3436

1,641.00

تغییر روزانه:

-3.36%

سالیانه:

15.48%

قیمت روز سال
Sumco 1,641.00 -57.00 -3.36% 15.48%
Advantest 4,915.00 -245.00 -4.75% 79.58%
Taiyo Yuden 3,020.00 -120.00 -3.82% 32.11%
Dainippon Screen 5,470.00 -290.00 -5.03% 19.17%
Tokyo Electron 22,325.00 -1,305.00 -5.52% 45.11%

قیمت روز سال
NIKKEI 225 21142 -805.27 -3.67% -2.13%