ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - نفتا - قراردادهای آتی - قیمت ها.


Ok
width
height
Naphtha
انرژی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نفت خام 52.7543 0.29 -0.55% -9.62% -14.29% -1.04% 2020-01-28
برنت 58.6975 0.61 -1.03% -9.10% -12.28% -4.28% 2020-01-28
گاز طبیعی 1.8674 0.02 -0.92% -2.38% -13.80% -36.70% 2020-01-28
بنزین 1.4880 0.00 0.07% -9.96% -14.23% 10.15% 2020-01-28
سوخت گرمایشی 1.6691 0.01 -0.38% -9.09% -17.99% -12.04% 2020-01-28
اتانول 1.3163 0.02 -1.27% -3.24% -6.10% 3.81% 2020-01-28
نفتا 524.80 4.03 -0.76% -3.86% -3.35% 15.11% 2020-01-27
پروپان 0.43 0.00 -0.37% -2.70% -14.73% -35.69% 2020-01-27
اورانیوم 24.3500 0.10 -0.41% -1.02% -2.79% -16.03% 2020-01-27

فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
طلا 1,583.10 1.10 -0.07% 1.71% 4.47% 20.68% 2020-01-28
نقره 18.0548 0.05 -0.28% 1.59% 0.76% 13.98% 2020-01-28
پلاتین 986.48 3.08 0.31% -1.25% 3.00% 21.86% 2020-01-28

کشاورزی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
سویا 888.7187 1.18 -0.13% -2.90% -6.33% -3.30% 2020-01-28
گندم 568.5258 0.10 0.02% -2.07% 2.41% 10.77% 2020-01-28
پنبه 69.49 0.02 -0.03% 0.36% -0.10% -6.28% 2020-01-28
برنج 13.4700 0.00 0.00% 0.41% 3.90% 25.59% 2020-01-28
روغن نخل 2,570.00 0.00 0.00% -0.85% -8.57% 17.14% 2020-01-27
پنیر 1.8080 0.00 0.11% 0.11% -11.59% 30.26% 2020-01-27
شیر 17.03 0.01 -0.06% 0.00% -11.85% 21.82% 2020-01-28
لاستیک 160.00 3.50 -2.14% -4.88% -9.76% -14.26% 2020-01-28
آب پرتقال 95.35 0.40 -0.42% -0.47% 0.26% -19.43% 2020-01-27
پشم 1,576.00 0.00 0.00% -2.05% 1.16% -18.21% 2020-01-27
چای 2.63 0.00 0.00% 4.78% 5.20% -17.03% 2020-01-27
چوب 419.00 1.80 -0.43% -1.34% 3.66% 4.36% 2020-01-27
كاكائو 2,759.00 25.00 0.91% -2.09% 12.02% 24.56% 2020-01-28
کلزا 456.50 5.00 -1.08% -4.26% -2.60% -5.78% 2020-01-28
شکر 14.27 0.06 0.42% -1.92% 5.47% 12.45% 2020-01-28
قهوه 106.10 0.50 -0.47% -4.46% -19.71% 3.41% 2020-01-28
جو دو سر 301.6924 2.20 0.74% -3.91% 3.22% 6.98% 2020-01-28
ذرت 378.1379 1.48 -0.39% -2.38% -2.72% 0.24% 2020-01-28

دامداری قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
گاو زنده 122.7727 1.79 -1.44% -3.04% -3.00% -2.93% 2020-01-27
خوک بدون چربی 65.8866 1.25 -1.86% -2.81% -8.15% 14.94% 2020-01-27
مرغ 4.68 0.11 -2.30% -8.77% -12.52% 12.23% 2020-01-27
گوشت گاو 13.05 0.18 -1.36% 0.00% -9.25% 27.57% 2020-01-27
فیدر گاو 134.9366 4.44 -3.19% -6.67% -6.58% -5.41% 2020-01-27

صنعتی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
مس 2.5779 0.01 -0.37% -7.53% -8.51% -5.64% 2020-01-28
قیر طبیعی 3,098.00 30.00 -0.96% -3.01% 3.06% 9.32% 2020-01-23
فولاد 3,620.00 59.00 -1.60% -3.98% -3.23% -3.21% 2020-01-23
کبالت 32,500.00 0.00 0.00% 0.78% -0.76% -10.96% 2020-01-27
پالادیوم 2,290.59 22.66 1.00% -4.62% 20.14% 70.24% 2020-01-28
زغال سنگ 68.15 0.38 -0.55% -3.95% -1.66% -32.02% 2020-01-27
سرب 1,918.50 33.50 -1.72% -1.77% -0.61% -6.91% 2020-01-27
آلومینیوم 1,764.00 17.00 -0.95% -2.65% -3.45% -6.77% 2020-01-27
قلع 16,270.00 580.00 -3.44% -8.85% -4.29% -21.40% 2020-01-27
روی 2,240.00 101.00 -4.31% -8.35% -2.86% -15.66% 2020-01-27
نیکل 12,533.50 338.50 -2.63% -10.09% -11.97% 3.98% 2020-01-27
مولیبدن 24.20 0.00 0.00% 9.75% 9.75% -11.19% 2020-01-27
سنگ آهن 96.50 0.00 0.00% 0.00% 4.89% 23.24% 2020-01-27
نئودیمیم 367,500.00 0.00 0.00% 0.00% 1.52% -7.66% 2020-01-27
آهن 62٪ آهن 94.0100 0.34 -0.36% -0.84% 2.62% 24.85% 2020-01-27
رودیوم 9,985.00 0.00 0.00% 9.73% 64.77% 300.20% 2020-01-27
سودا خاکستر 1,550.00 0.00 0.00% 0.00% -1.06% -25.48% 2020-01-28
لیتیم 116.64 2.43 -2.04% -3.06% 6.85% 5.01% 2020-01-27
منگنز 31.50 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -20.25% 2020-01-27

INDEX قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک 546.00 11.00 -1.97% -25.10% -44.06% -31.49% 2020-01-27
صفحه اول CRB 183.50 2.71 -1.45% -5.27% -7.21% -1.36% 2020-01-27
صفحه اول LME 2,688.80 74.80 -2.71% -7.10% -6.27% -7.15% 2020-01-27
S & P GSCI 2,367.57 46.81 -1.94% -6.65% -9.35% -1.21% 2020-01-27