قهوه - قراردادهای آتی - قیمت ها


Coffee
width
height

انرژی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نفت خام 66.1241 0.74 1.13% -2.23% -3.83% 36.31% 2018-08-17
Brent 72.2956 1.01 1.41% -0.71% -0.83% 37.13% 2018-08-17
گاز طبیعی 2.9386 0.03 0.89% -0.18% 8.00% 1.58% 2018-08-17
بنزین 2.0070 0.02 0.79% -1.58% -1.83% 23.58% 2018-08-17
سوخت گرمایشی 2.1269 0.03 1.25% -0.60% 1.75% 31.26% 2018-08-17
اتانول 1.3670 0.00 0.00% -0.22% -3.26% -9.29% 2018-08-17
Naphtha 629.57 1.05 0.17% -0.47% -0.13% 38.91% 2018-08-16
Propane 0.95 0.01 0.63% -0.79% 4.16% 26.72% 2018-08-16
Uranium 26.2500 0.00 0.00% 0.77% 12.42% 25.90% 2018-08-16

فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
طلا 1,176.03 4.79 0.41% -2.88% -4.11% -8.42% 2018-08-17
نقره 14.6925 0.06 0.42% -3.79% -5.39% -13.23% 2018-08-17
پلاتین 773.74 3.51 -0.45% -6.50% -4.89% -20.64% 2018-08-17
پالادیوم 891.99 2.49 0.28% -1.98% -1.60% -3.41% 2018-08-17
Manganese 41.00 0.00 0.00% 6.49% 6.49% 38.98% 2018-08-16
Neodymium 407,500.00 0.00 0.00% 0.00% -1.81% -30.93% 2018-08-16
Rhodium 2,350.00 0.00 0.00% 0.64% 3.52% 123.81% 2018-08-16

Agricultural قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
سویا 883.5722 3.00 -0.34% 4.44% 4.91% -5.75% 2018-08-17
گندم 556.9257 14.00 2.58% 1.86% 12.62% 33.88% 2018-08-17
پنبه 81.66 0.47 -0.57% -4.89% -8.07% 20.46% 2018-08-17
برنج 10.4600 0.14 1.31% -0.85% -11.54% -13.87% 2018-08-16
Cheese 1.5620 0.00 -0.26% -0.19% 3.93% -6.07% 2018-08-16
Palm Oil 2,204.00 13.00 0.59% -0.09% 0.18% -17.61% 2018-08-17
Milk 14.99 0.01 -0.07% 0.00% 5.27% -9.21% 2018-08-16
چوب 457.50 15.00 3.39% 11.40% -11.15% 24.90% 2018-08-16
پشم 2,089.00 0.00 0.00% 5.45% 5.45% 29.43% 2018-08-16
آب پرتقال 155.15 0.80 0.52% -4.11% -8.52% 10.58% 2018-08-17
کلزا 511.50 1.10 0.22% 1.31% 3.98% 0.95% 2018-08-17
كاكائو 2,097.00 7.00 -0.33% 0.53% -10.27% 9.11% 2018-08-17
شکر 10.28 0.02 -0.19% -2.47% -7.22% -23.34% 2018-08-17
Tea 3.24 0.00 0.00% 4.18% 12.89% -1.82% 2018-08-16
لاستیک 160.00 1.10 0.69% -2.02% -2.91% -23.81% 2018-08-17
قهوه 101.35 0.35 -0.34% -5.28% -3.11% -20.85% 2018-08-17
جو دو سر 253.4665 0.25 -0.10% -1.28% 8.32% -0.50% 2018-08-17
ذرت 365.9731 0.25 0.07% 2.30% 5.39% 3.97% 2018-08-17

Livestock قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
گاو زنده 108.0046 0.33 -0.30% -0.23% 1.48% 1.53% 2018-08-17
فیدر گاو 149.5067 0.78 -0.52% 0.10% -1.17% 6.41% 2018-08-17
خوک بدون چربی 55.8346 0.35 0.63% 1.56% -17.77% -15.56% 2018-08-17
گوشت گاو 9.65 0.03 -0.31% -1.43% 0.52% 2.66% 2018-08-16
Poultry 3.89 0.01 -0.26% 1.30% 1.04% 10.51% 2018-08-16

صنعتی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
مس 2.6147 0.01 0.19% -4.31% -4.99% -11.08% 2018-08-17
Bitumen 3,154.00 18.00 -0.57% -2.59% 0.25% 23.30% 2018-08-17
فولاد 4,530.00 140.00 3.19% 5.35% 11.30% 9.90% 2018-08-17
زغال سنگ 108.25 0.60 0.56% 2.10% -6.79% 16.34% 2018-08-17
کبالت 64,250 0.00 0.00% 3.63% -5.17% 6.64% 2018-08-16
سرب 2,014.00 113.00 5.94% -5.02% -6.60% -13.76% 2018-08-16
آلومینیوم 2,048.00 23.00 1.14% -2.75% -0.34% -0.68% 2018-08-16
قلع 18,615.00 210.00 1.14% -4.05% -4.54% -8.03% 2018-08-16
روی 2,392.00 92.00 4.00% -8.42% -3.31% -23.43% 2018-08-16
نیکل 13,230.00 476.50 3.74% -5.28% -2.52% 21.06% 2018-08-16
مولیبدن 25,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 58.73% 2018-08-16
سنگ آهن 67.50 0.50 -0.74% -3.57% 1.50% -10.60% 2018-08-16
Soda Ash 1,828.57 14.29 -0.78% -1.16% -7.58% 9.82% 2018-08-16
Lithium 121.12 0.70 0.58% -3.90% -3.05% 2.39% 2018-08-16

INDEX قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک 1,720.00 7.00 -0.41% 1.53% -0.06% 37.93% 2018-08-16
صفحه اول LME 2,819.60 0.00 0.00% -6.55% -4.91% -9.25% 2018-08-16
S&P GSCI 2,610.65 0.00 0.00% -2.83% -1.01% 17.61% 2018-08-16
صفحه اول CRB 193.87 0.33 0.17% -1.90% -1.09% 7.97% 2018-08-17


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - قهوه - قراردادهای آتی - قیمت ها.