قیمت روز سال
Sumitomo 1,246.00 12.50 1.01% -24.60%

قیمت روز سال
NIKKEI 225 22269 144.87 0.65% 2.40%