6326

1,549.50

تغییر روزانه:

-1.43%

سالیانه:

-11.68%

قیمت روز سال
Japan Steel Works 1,531.00 -52.00 -3.28% -16.52%
Okuma 4,485.00 -100.00 -2.18% -20.48%
Amada Holdings 837.00 -15.00 -1.76% -31.51%
Komatsu 2,189.50 -10.50 -0.48% -14.00%
Sumitomo Heavy Inds. 2,261.00 -20.00 -0.88% -38.31%
Hitachi Construction Machinery 3,005.00 15.00 0.50% 7.78%
Kubota 1,549.50 -22.50 -1.43% -11.68%
Ebara 2,579.00 21.00 0.82% -12.40%
Yaskawa Electric 4,040.00 -40.00 -0.98% 12.07%
Yokogawa Electric 1,652.00 -26.00 -1.55% -22.30%

قیمت روز سال
NIKKEI 225 22460 -125.40 -0.56% 4.15%