4902

342.00

تغییر روزانه:

-0.87%

سالیانه:

-53.47%

قیمت روز سال
Nisshinbo 733.00 -15.00 -2.01% -6.03%
Konica Minolta 342.00 -3.00 -0.87% -53.47%
Nippon Electric Glass 1,878.00 -4.00 -0.21% -14.25%
Fujikura 315.00 -4.00 -1.25% -3.96%
Minebea 1,910.00 -18.00 -0.93% 20.35%
Oki Electric 1,035.00 -3.00 -0.29% -28.27%
Alps Electric 1,578.00 -3.00 -0.19% -9.67%
Casio Computer 1,612.00 4.00 0.25% 14.49%
Nikon Corporation 844.00 6.00 0.72% -36.92%

قیمت روز سال
NIKKEI 225 23289 39.75 0.17% 14.06%