ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - قهوه - قراردادهای آتی - قیمت ها.

Ok
width
height
Coffee

انرژی قیمت روز هفتگی ماهیانه YTD تاریخ
نفت خام
USD/Bbl
35.9700 1.41 -3.77% -11.49% -10.57% -41.22% 2020-10-29
برنت
USD/Bbl
37.6700 1.45 -3.71% -11.28% -8.01% -43.26% 2020-10-29
گاز طبیعی
USD/MMBtu
3.2330 0.24 7.91% 7.52% 26.49% 50.49% 2020-10-29
بنزین
USD/Gal
1.0547 0.03 -2.47% -8.93% -12.57% -38.57% 2020-10-29
سوخت گرمایشی
USD/Gal
1.0826 0.03 -2.84% -6.73% -5.77% -46.57% 2020-10-29
اتانول
USD/Gal
1.4350 0.04 -2.38% -5.59% 3.24% 2.71% 2020-10-29
نفتا
USD/T
376.36 2.73 -0.72% -0.83% 2.60% -29.80% 2020-10-28
پروپان
USD/Gal
0.52 0.00 -0.23% -0.13% 5.61% 17.42% 2020-10-28
اورانیوم
USD/Lbs
29.4000 0.00 0.00% 0.17% -1.67% 18.31% 2020-10-28

فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه YTD تاریخ
طلا
USD/t.oz
1,873.20 3.86 -0.21% -1.62% -0.65% 22.57% 2020-10-29
نقره
USD/t.oz
23.220 0.19 -0.81% -6.18% 0.04% 28.86% 2020-10-29
پلاتین
USD/t.oz
857.68 9.82 -1.13% -3.05% -3.45% -10.94% 2020-10-29

کشاورزی قیمت روز هفتگی ماهیانه YTD تاریخ
سویا
USd/Bu
1,054.5000 3.25 -0.31% -1.63% 3.18% 10.18% 2020-10-29
گندم
USd/Bu
604.7500 4.00 -0.66% -2.89% 4.63% 7.73% 2020-10-29
پنیر
USD/Lbs
2.2930 0.00 0.00% 0.35% 29.84% 27.11% 2020-10-28
روغن نخل
MYR/T
2,655.00 32.00 1.22% 4.45% 4.36% -4.01% 2020-10-28
شیر
USD/CWT
21.56 0.09 -0.42% 0.37% 31.87% 26.38% 2020-10-29
جو دو سر
USd/Bu
295.0000 0.25 -0.08% -2.80% 4.52% -1.01% 2020-10-29
کلزا
CAD/T
528.90 4.40 -0.83% -3.06% 1.63% 12.17% 2020-10-29
چوب
USD/1000 board feet
500.70 1.30 0.26% -5.78% -18.21% 23.11% 2020-10-29
پنبه
USd/Lbs
70.11 0.06 -0.09% -2.54% 8.71% 1.21% 2020-10-29
آب پرتقال
USd/Lbs
118.00 0.30 0.25% 6.07% 3.78% 24.41% 2020-10-29
قهوه
USd/Lbs
103.85 1.15 -1.10% -2.67% -6.40% -18.29% 2020-10-29
شکر
USd/Lbs
14.47 0.42 -2.82% -2.10% 10.71% 10.21% 2020-10-29
كاكائو
USD/T
2,369.00 7.00 -0.29% -4.24% -6.95% -6.44% 2020-10-29
برنج
USD/cwt
12.4700 0.01 -0.08% 2.26% -0.32% -3.59% 2020-10-28
چای
USD/Kgs
2.68 0.00 0.00% 0.00% 5.10% 7.20% 2020-10-28
پشم
AUD/100Kg
1,138.00 10.00 -0.87% -6.64% 12.23% -26.96% 2020-10-28
لاستیک
JPY/Kg
287.60 14.20 -4.71% 8.36% 28.11% 63.22% 2020-10-30
ذرت
USd/BU
399.0000 2.25 -0.56% -4.14% 5.56% 3.03% 2020-10-29

دامداری قیمت روز هفتگی ماهیانه YTD تاریخ
گوشت گاو
BRL/Kg
17.78 0.00 0.00% 2.07% 6.85% 23.64% 2020-10-28
مرغ
BRL/Kgs
6.07 0.07 -1.14% -0.65% 2.02% 13.46% 2020-10-28
فیدر گاو
USd/Lbs
135.7250 0.55 0.41% 1.42% -3.95% -6.17% 2020-10-29
گاو زنده
USd/Lbs
105.8750 0.03 0.02% 2.47% -2.37% -15.69% 2020-10-29
خوک بدون چربی
USd/Lbs
64.9250 1.45 -2.18% -1.93% -10.79% -9.26% 2020-10-29

صنعتی قیمت روز هفتگی ماهیانه YTD تاریخ
مس
USD/Lbs
3.0625 0.01 0.25% -3.10% 1.51% 8.71% 2020-10-29
لیتیم
CNY/T
39,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -21.21% 2020-10-29
قیر طبیعی
CNY/T
2,258.00 132.00 -5.52% -8.51% 11.78% -26.55% 2020-10-29
فولاد
CNY/T
3,705.00 20.00 0.54% 0.87% 2.72% -0.99% 2020-10-29
زغال سنگ
USD/T
59.32 0.34 0.58% 2.51% -2.51% -14.87% 2020-10-28
کبالت
USD/T
33,305.00 0.00 0.00% 0.00% -2.62% 1.69% 2020-10-28
سرب
USD/T
1,784.50 24.75 1.41% -0.67% -2.11% -6.74% 2020-10-28
نیکل
USD/T
15,706.00 168.25 -1.06% -0.88% 8.95% 12.59% 2020-10-28
مولیبدن
USD/Kg
20.70 0.00 0.00% 0.00% -1.33% -6.12% 2020-10-28
سنگ آهن
USD/T
116.00 0.50 -0.43% -2.93% -1.69% 26.09% 2020-10-28
آلومینیوم
USD/T
1,800.00 4.25 -0.24% -2.61% 3.46% -0.25% 2020-10-29
قلع
USD/T
17,750.00 267.50 -1.48% -4.58% 1.63% 3.26% 2020-10-29
روی
USD/T
2,515.00 25.75 -1.01% -2.01% 4.61% 8.87% 2020-10-29
پالادیوم
USD/t.oz
2,189.37 48.32 -2.16% -7.76% -5.01% 12.88% 2020-10-29
منگنز
CNY/T
29.50 0.00 0.00% -1.67% -3.28% -6.35% 2020-10-28
سودا خاکستر
CNY/T
1,866.67 0.00 0.00% -0.88% 2.75% 19.15% 2020-10-29
نئودیمیم
CNY/T
442,000.00 0.00 0.00% 0.45% 0.91% 22.10% 2020-10-28
آهن 62٪ آهن
USD/T
120.4500 0.18 -0.15% -0.91% -2.88% 30.10% 2020-10-28
رودیوم
USD/t oz.
14,400.00 50.00 -0.35% -1.71% 5.11% 138.02% 2020-10-28

INDEX قیمت روز هفتگی ماهیانه YTD تاریخ
خشک بالتیک
Index Points
1,384.00 29.00 -2.05% 2.82% -16.53% 41.80% 2020-10-28
صفحه اول CRB
Index Points
155.81 4.30 -2.68% -2.90% -0.06% -20.76% 2020-10-28
صفحه اول LME
Index Points
3,039.00 20.10 -0.66% -2.74% 2.88% 6.88% 2020-10-28
S & P GSCI
Index Points
1,693.31 52.28 -2.99% -3.76% -0.43% -34.67% 2020-10-28