6503

1,395.50

تغییر روزانه:

1.01%

سالیانه:

-5.16%

قیمت روز سال
Furukawa Electric 2,626.00 8.00 0.31% -19.69%
Daikin 17,710.00 185.00 1.06% 19.54%
Hitachi 3,385.00 60.00 1.80% -18.82%
Mitsubishi Electric 1,395.50 14.00 1.01% -5.16%
Fuji Electric 2,881.00 -68.00 -2.31% -24.38%
Mitsubishi Heavy Industries 2,512.50 -13.00 -0.51% -47.77%

قیمت روز سال
NIKKEI 225 22269 144.87 0.65% 2.40%