8035

22,405.00

تغییر روزانه:

1.27%

سالیانه:

53.30%

قیمت روز سال
Sumco 1,638.00 10.00 0.61% 35.82%
Advantest 5,320.00 60.00 1.14% 104.22%
Taiyo Yuden 2,873.00 -60.00 -2.05% 44.23%
Dainippon Screen 5,040.00 -30.00 -0.59% 29.07%
Tokyo Electron 22,405.00 280.00 1.27% 53.30%

قیمت روز سال
NIKKEI 225 20741 353.49 1.73% -1.75%