سویا - قراردادهای آتی - قیمت ها


Soybeans
width
height

انرژی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نفت خام 71.8391 0.49 -0.68% 1.01% 4.31% 37.78% 2018-09-26
Brent 81.4870 0.53 -0.65% 2.63% 6.92% 40.74% 2018-09-26
گاز طبیعی 3.0700 0.01 -0.36% 5.57% 6.74% 3.23% 2018-09-26
بنزین 2.0525 0.01 -0.72% 1.58% -1.77% 24.09% 2018-09-26
سوخت گرمایشی 2.2910 0.01 -0.48% 1.97% 3.43% 24.08% 2018-09-26
اتانول 1.2702 0.01 0.40% 1.21% -2.97% -16.16% 2018-09-26
Naphtha 675.42 0.92 0.14% 0.91% 5.73% 33.72% 2018-09-25
Propane 1.06 0.00 -0.05% -0.16% 8.87% 18.95% 2018-09-25
Uranium 27.5000 0.20 0.73% 0.37% 4.96% 33.50% 2018-09-25

فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
طلا 1,195.58 2.96 -0.25% -0.66% -1.27% -6.65% 2018-09-26
نقره 14.4421 0.04 0.28% 1.69% -2.78% -13.73% 2018-09-26
پلاتین 822.40 0.20 -0.02% 0.17% 2.86% -10.22% 2018-09-26
پالادیوم 1,064.50 3.50 0.33% 2.90% 12.20% 14.89% 2018-09-26
Manganese 41.00 0.00 0.00% 0.00% -1.20% 38.98% 2018-09-25
Neodymium 407,500.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -28.51% 2018-09-25
Rhodium 2,565.00 0.00 0.00% 5.99% 7.77% 121.12% 2018-09-25

Agricultural قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
سویا 849.6553 4.75 0.56% 2.37% 1.79% -12.00% 2018-09-26
گندم 521.9110 0.50 0.10% -0.11% 4.54% 13.09% 2018-09-26
پنبه 78.63 1.78 -2.21% -1.26% -5.85% 13.50% 2018-09-26
برنج 9.8750 0.05 0.46% -1.69% -6.04% -17.02% 2018-09-25
Cheese 1.6540 0.00 0.06% -0.30% 6.03% -0.48% 2018-09-25
Palm Oil 2,145.00 3.00 -0.14% 0.85% -0.97% -22.25% 2018-09-26
Milk 16.14 0.01 0.06% 0.06% 7.39% -1.41% 2018-09-25
آب پرتقال 149.80 3.35 2.29% 2.18% -5.22% -0.10% 2018-09-25
پشم 2,067.00 0.00 0.00% -1.29% -0.39% 36.08% 2018-09-25
Tea 3.21 0.00 0.00% -9.83% -1.83% -11.08% 2018-09-25
چوب 337.80 0.90 0.27% -2.96% -22.81% -14.16% 2018-09-25
كاكائو 2,180.00 15.00 -0.68% -0.68% -6.08% 8.19% 2018-09-26
شکر 10.16 0.20 -1.93% -5.58% -3.33% -22.32% 2018-09-26
کلزا 493.10 2.20 0.45% 1.25% 0.04% 0.08% 2018-09-26
لاستیک 143.10 3.90 -2.65% -1.11% -12.05% -33.13% 2018-09-26
قهوه 97.05 0.05 -0.05% 0.36% -4.71% -24.97% 2018-09-26
جو دو سر 255.5000 1.50 -0.58% 2.51% 3.34% 3.02% 2018-09-26
ذرت 363.1884 1.25 -0.34% 5.04% 4.74% 2.60% 2018-09-26

Livestock قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
گاو زنده 112.3500 0.18 0.16% -0.77% 3.84% 3.48% 2018-09-25
Poultry 4.35 0.02 -0.46% 2.59% 12.40% 23.93% 2018-09-25
فیدر گاو 156.4107 0.25 -0.16% 0.38% 4.12% 2.63% 2018-09-26
خوک بدون چربی 62.8069 0.38 0.60% 6.14% 14.66% 13.37% 2018-09-26
گوشت گاو 10.27 0.01 -0.10% 1.48% 6.87% 5.23% 2018-09-25

صنعتی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
مس 2.8106 0.00 0.05% 3.71% 3.90% -3.45% 2018-09-26
Bitumen 3,508.00 170.00 -4.62% -0.06% 8.34% 51.73% 2018-09-26
فولاد 4,566.00 30.00 0.66% 0.51% 2.31% 16.72% 2018-09-26
زغال سنگ 115.15 1.25 1.10% 2.86% 6.62% 19.57% 2018-09-26
کبالت 62,250 0.00 0.00% -1.19% -3.11% 5.96% 2018-09-25
سرب 2,035.00 0.00 0.00% -1.45% -1.64% -17.02% 2018-09-25
آلومینیوم 2,044.50 48.00 2.35% 2.75% -1.99% -1.90% 2018-09-25
قلع 18,905.00 40.00 0.21% 0.13% -0.29% -8.21% 2018-09-25
روی 2,514.00 41.00 1.67% 6.26% -1.73% -19.61% 2018-09-25
نیکل 12,864.00 0.00 0.00% 4.48% -3.55% 26.65% 2018-09-25
مولیبدن 25,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 58.73% 2018-09-25
سنگ آهن 69.50 0.00 0.00% 1.46% 3.73% 12.10% 2018-09-25
Soda Ash 1,832.86 0.00 0.00% 0.00% 1.02% -15.99% 2018-09-25
Iron Ore 62% fe 68.6200 0.06 -0.09% 0.07% 1.78% -3.27% 2018-09-25
Lithium 127.90 0.97 -0.75% 3.56% 2.81% -6.31% 2018-09-25

INDEX قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک 1,450.00 16.00 1.12% 6.85% -13.90% -1.76% 2018-09-25
صفحه اول CRB 200.94 0.36 0.18% 2.94% 1.34% 7.91% 2018-09-25
صفحه اول LME 3,013.20 0.00 0.00% 5.26% 1.44% -3.16% 2018-09-25
S&P GSCI 2,823.98 0.00 0.00% 3.70% 3.46% 20.50% 2018-09-25


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - سویا - قراردادهای آتی - قیمت ها.