قیمت سهام
4,645.00
تغییر روزانه
0.43%
سالیانه
5.45%

قیمت روز سال
Nippon Steel 2,170.00 34.00 1.59% 7.51%
Kobelco 671.00 3.00 0.45% -7.70%
JFE Holdings 1,528.00 0 0% 6.56%
Pacific Metals 2,899.00 2.00 0.07% 63.60%
Nippon Light 1,558.00 5.00 0.32% -15.60%
Mitsui Mining & Smelting 3,375.00 10.00 0.30% 9.05%
Toho Zinc 2,368.00 15.00 0.64% 20.20%
Mitsubishi Materials 1,976.00 1.00 0.05% -12.91%
Sumitomo Metal Mining 5,350.00 1.00 0.02% 14.73%
Dowa 4,645.00 20.00 0.43% 5.45%
Furukawa 1,233.00 8.00 0.65% 0.82%
Furukawa Electric 2,157.00 52.00 2.47% -26.58%
Sumitomo Electric 1,429.00 15.50 1.10% -14.25%
Fujikura 752.00 2.00 0.27% 63.48%

قیمت روز سال
JP225 26830 225.01 0.85% -7.96%