ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - نفت خام برنت - قراردادهای آتی - قیمت ها.


Ok
width
height
Brent crude oil
انرژی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نفت خام 54.4867 1.10 -1.98% -6.92% -10.75% 1.93% 2020-01-24
برنت 60.7285 1.31 -2.11% -6.36% -8.19% -1.05% 2020-01-24
گاز طبیعی 1.8659 0.04 -2.30% -5.76% -14.03% -35.90% 2020-01-24
بنزین 1.5262 0.05 -3.07% -8.16% -12.01% 14.49% 2020-01-24
سوخت گرمایشی 1.7450 0.05 -2.79% -6.60% -14.04% -5.04% 2020-01-24
اتانول 1.3390 0.01 -1.08% -2.02% -4.36% 5.10% 2020-01-24
نفتا 528.83 4.80 -0.90% -2.50% -2.49% 15.99% 2020-01-24
پروپان 0.43 0.00 -0.12% -2.40% -15.06% -35.44% 2020-01-24
اورانیوم 24.4500 0.00 0.00% -0.41% -2.59% -15.69% 2020-01-24

فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
طلا 1,571.55 8.53 0.55% 0.96% 4.00% 20.57% 2020-01-24
نقره 18.1461 0.37 2.06% 0.97% 1.21% 15.25% 2020-01-24
پلاتین 1,003.76 2.26 0.23% -1.61% 5.98% 24.00% 2020-01-25

کشاورزی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
سویا 900.7905 9.14 -1.00% -3.22% -4.95% -2.43% 2020-01-24
گندم 571.1799 8.54 -1.47% 0.00% 3.83% 10.11% 2020-01-24
پنبه 69.40 0.63 -0.90% -2.60% 1.02% -6.03% 2020-01-24
برنج 13.5850 0.04 -0.29% 0.52% 5.51% 26.73% 2020-01-24
روغن نخل 2,570.00 0.00 0.00% -0.77% -4.03% 15.66% 2020-01-25
پنیر 1.8060 0.00 0.11% 0.11% -11.95% 30.12% 2020-01-24
شیر 17.04 0.04 0.24% 0.18% -11.94% 21.89% 2020-01-24
لاستیک 164.10 4.20 -2.50% -6.18% -5.91% -17.74% 2020-01-24
آب پرتقال 95.75 0.80 0.84% 0.74% -0.88% -19.10% 2020-01-24
قهوه 110.15 2.45 -2.18% -1.78% -13.47% 7.31% 2020-01-24
چوب 426.20 0.20 0.05% -0.61% 4.77% 9.37% 2020-01-24
جو دو سر 303.6904 12.82 -4.05% -1.69% 6.46% 6.37% 2020-01-24
پشم 1,576.00 0.00 0.00% -2.05% 1.16% -18.21% 2020-01-24
شکر 14.39 0.18 -1.24% -0.42% 7.07% 12.51% 2020-01-24
چای 2.63 0.00 0.00% 4.78% 5.20% -17.03% 2020-01-24
کلزا 469.50 3.60 -0.76% -2.39% 0.17% -3.49% 2020-01-24
كاكائو 2,733.00 38.00 -1.37% -2.29% 13.64% 21.47% 2020-01-24
ذرت 386.8424 6.24 -1.59% -0.62% -0.54% 1.87% 2020-01-24

دامداری قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
گاو زنده 124.5633 0.97 -0.77% -1.18% -1.84% -1.45% 2020-01-24
خوک بدون چربی 67.1349 1.50 -2.18% -0.33% -5.30% 15.80% 2020-01-24
مرغ 4.79 0.00 0.00% -6.45% -10.80% 14.87% 2020-01-24
گوشت گاو 13.23 0.08 -0.60% -3.01% -7.74% 28.70% 2020-01-24
فیدر گاو 139.3770 1.12 -0.80% -3.42% -2.84% -2.86% 2020-01-24

صنعتی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
مس 2.6886 0.05 -1.65% -5.69% -5.78% -1.80% 2020-01-24
قیر طبیعی 3,098.00 30.00 -0.96% -3.01% 3.06% 2.04% 2020-01-23
فولاد 3,620.00 59.00 -1.60% -3.98% -3.23% -3.21% 2020-01-23
کبالت 32,500.00 0.00 0.00% -0.76% -0.76% -14.47% 2020-01-24
زغال سنگ 68.53 0.14 -0.20% -4.13% -0.17% -31.64% 2020-01-24
پالادیوم 2,427.74 33.20 -1.35% -2.12% 28.78% 78.44% 2020-01-24
سرب 1,952.00 20.00 -1.01% -1.13% 0.90% -5.52% 2020-01-24
آلومینیوم 1,781.00 14.00 -0.78% -1.33% -2.41% -4.61% 2020-01-24
قلع 16,850.00 180.00 -1.06% -5.39% -1.58% -18.50% 2020-01-24
روی 2,341.00 3.00 -0.13% -3.64% 1.56% -12.65% 2020-01-24
نیکل 12,872.00 402.50 -3.03% -6.97% -9.80% 9.45% 2020-01-24
مولیبدن 24.20 0.00 0.00% 9.75% 9.75% -11.19% 2020-01-24
سنگ آهن 96.50 0.00 0.00% 1.05% 5.46% 23.24% 2020-01-24
سودا خاکستر 1,550.00 0.00 0.00% 0.00% -0.64% -25.48% 2020-01-24
نئودیمیم 367,500.00 0.00 0.00% 0.00% 2.37% -7.66% 2020-01-24
آهن 62٪ آهن 94.3500 0.05 -0.05% -0.21% 2.89% 25.30% 2020-01-24
رودیوم 9,985.00 0.00 0.00% 16.10% 64.36% 300.20% 2020-01-24
لیتیم 119.07 0.95 -0.79% -0.59% 9.24% 7.22% 2020-01-24
منگنز 31.50 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -20.25% 2020-01-24

INDEX قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک 557.00 19.00 -3.30% -26.13% -42.93% -38.45% 2020-01-24
صفحه اول CRB 186.21 2.93 -1.55% -3.87% -5.15% 1.06% 2020-01-24
صفحه اول LME 2,792.40 0.00 0.00% -3.46% -2.45% -2.84% 2020-01-24
S & P GSCI 2,414.38 43.76 -1.78% -4.81% -6.77% 2.21% 2020-01-24