قیمت سهام
384.00
تغییر روزانه
0%
سالیانه
-38.06%

قیمت روز سال
Oji Paper 567.00 8.00 1.43% -13.96%
Nippon Paper 954.00 16.00 1.71% -27.56%
Asahi Glass 4,815.00 85.00 1.80% -1.43%
Nippon Sheet Glass 384.00 0 0% -38.06%
Nippon Electric Glass 2,678.00 16.00 0.60% 0.71%
Sumitomo Osaka Cement 3,285.00 45.00 1.39% 5.12%
Taiheiyo Cement 1,903.00 33.00 1.76% -24.78%
Toto 4,285.00 95.00 2.27% -25.61%
NGK Insulators 1,833.00 13.00 0.71% -4.88%

قیمت روز سال
JP225 26678 -70.34 -0.26% -6.86%