قیمت سهام
3,750.00
تغییر روزانه
0.70%
سالیانه
15.74%

قیمت روز سال
Inpex 1,526.00 7.00 0.46% 100.53%
Sojitz 2,061.00 23.00 1.13% 511.57%
JX Holdings 517.90 1.00 0.19% 14.86%
Nippon Steel 2,124.00 24.00 1.14% 2.51%
Kobelco 665.00 -3.00 -0.45% -12.04%
JFE Holdings 1,514.00 -17.00 -1.11% 1.27%
Itochu 3,750.00 26.00 0.70% 15.74%
Marubeni 1,380.50 10.50 0.77% 45.36%
Toyota Tsusho 4,700.00 105.00 2.29% -7.30%
Mitsui 3,169.00 -5.00 -0.16% 30.60%
Sumitomo 1,869.00 11.00 0.59% 22.00%
Mitsubishi 4,542.00 50.00 1.11% 54.31%

قیمت روز سال
JP225 26678 -70.34 -0.26% -6.86%