قیمت سهام
2,134.00
تغییر روزانه
1.19%
سالیانه
-27.09%

قیمت روز سال
Nippon Steel 2,124.00 24.00 1.14% 2.51%
Kobelco 665.00 -3.00 -0.45% -12.04%
JFE Holdings 1,514.00 -17.00 -1.11% 1.27%
Nippon Light 1,575.00 6.00 0.38% -16.58%
Mitsui Mining & Smelting 3,430.00 -35.00 -1.01% 9.76%
Mitsubishi Materials 1,982.00 2.00 0.10% -13.11%
Dowa 4,715.00 -35.00 -0.74% 5.36%
Furukawa Electric 2,134.00 25.00 1.19% -27.09%
Sumitomo Electric 1,430.00 15.00 1.06% -13.33%
Fujikura 760.00 -1.00 -0.13% 62.74%
Daikin 19,535.00 90.00 0.46% -8.52%
Hitachi 6,651.00 26.00 0.39% 17.24%
Mitsubishi Electric 1,361.50 -61.00 -4.29% -19.44%
Fuji Electric 5,820.00 -30.00 -0.51% 14.12%
GS Yuasa 2,098.00 31.00 1.50% -31.55%
Mitsubishi Heavy Industries 4,906.00 -7.00 -0.14% 50.31%

قیمت روز سال
JP225 26678 -70.34 -0.26% -6.86%