%
JGC 1,724.00 11.00 0.64% 62.34%
Nisshinbo 1,004.00 5.00 0.50% 8.89%
Konica Minolta 424.00 3.00 0.71% -28.38%
Nippon Sheet Glass 384.00 0 0% -38.06%
Nippon Electric Glass 2,678.00 16.00 0.60% 0.71%
Toto 4,285.00 95.00 2.27% -25.61%
NGK Insulators 1,833.00 13.00 0.71% -4.88%
Fujikura 760.00 -1.00 -0.13% 62.74%
Ebara 5,320.00 10.00 0.19% 3.30%
Chiyoda 426.00 2.00 0.47% 10.08%
NTN 267.00 5.00 1.91% -16.82%
Minebea 2,284.00 19.00 0.84% -22.86%
Yaskawa Electric 4,295.00 50.00 1.18% -13.14%
GS Yuasa 2,098.00 31.00 1.50% -31.55%
Oki Electric 740.00 22.00 3.06% -25.40%
Alps Electric 1,378.00 -3.00 -0.22% 15.60%
Casio Computer 1,168.00 22.00 1.92% -37.20%
Fanuc 20,485.00 -340.00 -1.63% -21.51%
Hitachi Zosen 774.00 1.00 0.13% 6.91%
Nikon Corporation 1,488.00 10.00 0.68% 32.03%

قیمت روز سال
JP225 26678 -70.34 -0.26% -6.86%