قیمت سهام
1,430.00
تغییر روزانه
1.06%
سالیانه
-13.33%

قیمت روز سال
Yokohama Rubber 1,631.00 16.00 0.99% -26.96%
Bridgestone 5,072.00 88.00 1.77% 5.93%
NGK Insulators 1,833.00 13.00 0.71% -4.88%
Nippon Steel 2,124.00 24.00 1.14% 2.51%
Kobelco 665.00 -3.00 -0.45% -12.04%
JFE Holdings 1,514.00 -17.00 -1.11% 1.27%
Nippon Light 1,575.00 6.00 0.38% -16.58%
Mitsui Mining & Smelting 3,430.00 -35.00 -1.01% 9.76%
Mitsubishi Materials 1,982.00 2.00 0.10% -13.11%
Dowa 4,715.00 -35.00 -0.74% 5.36%
Furukawa Electric 2,134.00 25.00 1.19% -27.09%
Sumitomo Electric 1,430.00 15.00 1.06% -13.33%
Fujikura 760.00 -1.00 -0.13% 62.74%
JTEKT 978.00 4.00 0.41% -16.27%
Denso 7,549.00 135.00 1.82% 2.44%
Mitsubishi Motors 380.00 -1.00 -0.26% 28.81%
Mazda Motor 1,119.00 12.00 1.08% 23.78%
Suzuki Motor 3,738.00 33.00 0.89% -20.08%
Fuji Heavy Industries 2,138.00 59.50 2.86% 3.16%

قیمت روز سال
JP225 26678 -70.34 -0.26% -6.86%