پنبه - قراردادهای آتی - قیمت ها


Cotton
width
height

انرژی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نفت خام 71.1538 0.08 -0.11% 3.74% 5.65% 40.76% 2018-09-20
Brent 79.4906 0.07 0.09% 1.68% 9.45% 40.87% 2018-09-20
گاز طبیعی 2.8983 0.01 -0.17% 2.89% -2.74% -1.62% 2018-09-20
بنزین 2.0252 0.01 0.40% 1.62% 0.36% 23.20% 2018-09-20
سوخت گرمایشی 2.2512 0.01 0.41% 1.25% 6.01% 24.01% 2018-09-20
اتانول 1.2550 0.00 0.00% -1.49% -6.97% -16.94% 2018-09-20
Naphtha 673.20 0.29 0.04% -0.76% 6.64% 34.24% 2018-09-19
Propane 1.06 0.00 -0.25% -0.77% 10.85% 21.26% 2018-09-19
Uranium 27.3500 0.05 -0.18% 1.30% 4.59% 35.06% 2018-09-19

فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
طلا 1,201.18 0.28 -0.02% 0.04% 0.46% -6.96% 2018-09-20
نقره 14.2169 0.04 0.27% 0.38% -3.59% -16.12% 2018-09-20
پلاتین 818.33 2.67 -0.33% 2.29% 3.19% -12.52% 2018-09-20
پالادیوم 1,040.50 6.00 0.58% 5.90% 13.56% 14.28% 2018-09-20
Manganese 41.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 38.98% 2018-09-19
Neodymium 407,500.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -32.08% 2018-09-19
Rhodium 2,440.00 10.00 0.41% 1.67% 3.39% 110.34% 2018-09-19

Agricultural قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
سویا 826.5000 3.50 -0.42% 0.46% -5.49% -14.86% 2018-09-20
گندم 517.8862 4.75 -0.91% 9.78% -1.78% 14.45% 2018-09-20
پنبه 78.98 0.65 -0.82% -3.23% -5.41% 14.40% 2018-09-20
برنج 9.9800 0.19 1.89% -6.42% -5.31% -21.48% 2018-09-20
Cheese 1.6600 0.00 0.06% -0.12% 6.14% -0.06% 2018-09-19
Palm Oil 2,118.00 9.00 -0.42% -3.95% -3.95% -22.93% 2018-09-20
Milk 16.14 0.01 0.06% 0.06% 7.46% -0.74% 2018-09-19
پشم 2,094.00 0.00 0.00% 0.29% 0.92% 37.31% 2018-09-19
Tea 3.56 0.00 0.00% 1.42% 9.88% -1.39% 2018-09-19
آب پرتقال 147.75 1.15 0.78% -3.96% -4.86% -2.96% 2018-09-19
لاستیک 145.20 0.50 0.35% -2.55% -11.41% -30.13% 2018-09-20
چوب 347.20 0.00 0.00% -20.13% -25.80% -10.61% 2018-09-20
جو دو سر 248.7500 0.50 -0.20% 8.27% -3.21% -0.50% 2018-09-20
کلزا 485.90 1.10 -0.23% -0.82% -4.26% -1.26% 2018-09-20
شکر 11.03 0.27 2.51% -5.57% 8.46% -21.49% 2018-09-20
كاكائو 2,210.00 15.00 0.68% -4.49% -2.60% 9.35% 2018-09-20
قهوه 96.65 0.05 -0.05% 0.26% -1.33% -28.41% 2018-09-20
ذرت 346.1953 0.25 -0.07% 2.96% -3.77% -1.16% 2018-09-20

Livestock قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
گاو زنده 113.1000 0.00 0.00% 2.08% 3.50% 2.72% 2018-09-20
خوک بدون چربی 60.0000 0.00 0.00% 7.77% 6.71% 4.67% 2018-09-20
گوشت گاو 10.14 0.01 0.10% 1.30% 6.18% 4.11% 2018-09-19
Poultry 4.33 0.09 2.12% 7.18% 11.31% 20.61% 2018-09-19
فیدر گاو 155.5250 0.00 0.00% 0.58% 3.94% 1.53% 2018-09-20

صنعتی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
مس 2.6916 0.01 -0.48% 1.02% 0.08% -7.63% 2018-09-20
Bitumen 3,642.00 132.00 3.76% 0.50% 15.33% 60.58% 2018-09-20
فولاد 4,553.00 10.00 0.22% 3.27% 1.29% 14.11% 2018-09-20
کبالت 63,000 0.00 0.00% 1.61% -1.95% 6.33% 2018-09-19
زغال سنگ 111.95 0.07 -0.06% -1.90% 5.12% 15.93% 2018-09-19
سرب 2,008.50 57.00 -2.76% 3.34% 3.11% -20.22% 2018-09-19
آلومینیوم 2,026.00 9.00 -0.44% -0.88% -1.41% -6.94% 2018-09-19
قلع 18,870.00 105.00 -0.55% -0.92% 0.37% -8.51% 2018-09-19
روی 2,434.00 85.00 3.62% 5.32% 2.38% -21.50% 2018-09-19
نیکل 12,420.00 107.50 0.87% 2.29% -7.84% 13.63% 2018-09-19
مولیبدن 25,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 58.73% 2018-09-19
سنگ آهن 69.50 1.00 1.46% 0.72% 1.46% 6.92% 2018-09-19
Soda Ash 1,832.86 0.00 0.00% 0.39% 0.23% -13.82% 2018-09-19
Iron Ore 62% fe 68.6700 0.08 0.12% 1.31% 1.06% -4.57% 2018-09-19
Lithium 126.33 2.23 1.80% 5.50% 4.16% -10.56% 2018-09-19

INDEX قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک 1,373.00 17.00 1.25% -2.69% -20.50% -5.25% 2018-09-19
صفحه اول CRB 197.41 1.25 0.64% -0.78% 1.58% 5.59% 2018-09-19
صفحه اول LME 2,903.60 0.00 0.00% 2.48% 0.03% -7.81% 2018-09-19
S&P GSCI 2,749.16 0.00 0.00% 0.16% 3.59% 18.80% 2018-09-19


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - پنبه - قراردادهای آتی - قیمت ها.