2768

256.00

تغییر روزانه:

1.59%

سالیانه:

-24.93%

قیمت روز سال
Sojitz 256.00 4.00 1.59% -24.93%
Marubeni 531.60 12.70 2.45% -20.90%
Mitsubishi 2,493.00 11.00 0.44% -12.22%

قیمت روز سال
NIKKEI 225 22325 263.22 1.19% 9.38%