قیمت روز سال
Trend Micro 7,850.00 -140.00 -1.75% 25.00%
Daikin 22,890.00 -255.00 -1.10% -12.45%
Hitachi 6,567.00 55.00 0.84% 0.57%
Mitsubishi Electric 1,362.00 -1.00 -0.07% -14.50%
Fuji Electric 5,760.00 0 0% 10.34%
NEC 4,785.00 -45.00 -0.93% -23.68%
Fujitsu 15,755.00 -65.00 -0.41% -25.68%
Panasonic 1,095.00 -5.50 -0.50% -22.81%
Sony 10,070.00 -100.00 -0.98% -22.54%
Advantest 7,350.00 0 0% -33.96%
Casio Computer 1,301.00 -22.00 -1.66% -30.87%
Dainippon Screen 8,870.00 -70.00 -0.78% -14.55%
Bandai Namco Holdings Inc 9,695.00 11.00 0.11% 6.35%
Yamaha 5,040.00 -60.00 -1.18% -30.77%
Tokyo Electron 40,410.00 20.00 0.05% -25.76%
KDDI 4,280.00 -18.00 -0.42% 11.81%
NTT DATA 1,900.00 -10.00 -0.52% -13.40%
Softbank 5,343.00 -110.00 -2.02% -19.38%

قیمت روز سال
JP225 27162 -168.47 -0.62% -10.21%