7752

1,253.00

تغییر روزانه:

0.24%

سالیانه:

14.22%

قیمت روز سال
Nisshinbo 1,029.00 17.00 1.68% 11.48%
Konica Minolta 734.00 10.00 1.38% -29.76%
Nippon Electric Glass 2,372.00 43.00 1.85% -18.18%
Fujikura 446.00 11.00 2.53% -2.19%
Minebea 2,398.00 49.00 2.09% 45.69%
Oki Electric 1,462.00 10.00 0.69% 5.10%
Alps Electric 2,534.00 1.00 0.04% 17.42%
Casio Computer 2,249.00 -48.00 -2.09% 63.21%
Nikon Corporation 1,382.00 8.00 0.58% -18.66%
Ricoh 1,253.00 3.00 0.24% 14.22%

قیمت روز سال
NIKKEI 225 24041 108.13 0.45% 16.33%