قیمت روز سال
Avast PLC 581.40 -6.80 -1.16% 6.39%
F-secure Oyj 4.10 -0.01 -0.24% 38.98%

قیمت روز سال
Helsinki 13164 65.49 0.50% 35.98%