قیمت سهام
2,368.00
تغییر روزانه
0.64%
سالیانه
20.20%

قیمت روز سال
Pacific Metals 2,899.00 2.00 0.07% 63.60%
Nippon Light 1,558.00 5.00 0.32% -15.60%
Mitsui Mining & Smelting 3,375.00 10.00 0.30% 9.05%
Toho Zinc 2,368.00 15.00 0.64% 20.20%
Mitsubishi Materials 1,976.00 1.00 0.05% -12.91%
Sumitomo Metal Mining 5,350.00 1.00 0.02% 14.73%
Dowa 4,645.00 20.00 0.43% 5.45%
Furukawa 1,233.00 8.00 0.65% 0.82%

قیمت روز سال
JP225 26830 225.01 0.85% -7.96%