قیمت سهام
1,631.00
تغییر روزانه
0.99%
سالیانه
-26.96%

قیمت روز سال
Yokohama Rubber 1,631.00 16.00 0.99% -26.96%
Bridgestone 5,072.00 88.00 1.77% 5.93%
NGK Insulators 1,833.00 13.00 0.71% -4.88%
Sumitomo Electric 1,430.00 15.00 1.06% -13.33%
JTEKT 978.00 4.00 0.41% -16.27%
Denso 7,549.00 135.00 1.82% 2.44%
Mitsubishi Motors 380.00 -1.00 -0.26% 28.81%
Mazda Motor 1,119.00 12.00 1.08% 23.78%
Suzuki Motor 3,738.00 33.00 0.89% -20.08%
Fuji Heavy Industries 2,138.00 59.50 2.86% 3.16%

قیمت روز سال
JP225 26678 -70.34 -0.26% -6.86%