قیمت روز سال
Apple 383.68 0.95 0.25% 86.97%
Adobe Systems 466.20 5.36 1.16% 50.99%
Cisco Systems 46.66 -0.04 -0.09% -19.62%
HP 16.99 0.58 3.53% -20.42%
IBM 118.35 2.64 2.28% -17.42%
Microsoft 213.67 -0.65 -0.30% 53.83%
Oracle 57.39 -0.14 -0.24% -3.59%
SAP 117.35 6.53 4.45% -14.75%
Sony 73.93 4.20 6.02% 34.96%
Voxx International 5.65 0.11 1.99% 25.56%

قیمت روز سال
NASDAQ 10617 69.69 0.66% 28.57%
Dow Jones 26219 369.21 1.44% -4.17%
NASDAQ 100 10917 81.74 0.76% 37.03%
S&P 500 3205 32.99 1.05% 6.33%