قیمت سهام
26.70
تغییر روزانه
0%
سالیانه
-9.31%

قیمت روز سال
Amadeus IT 56.58 0.30 0.53% 6.19%
Atea 118.40 0.60 0.51% -28.24%
Atos 11.82 -0.03 -0.21% -72.81%
Basware Oyj 39.55 0 0% 1.80%
Cap Gemini 188.05 -1.85 -0.97% -1.31%
Dassault Systemes 42.75 -0.28 -0.64% -10.73%
Elisa Oyj 52.52 -0.48 -0.91% -5.34%
Ericsson 77.89 -0.42 -0.54% -22.42%
FDM 878.00 0 0% -28.27%
Indra Sistemas 8.55 -0.01 -0.06% -3.61%
Nokia 5.06 -0.01 -0.20% -2.79%
Sanoma- Oyj 14.08 0.02 0.14% -6.63%
SAP 93.03 0.23 0.25% -25.86%

قیمت روز سال
Helsinki 11085 -2.40 -0.02% -16.22%
Helsinki 25 4868 -5.64 -0.12% -14.89%