قیمت سهام
2,124.00
تغییر روزانه
1.14%
سالیانه
2.51%

قیمت روز سال
Showa Denko 2,330.00 34.00 1.48% -33.43%
Tokai Carbon 1,015.00 15.00 1.50% -38.11%
Nippon Steel 2,124.00 24.00 1.14% 2.51%
Kobelco 665.00 -3.00 -0.45% -12.04%
JFE Holdings 1,514.00 -17.00 -1.11% 1.27%
Nippon Light 1,575.00 6.00 0.38% -16.58%
Mitsui Mining & Smelting 3,430.00 -35.00 -1.01% 9.76%
Mitsubishi Materials 1,982.00 2.00 0.10% -13.11%
Dowa 4,715.00 -35.00 -0.74% 5.36%
Furukawa Electric 2,134.00 25.00 1.19% -27.09%
Sumitomo Electric 1,430.00 15.00 1.06% -13.33%
Fujikura 760.00 -1.00 -0.13% 62.74%
Itochu 3,750.00 26.00 0.70% 15.74%
Marubeni 1,380.50 10.50 0.77% 45.36%
Mitsui 3,169.00 -5.00 -0.16% 30.60%
Sumitomo 1,869.00 11.00 0.59% 22.00%
Mitsubishi 4,542.00 50.00 1.11% 54.31%

قیمت روز سال
JP225 26678 -70.34 -0.26% -6.86%