3105

1,010.00

تغییر روزانه:

0.30%

سالیانه:

6.43%

قیمت روز سال
Nisshinbo 1,010.00 3.00 0.30% 6.43%
Konica Minolta 710.00 -3.00 -0.42% -33.58%
Nippon Electric Glass 2,272.00 -17.00 -0.74% -26.47%
Fujikura 420.00 -3.00 -0.71% -11.21%
Minebea 2,391.00 5.00 0.21% 34.70%
Oki Electric 1,417.00 -5.00 -0.35% 0.78%
Alps Electric 2,421.00 15.00 0.62% 4.85%
Casio Computer 2,313.00 15.00 0.65% 62.89%
Nikon Corporation 1,375.00 5.00 0.37% -26.08%

قیمت روز سال
NIKKEI 225 23827 31.74 0.13% 14.70%