قیمت روز سال
Nippon Paper 1,339.00 10.00 0.75% -26.87%

قیمت روز سال
NIKKEI 225 23360 40.93 0.18% 5.71%