16/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
US
World Bank/IMF Annual Meeting
17/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
US
World Bank/IMF Annual Meeting
18/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
09:30 AM
US
فدرال رزرو -Quarles سخنرانی
01:15 PM
US
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه SEP 5.9% 5.7%
01:15 PM
US
تولیدات صنعتی (ماهانه) SEP 0.4% 0.2% 0.3%
01:15 PM
US
(تولید (تغییرات سالیانه SEP 5.9% 5.8%
01:15 PM
US
تغییرات ماهیانه تولید SEP 0.2% 0.1% 0.4%
01:15 PM
US
میزان استفاده ازظرفیت تولید SEP 76.4% 76.5% 76.5%
02:00 PM
US
NAHB شاخص بازار مسکن OCT 76 76 75
02:30 PM
US
NY Fed Treasury Purchases 22.5 to 30 yrs $2.025B
03:30 PM
US
سه ماهه Bill مزایده 0.050%
03:30 PM
US
شش ماهه Bill مزایده 0.055%
06:00 PM
US
صورت حساب بودجه ماهانه SEP $-171B $-120B
08:00 PM
US
گردش کلی سرمایه خالص AUG $126B
08:00 PM
US
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی AUG $10.2B
08:00 PM
US
Tic گردش بلند مدت خالص AUG $2B
19/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 PM
US
جواز ساختمان SEP 1.721M 1.68M 1.69M
12:30 PM
US
خانه های مسکونی نوساز SEP 1.615M 1.62M 1.60M
12:30 PM
US
شروع ساخت و ساز مسکن (ماهیانه) SEP 3.9% -0.9%
12:30 PM
US
(تغییرات ماهیانه)مجوزساخت SEP 5.6% -1.8%
12:55 PM
US
Redbook تغییرات سالیانه 16/OCT 14.8%
02:30 PM
US
خرید خزانه داری فدرال رزرو نیویورک- 2.25 تا 4.5 سال $8.425B
03:00 PM
US
سخنرانی دالی- فدرال رزرو
03:20 PM
US
NY Fed Treasury Purchases TIPS 1 to 7.5 yrs $2.025B
03:30 PM
US
40-Day Bill Auction
05:15 PM
US
سخنرانی فدرال رزرو بومن
06:50 PM
US
سخنرانی Bostic
07:00 PM
US
Fed Waller Speech
08:30 PM
US
(API) تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا 15/OCT 5.213M
20/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
US
MBA درخواست رهن 15/OCT 0.2%
11:00 AM
US
MBA نرخ وام رهنی ۳۰ ساله 15/OCT 3.18%
02:30 PM
US
EIA تغییر سهام گازوئیل 15/OCT -1.958M
02:30 PM
US
EIA تغییر سهام نفت خام 15/OCT 6.088M
02:30 PM
US
Cushing EIA تغییرسهام ذخایر نفت خام 15/OCT -1.968M
02:30 PM
US
EIA تغییر تولید سوخت تقطیر 15/OCT -0.072M
02:30 PM
US
EIA تغییر سهام مقطر 15/OCT -0.024M
02:30 PM
US
EIA تغییر تولید بنزین 15/OCT 0.239M
02:30 PM
US
EIA تغییرسهام ذخایر نفتی گرمایش 15/OCT 0.267M
02:30 PM
US
EIA تغییرنفت خام پالایشگاه 15/OCT -0.683M
02:30 PM
US
NY Fed Treasury Purchases 7 to 10 yrs $3.225B
02:30 PM
US
EIA تغییر واردات نفت خام 15/OCT -1.441M
05:00 PM
US
فدرال رزرو -Quarles سخنرانی
05:00 PM
US
حراج اوراق 20 ساله 1.795%
21/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 16/OCT 293K 298K 295K
12:30 PM
US
میانگین مطالبات بیکاری 4 هفته ای OCT/16 334.25K 320.25K
12:30 PM
US
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا OCT 30.7 24.5 25
12:30 PM
US
Philly Fed Business Conditions OCT 20
12:30 PM
US
Philly Fed CAPEX Index OCT 23.6
12:30 PM
US
Philly Fed Employment OCT 26.3
12:30 PM
US
Philly Fed New Orders OCT 15.9
12:30 PM
US
Philly Fed Prices Paid OCT 67.3
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 09/OCT 2593K 2550K 2475K
01:00 PM
US
Fed Waller Speech
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه فروش مسکن موجود SEP -2% 1.2%
02:00 PM
US
فروش خانه موجود SEP 5.88M 6.06M 5.95M
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص پیشرو بانک مرکزی امریکا(CB) SEP 0.9% 0.4% 0.5%
02:30 PM
US
خرید خزانه داری فدرال رزرو نیویورک - 10تا 22.5 ساله $1.425B
02:30 PM
US
EIA تغییر سهام گازطبیعی 15/OCT 81Bcf
03:30 PM
US
مزایده بیل چهار هفته ای 0.035%
03:30 PM
US
مزایده بیل هشت هفته ای 0.080%
05:00 PM
US
حراج نکات 5 ساله -1.416%
22/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:45 PM
US
برآورد مرکب شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت OCT 55 54
01:45 PM
US
برآورد آنی تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت OCT 60.7 60.3 60.4
01:45 PM
US
برآورد خدمات شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت OCT 54.9 55.1 55.1
02:30 PM
US
خرید خزانه داری فدرال رزرو نیویورک- 4.5 تا 7 سال $6.025B
05:00 PM
US
تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز 22/OCT 445
05:00 PM
US
تعداد کل دکل های بیکر هیوز 22/OCT 543
25/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 PM
US
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو SEP 0.29
02:30 PM
US
شاخص تولید بانک فدرال دالاس OCT 4.6
02:30 PM
US
NY Fed Treasury Purchases 22.5 to 30 yrs $2.025B
03:30 PM
US
سه ماهه Bill مزایده
03:30 PM
US
شش ماهه Bill مزایده
26/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:55 PM
US
Redbook تغییرات سالیانه 23/OCT
01:00 PM
US
S&P/Case-Shiller تغییرات سالیانه قیمت مسکن AUG 19.9% 20.1%
01:00 PM
US
S&P/Case-Shiller تغییرات ماهیانه قیمت مسکن AUG 1.5% 1.3%
01:00 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن AUG 1.4%
01:00 PM
US
شاخص بهای مسکن (سالانه) AUG 19.2%
02:00 PM
US
اطمینان مصرف ‍‍کننده بانک مرکزی امریکا (CB) OCT 109.3 109
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه فروش مسکن نوساز SEP 1.5% 0.4%
02:00 PM
US
فروش خانه جدید SEP 0.74M 0.77M 0.74M
02:00 PM
US
Richmond Fed شاخص توليد OCT -3
02:30 PM
US
NY Fed Treasury Purchases TIPS 7.5 to 30 yrs $1.225B
05:00 PM
US
دو ساله Note مزایده 0.310%
08:30 PM
US
(API) تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا 22/OCT
27/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
US
MBA درخواست رهن 22/OCT
11:00 AM
US
MBA نرخ وام رهنی ۳۰ ساله 22/OCT
12:30 PM
US
میزان سفارشات کالاهای بادوام (ماهانه) SEP 1.8% -0.2%
12:30 PM
US
میزان سفارشات کالاهای بادوام به استثنای حمل و نقل (ماهانه) SEP 0.2% 0.4%
12:30 PM
US
تعادل تجارت کالا SEP $-87.6B
12:30 PM
US
مقالات عمده فروشی (ماهانه) Adv SEP 1.2%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح SEP 2.4%
02:30 PM
US
EIA تغییر سهام گازوئیل 22/OCT
02:30 PM
US
EIA تغییر سهام نفت خام 22/OCT
02:30 PM
US
Cushing EIA تغییرسهام ذخایر نفت خام 22/OCT
02:30 PM
US
EIA تغییر تولید سوخت تقطیر 22/OCT
02:30 PM
US
EIA تغییر سهام مقطر 22/OCT
02:30 PM
US
EIA تغییر تولید بنزین 22/OCT
02:30 PM
US
EIA تغییرسهام ذخایر نفتی گرمایش 22/OCT
02:30 PM
US
EIA تغییرنفت خام پالایشگاه 22/OCT
02:30 PM
US
خرید خزانه داری فدرال رزرو نیویورک - 10تا 22.5 ساله $1.425B
02:30 PM
US
EIA تغییر واردات نفت خام 22/OCT
05:00 PM
US
پنج ساله Note مزایده 0.990%
05:00 PM
US
حراج 2 ساله FRN 0.026%
28/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 PM
US
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیشرفته Q3 6.7% 3.4% 5.1%
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 23/OCT
12:30 PM
US
میانگین مطالبات بیکاری 4 هفته ای OCT/23
12:30 PM
US
تغییرات دوره ای شاخص قیمت تولید ناخالص داخلی پیشرفته Q3 6.2%
12:30 PM
US
تغییرات دوره ای شاخص بهای خالص PCE پیشرفته Q3 6.1%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت PCE پیشرفته Q3 6.5%
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 16/OCT
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه پیش فروش مسکن SEP 8.1%
02:00 PM
US
تغییرات سالیانه پیش فروش مسکن SEP
02:30 PM
US
NY Fed Treasury Purchases 0 to 2.25 yrs $12.425B
02:30 PM
US
EIA تغییر سهام گازطبیعی 22/OCT
03:00 PM
US
شاخص توليد فدرال رزرو بانک کانزاس OCT 10
03:30 PM
US
مزایده بیل چهار هفته ای
03:30 PM
US
مزایده بیل هشت هفته ای
05:00 PM
US
Note مزایده هفت ساله 1.332%
29/10/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه درآمد شخصی SEP 0.2% 0.3%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه مخارج شخصی SEP 0.6
12:30 PM
US
شاخص هزینه اشتغال کاهش یافت Q3 0.7% 0.8%
12:30 PM
US
PCE تغییرات سالیانه شاخص قیمت SEP 4.3%
12:30 PM
US
PCE تغییرات ماهیانه شاخص قیمت SEP 0.4%
12:30 PM
US
هزینه اشتغال - QoQ مزایا Q3 0.4%
12:30 PM
US
هزینه اشتغال - QoQ دستمزد Q3 0.9%
12:30 PM
US
PCE تغییرات ماهیانه شاخص بهای خالص SEP
12:30 PM
US
PCE تغییرات سالیانه شاخص بهای خالص SEP
01:45 PM
US
پی ام آی شیکاگو OCT 64.7 64.2
02:00 PM
US
تمایلات مصرف کننده نهایی میشیگان OCT 72.8 72
02:00 PM
US
انتظارات تورمی 5 ساله میشیگان نهایی OCT 3%
02:00 PM
US
انتظارات مصرف کننده میشیگان نهایی OCT 68.1
02:00 PM
US
شرایط فعلی میشیگان نهایی OCT 80.1
02:00 PM
US
نهایی انتظارات تورمی میشیگان OCT 4.6%
02:30 PM
US
خرید خزانه داری فدرال رزرو نیویورک - 10تا 22.5 ساله $1.425B
05:00 PM
US
تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز 29/OCT
05:00 PM
US
تعداد کل دکل های بیکر هیوز 29/OCT
01/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:45 PM
US
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید نهایی مارکیت OCT 60.7
02:00 PM
US
ISM شاخص مدیران خرید (پی ام آی) بخش تولیدی OCT 61.1
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه هزینه ساخت و ساز SEP 0%
02:00 PM
US
ISM سفارشات جدید تولید OCT 66.7
02:00 PM
US
ISM قیمتهای تولید OCT 81.2
02:00 PM
US
ISM استخدام تولید OCT 50.2
03:20 PM
US
NY Fed Treasury Purchases 22.5 to 30 yrs $2.025B
03:30 PM
US
سه ماهه Bill مزایده
03:30 PM
US
شش ماهه Bill مزایده
02/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:00 AM
US
مجموع فروش خودرو OCT 9.66M
12:55 PM
US
Redbook تغییرات سالیانه 30/OCT
02:00 PM
US
خوشبینی اقتصادی IBD/TIPP NOV 46.8
02:30 PM
US
NY Fed Treasury Purchases TIPS 1 to 7.5 yrs $2.025B
03:30 PM
US
مزایده اوراق ۵۲ هفته ای 0.090%
08:30 PM
US
(API) تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا 29/OCT
03/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
US
MBA درخواست رهن 29/OCT
11:00 AM
US
MBA نرخ وام رهنی ۳۰ ساله 29/OCT
12:15 PM
US
ADP تغییر اشتغال OCT
01:30 PM
US
Treasury Refunding Announcement
01:45 PM
US
مدیران خرید (پی ام آی)کامپوزیت مارکیت OCT 55
01:45 PM
US
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات مارکیت OCT 54.9
02:00 PM
US
ISM غیر تولیدی PMI OCT 61.9
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه سفارشات کارخانه ای SEP 1.2% 0.9%
02:00 PM
US
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل SEP 0.5% 0.4%
02:00 PM
US
قیمت ISM غیر تولیدی OCT 77.5
02:00 PM
US
ISM غیر تولیدی سفارشات جدید OCT 63.5
02:00 PM
US
ISM غیر تولیدی استخدام OCT 53
02:00 PM
US
ISM غیر تولیدی فعالیت های کسب و کار OCT 62.3
02:30 PM
US
EIA تغییر سهام نفت خام 29/OCT
02:30 PM
US
EIA تغییر سهام گازوئیل 29/OCT
02:30 PM
US
EIA تغییرسهام ذخایر نفتی گرمایش 29/OCT
02:30 PM
US
EIA تغییرنفت خام پالایشگاه 29/OCT
02:30 PM
US
Cushing EIA تغییرسهام ذخایر نفت خام 29/OCT
02:30 PM
US
EIA تغییر تولید سوخت تقطیر 29/OCT
02:30 PM
US
EIA تغییر سهام مقطر 29/OCT
02:30 PM
US
EIA تغییر تولید بنزین 29/OCT
02:30 PM
US
EIA تغییر واردات نفت خام 29/OCT
06:00 PM
US
اعلام نرخ بهره فدرال رزرو 0.25%
06:30 PM
US
کنفرانس مطبوعاتی فدرال‌رزرو
04/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:30 AM
US
چلنجر کاهش شغل OCT 17.895K
12:30 PM
US
موازنه تجاری SEP $ -68B
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 30/OCT
12:30 PM
US
میانگین مطالبات بیکاری 4 هفته ای OCT/30
12:30 PM
US
تغییرات دوره ای هزینه واحد نیروی کار ابتدایی Q3 1.3%
12:30 PM
US
بهره وری غیر کشاورزی ابتدایی Q3
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 23/OCT
12:30 PM
US
صادرات SEP $213.7B
12:30 PM
US
واردات SEP $287B
02:30 PM
US
خرید خزانه داری فدرال رزرو نیویورک- 4.5 تا 7 سال $6.025B
02:30 PM
US
EIA تغییر سهام گازطبیعی 29/OCT
03:20 PM
US
خرید خزانه داری فدرال رزرو نیویورک - 10تا 22.5 ساله $1.425B
03:30 PM
US
مزایده بیل چهار هفته ای
03:30 PM
US
مزایده بیل هشت هفته ای
05/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:30 AM
US
LMI شاخص مدیران تدارکات جاری OCT 72.2
12:30 PM
US
آمار اشتغال غیر کشاورزی OCT 194K 300K
12:30 PM
US
نرخ بیکاری OCT 4.8%
12:30 PM
US
صورت پرداخت های خصوصی OCT 317K 350K
12:30 PM
US
تغییرات سالیانه متوسط درآمد ساعتی OCT 4.6%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه متوسط درآمد ساعتی OCT 0.6%
12:30 PM
US
میانگین ساعات کار در هفته OCT 34.8
12:30 PM
US
اشتغال دولتی OCT -123K 25K
12:30 PM
US
نرخ مشارکت OCT 61.6% 61.8%
12:30 PM
US
صورت های پرداخت توليد OCT 26K 30K
02:30 PM
US
خرید خزانه داری فدرال رزرو نیویورک- 2.25 تا 4.5 سال $8.425B
05:00 PM
US
تعداد کل دکل های بیکر هیوز 05/NOV
06:00 PM
US
تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز 05/NOV
07:00 PM
US
مصرف کننده تغییر اعتباری SEP $14.38B $ 17.4B
08/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
02:30 PM
US
NY Fed Treasury Purchases 22.5 to 30 yrs $2.025B
04:00 PM
US
انتظارات تورم مصرف کننده OCT 5.3%
04:30 PM
US
سه ماهه Bill مزایده
04:30 PM
US
شش ماهه Bill مزایده
06:00 PM
US
مزایده Note سه ساله 0.635%
09/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
US
NFIB شاخص خوش بینی کسب و کار OCT 99.1
01:30 PM
US
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه OCT 0.5% 0.6%
01:30 PM
US
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه OCT 8.6% 8.7%
01:30 PM
US
تغییرات سالیانه خالص PPI OCT 6.8% 6.8%
01:30 PM
US
تغییرات ماهیانه خالص PPI OCT 0.2% 0.3%
01:55 PM
US
Redbook تغییرات سالیانه 06/NOV
02:30 PM
US
NY Fed Treasury Purchases TIPS 7.5 to 30 yrs $1.225B
05:00 PM
US
WASDE گزارش
06:00 PM
US
مزایده Note ده ساله 1.584%
09:30 PM
US
(API) تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا 05/NOV
10/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:00 PM
US
MBA درخواست رهن 05/NOV
12:00 PM
US
MBA نرخ وام رهنی ۳۰ ساله 05/NOV
01:30 PM
US
(تغییرات سالیانه) نرخ تورم هسته OCT 4% 4.1%
01:30 PM
US
نرخ تورم (سالانه) OCT 5.4% 5.5%
01:30 PM
US
نرخ تورم (ماهانه) OCT 0.4% 0.2%
01:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 06/NOV
01:30 PM
US
میانگین مطالبات بیکاری 4 هفته ای NOV/05
01:30 PM
US
(تغییرات ماهیانه)نرخ تورم هسته OCT 0.2% 0.2%
01:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 30/OCT
02:30 PM
US
NY Fed Treasury Purchases 7 to 10 yrs $3.225B
03:00 PM
US
تغییرات ماهیانه موجودی انبارهای عمده فروشی SEP 1.2%
03:30 PM
US
EIA تغییر سهام گازوئیل 05/NOV
03:30 PM
US
EIA تغییر سهام نفت خام 05/NOV
03:30 PM
US
Cushing EIA تغییرسهام ذخایر نفت خام 05/NOV
03:30 PM
US
EIA تغییر تولید سوخت تقطیر 05/NOV
03:30 PM
US
EIA تغییر سهام مقطر 05/NOV
03:30 PM
US
EIA تغییر تولید بنزین 05/NOV
03:30 PM
US
EIA تغییر واردات نفت خام 05/NOV
03:30 PM
US
EIA تغییرسهام ذخایر نفتی گرمایش 05/NOV
03:30 PM
US
EIA تغییرنفت خام پالایشگاه 05/NOV
05:00 PM
US
EIA تغییر سهام گازطبیعی 05/NOV
06:00 PM
US
مزایده اوراق قرضه سی ساله 2.049%
07:00 PM
US
صورت حساب بودجه ماهانه OCT
11/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
04:30 PM
US
مزایده بیل چهار هفته ای
04:30 PM
US
مزایده بیل هشت هفته ای
12/11/2021 واقعی قبلی توافق پیش بینی
03:00 PM
US
تمایلات مصرف کننده مقدماتی میشیگان NOV
03:00 PM
US
JOLTs فرصت های شغلی SEP 10.439M 10.1M
03:00 PM
US
شرایط کنونی مقدماتی میشیگان NOV
03:00 PM
US
انتظارات تورمی مقدماتی میشیگان NOV
03:00 PM
US
انتظارات مصرف کننده مقدماتی میشیگان NOV
03:00 PM
US
انتظارات تورمی مقدماتی پنج ساله میشیگان NOV

ایالات متحده - تقویم - شاخص های اقتصادی

ایالات متحده - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.