ایالات متحده - تغییر سهام گازوئیل

United States Gasoline Stocks Change
width
height
Trading Economics members can view, download and compare data from nearly 200 countries, including more than 20 million economic indicators, exchange rates, government bond yields, stock indexes and commodity prices.

The Trading Economics Application Programming Interface (API) provides direct access to our data. It allows API clients to download millions of rows of historical data, to query our real-time economic calendar, subscribe to updates and receive quotes for currencies, commodities, stocks and bonds.تقویم GMT واقعی قبلی توافق TEForecast
2018-07-05 03:00 PM تغییر سهام گازوئیل EIA -1.505M 1.156M -0.817M 0.93M
2018-07-11 02:30 PM تغییر سهام گازوئیل EIA -0.694M -1.505M -0.75M -0.23M
2018-07-18 02:30 PM تغییر سهام گازوئیل EIA -3.165M -0.694M -0.044M -0.5M
2018-07-25 02:30 PM تغییر سهام گازوئیل EIA -3.165M -0.044M -1.1M
2018-08-01 02:30 PM تغییر سهام گازوئیل EIA -0.88M
2018-08-08 02:30 PM تغییر سهام گازوئیل EIA -0.44M
[+]ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - ایالات متحده - تغییر سهام گازوئیل.