5201

3,100.00

تغییر روزانه:

-2.52%

سالیانه:

-20.00%

قیمت روز سال
Asahi Glass 3,100.00 -80.00 -2.52% -20.00%
Nippon Sheet Glass 485.00 -27.00 -5.27% -47.11%
Sumitomo Osaka Cement 3,695.00 -165.00 -4.27% -19.41%
Taiheiyo Cement 2,663.00 -80.00 -2.92% -30.20%

قیمت روز سال
NIKKEI 225 21142 -805.27 -3.67% -2.13%