6841

1,651.00

تغییر روزانه:

-1.61%

سالیانه:

-22.34%

قیمت روز سال
Japan Steel Works 1,531.00 -52.00 -3.28% -16.52%
Okuma 4,485.00 -100.00 -2.18% -20.48%
Amada Holdings 837.00 -15.00 -1.76% -31.51%
Komatsu 2,189.50 -10.50 -0.48% -14.00%
Sumitomo Heavy Inds. 2,261.00 -20.00 -0.88% -38.31%
Hitachi Construction Machinery 3,005.00 15.00 0.50% 7.78%
Kubota 1,558.00 -14.00 -0.89% -11.20%
Ebara 2,579.00 21.00 0.82% -12.40%
Yaskawa Electric 4,045.00 -35.00 -0.86% 12.21%
Yokogawa Electric 1,651.00 -27.00 -1.61% -22.34%

قیمت روز سال
NIKKEI 225 22460 -125.40 -0.56% 4.15%