6103

5,060.00

تغییر روزانه:

1.20%

سالیانه:

-13.50%

قیمت روز سال
Japan Steel Works 1,712.00 83.00 5.10% -17.53%
Okuma 5,060.00 60.00 1.20% -13.50%
Amada Holdings 1,003.00 -8.00 -0.79% -13.83%
Komatsu 2,344.50 18.50 0.80% -5.27%
Sumitomo Heavy Inds. 2,486.00 0 0% -22.31%
Hitachi Construction Machinery 3,730.00 5.00 0.13% 43.19%
Kubota 1,846.00 -4.00 -0.22% 12.94%
Ebara 2,779.00 -21.00 -0.75% -3.41%
Yaskawa Electric 3,915.00 15.00 0.38% -1.26%
Yokogawa Electric 1,671.00 14.00 0.84% -15.48%

قیمت روز سال
NIKKEI 225 23204 116.80 0.51% 6.66%