قیمت سهام
760.00
تغییر روزانه
-0.13%
سالیانه
62.74%

قیمت روز سال
Nisshinbo 1,004.00 5.00 0.50% 8.89%
Konica Minolta 424.00 3.00 0.71% -28.38%
Nippon Electric Glass 2,678.00 16.00 0.60% 0.71%
Nippon Steel 2,124.00 24.00 1.14% 2.51%
Kobelco 665.00 -3.00 -0.45% -12.04%
JFE Holdings 1,514.00 -17.00 -1.11% 1.27%
Nippon Light 1,575.00 6.00 0.38% -16.58%
Mitsui Mining & Smelting 3,430.00 -35.00 -1.01% 9.76%
Mitsubishi Materials 1,982.00 2.00 0.10% -13.11%
Dowa 4,715.00 -35.00 -0.74% 5.36%
Furukawa Electric 2,134.00 25.00 1.19% -27.09%
Sumitomo Electric 1,430.00 15.00 1.06% -13.33%
Fujikura 760.00 -1.00 -0.13% 62.74%
Minebea 2,284.00 19.00 0.84% -22.86%
Fuji Electric 5,820.00 -30.00 -0.51% 14.12%
GS Yuasa 2,098.00 31.00 1.50% -31.55%
Oki Electric 740.00 22.00 3.06% -25.40%
Alps Electric 1,378.00 -3.00 -0.22% 15.60%
Casio Computer 1,168.00 22.00 1.92% -37.20%
Nikon Corporation 1,488.00 10.00 0.68% 32.03%

قیمت روز سال
JP225 26678 -70.34 -0.26% -6.86%