قیمت سهام
740.00
تغییر روزانه
3.06%
سالیانه
-25.40%

قیمت روز سال
Nisshinbo 1,004.00 5.00 0.50% 8.89%
Konica Minolta 424.00 3.00 0.71% -28.38%
Nippon Electric Glass 2,678.00 16.00 0.60% 0.71%
Fujikura 760.00 -1.00 -0.13% 62.74%
Minebea 2,284.00 19.00 0.84% -22.86%
Oki Electric 740.00 22.00 3.06% -25.40%
Alps Electric 1,378.00 -3.00 -0.22% 15.60%
Yokogawa Electric 2,251.00 4.00 0.18% 30.57%
Casio Computer 1,168.00 22.00 1.92% -37.20%
Nikon Corporation 1,488.00 10.00 0.68% 32.03%
Citizen Holdings 557.00 5.00 0.91% 29.84%

قیمت روز سال
JP225 26678 -70.34 -0.26% -6.86%