قیمت سهام
4,815.00
تغییر روزانه
1.80%
سالیانه
-1.43%

قیمت روز سال
Teijin 1,344.00 11.00 0.83% -25.46%
Toray Industries 666.20 6.30 0.95% -4.80%
Oji Paper 567.00 8.00 1.43% -13.96%
Nippon Paper 954.00 16.00 1.71% -27.56%
KAO 5,061.00 21.00 0.42% -26.33%
Shiseido 5,200.00 66.00 1.29% -35.00%
Asahi Glass 4,815.00 85.00 1.80% -1.43%
Nippon Sheet Glass 384.00 0 0% -38.06%
Nippon Electric Glass 2,678.00 16.00 0.60% 0.71%
Sumitomo Osaka Cement 3,285.00 45.00 1.39% 5.12%
Taiheiyo Cement 1,903.00 33.00 1.76% -24.78%
Toto 4,285.00 95.00 2.27% -25.61%
NGK Insulators 1,833.00 13.00 0.71% -4.88%
Daikin 19,535.00 90.00 0.46% -8.52%

قیمت روز سال
JP225 26678 -70.34 -0.26% -6.86%