قیمت سهام
1,361.50
تغییر روزانه
-4.29%
سالیانه
-19.44%

قیمت روز سال
Furukawa Electric 2,134.00 25.00 1.19% -27.09%
Komatsu 3,176.00 9.00 0.28% -2.25%
Hitachi Construction Machinery 2,923.00 3.00 0.10% -18.92%
Kubota 2,300.50 26.00 1.14% -10.85%
Daikin 19,535.00 90.00 0.46% -8.52%
Minebea 2,284.00 19.00 0.84% -22.86%
Hitachi 6,651.00 26.00 0.39% 17.24%
Mitsubishi Electric 1,361.50 -61.00 -4.29% -19.44%
Fuji Electric 5,820.00 -30.00 -0.51% 14.12%
Yaskawa Electric 4,295.00 50.00 1.18% -13.14%
Omron Corp 7,202.00 39.00 0.54% -14.67%
NEC 5,130.00 -10.00 -0.19% -0.39%
Fujitsu 19,305.00 10.00 0.05% 4.32%
Seiko Epson 2,151.00 24.00 1.13% 9.13%
Panasonic 1,152.00 8.50 0.74% -8.39%
Sony 11,345.00 140.00 1.25% 6.03%
Yokogawa Electric 2,251.00 4.00 0.18% 30.57%
Advantest 8,420.00 -110.00 -1.29% -11.46%
Casio Computer 1,168.00 22.00 1.92% -37.20%
Fanuc 20,485.00 -340.00 -1.63% -21.51%
Mitsubishi Heavy Industries 4,906.00 -7.00 -0.14% 50.31%
Dainippon Screen 11,430.00 -10.00 -0.09% 12.39%
Canon 3,209.00 22.00 0.69% 24.69%
Ricoh 1,023.00 6.00 0.59% -21.25%
Yamaha 5,250.00 140.00 2.74% -19.11%
Tokyo Electron 57,690.00 -990.00 -1.69% 22.85%

قیمت روز سال
JP225 26678 -70.34 -0.26% -6.86%