4902

726.00

تغییر روزانه:

-0.82%

سالیانه:

-30.26%

قیمت روز سال
Nisshinbo 1,027.00 -11.00 -1.06% 11.15%
Konica Minolta 726.00 -6.00 -0.82% -30.26%
Nippon Electric Glass 2,375.00 -16.00 -0.67% -19.41%
Fujikura 439.00 -9.00 -2.01% -3.52%
Minebea 2,377.00 -29.00 -1.21% 45.12%
Oki Electric 1,463.00 -7.00 -0.48% 5.63%
Alps Electric 2,499.00 -36.00 -1.42% 15.21%
Casio Computer 2,246.00 -12.00 -0.53% 63.46%
Nikon Corporation 1,375.00 -15.00 -1.08% -18.88%

قیمت روز سال
NIKKEI 225 24016 158.77 0.67% 16.62%