آب پرتقال - قراردادهای آتی - قیمت ها

انرژی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نفت خام 71.5727 0.35 0.49% 0.86% 4.69% 41.09% 2018-05-21
Brent 79.1096 0.49 0.62% 1.12% 6.86% 46.85% 2018-05-21
گاز طبیعی 2.8217 0.03 -1.02% -0.71% 2.98% -15.26% 2018-05-21
بنزین 2.2432 0.01 0.31% 1.96% 5.63% 34.92% 2018-05-21
سوخت گرمایشی 2.2802 0.01 0.28% 1.36% 6.51% 42.33% 2018-05-21
اتانول 1.4769 0.01 0.88% -0.07% -0.88% 0.47% 2018-05-21
Naphtha 668.31 1.38 -0.21% 1.32% 10.95% 52.13% 2018-05-18
Propane 0.92 0.01 -1.04% 3.14% 14.07% 42.83% 2018-05-18
Uranium 22.4000 0.00 0.00% 4.19% 9.27% 2.99% 2018-05-18

فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
طلا 1,284.30 8.35 -0.65% -2.14% -3.00% 1.92% 2018-05-21
نقره 16.3227 0.13 -0.79% -1.07% -1.25% -4.66% 2018-05-21
پلاتین 878.50 4.25 -0.48% -2.93% -4.25% -7.14% 2018-05-21
پالادیوم 968.30 5.05 0.52% -2.73% -1.04% 25.67% 2018-05-21
Manganese 39.50 0.00 0.00% -3.66% -3.66% 19.70% 2018-05-18
Neodymium 412,500.00 0.00 0.00% 0.00% -5.17% 11.94% 2018-05-18
Rhodium 2,175.00 45.00 2.11% 6.62% 3.57% 131.38% 2018-05-18

Agricultural قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
سویا 1,021.6869 21.25 2.13% 0.86% 0.09% 6.82% 2018-05-21
گندم 523.5454 4.50 0.87% 8.96% 13.44% 20.56% 2018-05-21
پنبه 88.00 1.45 1.68% 5.14% 5.78% 12.26% 2018-05-21
برنج 12.3950 0.07 0.57% 0.57% -5.10% 12.81% 2018-05-21
Palm Oil 2,440.00 7.00 0.29% 2.95% 1.58% -15.86% 2018-05-21
Cheese 1.6400 0.00 0.00% 0.00% 3.99% 6.22% 2018-05-18
Milk 15.23 0.00 0.00% 0.00% 4.96% -2.37% 2018-05-18
آب پرتقال 166.20 3.75 -2.21% -1.86% 16.10% 22.16% 2018-05-18
قهوه 113.95 0.10 0.09% -1.13% -0.26% -12.75% 2018-05-18
چوب 624.00 15.00 -2.35% 2.80% 13.00% 71.76% 2018-05-18
پشم 1,943.00 0.00 0.00% 2.75% 6.47% 27.66% 2018-05-18
کلزا 532.40 0.20 -0.04% 0.11% -0.37% 1.26% 2018-05-18
شکر 11.66 0.10 0.87% 3.92% -0.77% -29.38% 2018-05-18
Tea 2.50 0.15 -5.66% -5.66% -18.83% -27.33% 2018-05-18
كاكائو 2,678.00 39.00 1.48% -4.39% -5.40% 31.60% 2018-05-18
لاستیک 183.50 4.00 2.23% 2.57% 2.69% -40.71% 2018-05-21
جو دو سر 244.8007 2.80 1.16% 6.90% 7.96% -0.79% 2018-05-21
ذرت 407.4848 4.50 1.12% 4.75% 7.66% 8.66% 2018-05-21

Livestock قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
گاو زنده 102.4000 0.65 -0.63% -4.85% -13.07% -17.37% 2018-05-18
خوک بدون چربی 74.7000 1.78 -2.32% 14.40% 6.49% -5.86% 2018-05-18
Poultry 3.55 0.00 0.00% 13.42% 19.93% -2.74% 2018-05-18
گوشت گاو 9.54 0.07 -0.73% -1.65% -0.31% -4.22% 2018-05-18
فیدر گاو 132.2250 0.88 -0.66% -4.48% -3.64% -8.34% 2018-05-18

صنعتی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
مس 3.0726 0.02 0.62% -0.19% -1.14% 18.68% 2018-05-21
Bitumen 3,076.00 162.00 5.56% 8.31% 9.16% 21.49% 2018-05-18
فولاد 4,084.00 6.00 -0.15% 4.72% 8.07% 10.38% 2018-05-18
کبالت 90,750 0.00 0.00% 0.28% -0.55% 66.51% 2018-05-18
سرب 2,314.50 42.50 -1.80% -0.78% -0.68% 11.88% 2018-05-18
آلومینیوم 2,270.00 23.00 -1.00% -0.79% -8.65% 17.13% 2018-05-18
قلع 20,780.00 130.00 0.63% -0.93% -3.12% 1.46% 2018-05-18
روی 3,099.50 3.50 0.11% 0.50% -3.83% 17.70% 2018-05-18
نیکل 14,688.50 159.50 1.10% 4.96% -2.21% 57.07% 2018-05-18
مولیبدن 25,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 44.93% 2018-05-18
سنگ آهن 68.00 0.00 0.00% 0.00% -0.73% 7.09% 2018-05-18
Iron Ore 62% fe 67.03 0.23 -0.34% -0.68% 2.35% 8.22% 2018-05-18
زغال سنگ 104.10 0.98 -0.93% 4.36% 11.40% 39.17% 2018-05-18
Lithium 132.86 0.82 -0.61% 1.34% 1.65% 22.01% 2018-05-18
Soda Ash 2,064.29 0.00 0.00% 0.35% 8.08% 27.88% 2018-05-17

INDEX قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک 1,273.00 32.00 -2.45% -13.52% 6.00% 33.44% 2018-05-18
صفحه اول CRB 208.26 0.14 0.07% 0.10% 1.06% 10.91% 2018-05-18
صفحه اول LME 3,345.80 0.00 0.00% 0.06% -3.26% 20.33% 2018-05-18
S&P GSCI 2,832.64 0.00 0.00% 1.23% 3.66% 22.92% 2018-05-18


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - آب پرتقال - قراردادهای آتی - قیمت ها.