20/05/2019 واقعی قبلی
12:30 PM
US
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو APR -0.45 0.05 ®
12:50 PM
US
Fed Bostic Speech
01:30 PM
US
سخنرانی Harker رئیس فدرال‌رزرو ایالت فیلادلفیا
03:30 PM
US
مزایده Bill سه ماهه 2.36%
03:30 PM
US
مزایده Bill شش ماهه 2.355%
05:05 PM
US
Fed Clarida Speech
05:05 PM
US
سخنرانی ویلیامز - فدرال رزرو
11:00 PM
US
Fed Chair Powell Speech
21/05/2019 واقعی قبلی
11:50 AM
US
Fed Bostic Speech
12:55 PM
US
تغییرات ماهیانه Redbook 18/MAY 1.3%
12:55 PM
US
تغییرات سالیانه Redbook 18/MAY 5.4%
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه فروش مسکن موجود APR -4.9%
02:00 PM
US
فروش خانه موجود APR 5.21M
02:45 PM
US
سخنرانی ایوانس - فدرال رزرو
03:30 PM
US
مزایده ۵۲Bill هفته ای 2.360%
04:00 PM
US
سخنرانی روزنگرن - فدرال رزرو
09:30 PM
US
تغییرات سهام نفت خام API MAY/17 8.6M
22/05/2019 واقعی قبلی
05:00 AM
US
سخنرانی بولارد- فدرال رزرو
11:00 AM
US
درخواست رهن MBA 17/MAY -0.6%
11:00 AM
US
نرخ وام رهنی ۳۰ ساله MBA 17/MAY 4.4%
02:00 PM
US
سخنرانی ویلیامز - فدرال رزرو
02:10 PM
US
Fed Bostic Speech
02:30 PM
US
تغییر سهام نفت خام EIA 17/MAY 5.431M
02:30 PM
US
تغییر سهام گازوئیل EIA 17/MAY -1.123M
06:00 PM
US
صورت جلسه FOMC
23/05/2019 واقعی قبلی
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری MAY/11 1660K
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار MAY/18 212K
01:45 PM
US
پی ام آی مرکب Markit آنی MAY 53.0
01:45 PM
US
پی ام آی توليد Markit آنی MAY 52.6
01:45 PM
US
پی ام آی خدمات Markit آنی MAY 53.0
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه فروش مسکن نوساز APR 4.5%
02:00 PM
US
فروش خانه جدید APR 0.692M
02:30 PM
US
تغییر سهام گاز EIA 17/MAY 106Bcf
03:00 PM
US
شاخص توليد Kansas Fed MAY 12
03:30 PM
US
مزایده Bill چهار هفته ای 2.365%
05:00 PM
US
10-Year TIPS Auction 0.578%
05:00 PM
US
سخنرانی Kaplan رئیس فدرال‌رزرو ایالت دالاس
05:00 PM
US
Fed Barkin Speech
05:00 PM
US
Fed Bostic Speech
05:00 PM
US
Fed Daly Speech
24/05/2019 واقعی قبلی
12:30 PM
US
میزان سفارشات کالاهای بادوام (ماهانه) APR 2.7%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح APR 2.3%
12:30 PM
US
میزان سفارشات کالاهای بادوام به استثنای حمل و نقل (ماهانه) APR 0.4%
05:00 PM
US
تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز 24/MAY 802
28/05/2019 واقعی قبلی
01:00 PM
US
تغییرات سالیانه قیمت مسکن S&P/Case-Shiller MAR 3%
01:00 PM
US
تغییرات ماهیانه قیمت مسکن S&P/Case-Shiller MAR 0.2%
01:00 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن MAR 0.3%
02:00 PM
US
اطمینان مصرف ‍‍کننده بانک مرکزی امریکا (CB) MAY 129.2
02:30 PM
US
دالاس شاخص تولید بانک فدرال MAY 2
03:30 PM
US
مزایده Bill سه ماهه
03:30 PM
US
مزایده Bill شش ماهه
05:00 PM
US
مزایده Note دو ساله 2.355%
05:00 PM
US
مزایده Note پنج ساله 2.315%
29/05/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
US
درخواست رهن MBA 24/MAY
11:00 AM
US
نرخ وام رهنی ۳۰ ساله MBA 24/MAY
12:55 PM
US
تغییرات سالیانه Redbook 25/MAY
12:55 PM
US
تغییرات ماهیانه Redbook 25/MAY
02:00 PM
US
شاخص توليد Richmond Fed MAY 3
05:00 PM
US
مزایده Note هفت ساله 2.426%
09:30 PM
US
تغییرات سهام نفت خام API MAY/24
30/05/2019 واقعی قبلی
12:30 PM
US
تعادل تجارت کالا APR $-71.45B
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری MAY/18
12:30 PM
US
تغییرات دوره ای سود صنفی ابتدایی Q1 0%
12:30 PM
US
شاخص قیمت تولید ناخالص داخلی چهار ماهه 2 استراز Q1 1.9%
12:30 PM
US
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دومین تخمین Q1 2.2%
12:30 PM
US
تغییرات دوره ای شاخص قیمت PCE دومین تخمین Q1 1.5%
12:30 PM
US
تغییرات دوره ای شاخص بهای خالص PCE دومین تخمین Q1 1.8%
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار MAY/25
12:30 PM
US
مقالات عمده فروشی (ماهانه) Adv APR -0.1%
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه پیش فروش مسکن APR 3.8%
02:00 PM
US
تغییرات سالیانه پیش فروش مسکن APR -1.2%
02:30 PM
US
تغییر سهام گاز EIA 24/MAY
03:00 PM
US
تغییر سهام نفت خام EIA 24/MAY
03:00 PM
US
تغییر سهام گازوئیل EIA 24/MAY
03:30 PM
US
مزایده Bill چهار هفته ای
31/05/2019 واقعی قبلی
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص بهای خالص PCE APR 0.0%
12:30 PM
US
تغییرات سالیانه شاخص بهای خالص PCE APR 1.6%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت PCE APR 0.2%
12:30 PM
US
تغییرات سالیانه شاخص قیمت PCE APR 1.5%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه درآمد شخصی APR 0.1%
12:30 PM
US
هزینه های شخصی (ماهانه) APR 0.9%
01:45 PM
US
پی ام آی شیکاگو MAY 52.6
02:00 PM
US
تمایلات مصرف کننده Michigan نهایی MAY 97.2
02:00 PM
US
نهایی انتظارات تورمی میشیگان MAY 2.5%
02:00 PM
US
انتظارات تورمی 5 ساله میشیگان نهایی MAY 2.3%
02:00 PM
US
شرایط فعلی میشیگان نهایی MAY 112.3
02:00 PM
US
انتظارات مصرف کننده میشیگان نهایی MAY 87.4
05:00 PM
US
تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز 31/MAY
03/06/2019 واقعی قبلی
01:45 PM
US
پی ام آی توليد Markit نهایی MAY
02:00 PM
US
ISM ساخت سفارشات جدید MAY 51.7
02:00 PM
US
قیمت ISM ساخت MAY 50
02:00 PM
US
ISM ساخت استخدام MAY 52.4
02:00 PM
US
ISM شاخص مدیران خرید بخش تولیدی MAY 52.8
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه هزینه ساخت و ساز APR -0.9%
03:30 PM
US
مزایده Bill سه ماهه
03:30 PM
US
مزایده Bill شش ماهه
07:00 PM
US
مجموع فروش خودرو MAY 16.4M
04/06/2019 واقعی قبلی
12:55 PM
US
تغییرات ماهیانه Redbook 01/JUN
12:55 PM
US
تغییرات سالیانه Redbook 01/JUN
01:45 PM
US
ISM شاخص نیویورک MAY 77.3
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه سفارشات کارخانه ای APR 1.9%
02:00 PM
US
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل APR 0.8%
09:30 PM
US
تغییرات سهام نفت خام API MAY/31
05/06/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
US
درخواست رهن MBA 31/MAY
11:00 AM
US
نرخ وام رهنی ۳۰ ساله MBA 31/MAY
12:15 PM
US
تغییر اشتغال ADP MAY 275K
01:45 PM
US
پی ام آی مرکب Markit نهایی MAY 53.0
01:45 PM
US
پی ام آی خدمات Markit نهایی MAY 53.0
02:00 PM
US
ISM غیر تولیدی فعالیت های کسب و کار MAY 59.5
02:00 PM
US
قیمت ISM غیر تولیدی MAY 55.7
02:00 PM
US
ISM غیر تولیدی سفارشات جدید MAY 58.1
02:00 PM
US
ISM غیر تولیدی استخدام MAY 53.7
02:00 PM
US
ISM غیر تولیدی PMI MAY 55.5
02:30 PM
US
تغییر سهام نفت خام EIA 31/MAY
02:30 PM
US
تغییر سهام گازوئیل EIA 31/MAY
06:00 PM
US
کتاب بژ- گزارش بانک فدرال امریکا
06/06/2019 واقعی قبلی
11:30 AM
US
چلنجر کاهش شغل MAY 40K
12:30 PM
US
موازنه تجاری APR $-50B
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری MAY/25
12:30 PM
US
صادرات APR $211.97B
12:30 PM
US
واردات APR $261.97B
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار JUN/01
12:30 PM
US
هزینه های واحد کار چهار ماهه نهایی Q1 2.5%
12:30 PM
US
تغییرات دوره ای بهره وری غیر کشاورزی نهایی Q1 1.9%
02:30 PM
US
تغییر سهام گاز EIA 31/MAY
03:30 PM
US
مزایده Bill چهار هفته ای
07/06/2019 واقعی قبلی
12:30 PM
US
تغییرات سالیانه متوسط درآمد ساعتی MAY 3.2%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه متوسط درآمد ساعتی MAY 0.2%
12:30 PM
US
میانگین ساعات کار در هفته MAY 34.4
12:30 PM
US
اشتغال دولتی MAY 27K
12:30 PM
US
نرخ مشارکت MAY 62.8%
12:30 PM
US
صورت های پرداخت توليد MAY 4K
12:30 PM
US
آمار اشتغال غیر کشاورزی MAY 263K
12:30 PM
US
صورت پرداخت های خصوصی MAY 236K
12:30 PM
US
نرخ بیکاری MAY 3.6%
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه موجودی انبارهای عمده فروشی APR -0.1%
05:00 PM
US
تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز 07/JUN
07:00 PM
US
مصرف کننده تغییر اعتباری APR $10.28B
10/06/2019 واقعی قبلی
02:00 PM
US
فرصت های شغلی JOLTs APR 7.488M
03:00 PM
US
انتظارات تورم مصرف کننده MAY 2.60%
03:30 PM
US
مزایده Bill سه ماهه
03:30 PM
US
مزایده Bill شش ماهه
11/06/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
US
شاخص خوش بینی کسب و کار NFIB MAY 103.5
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه خالص PPI MAY 0.1%
12:30 PM
US
تغییرات سالیانه خالص PPI MAY 2.4%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه PPI MAY 0.2%
12:30 PM
US
PPI (سالانه) MAY 2.2%
12:55 PM
US
تغییرات سالیانه Redbook 08/JUN
12:55 PM
US
تغییرات ماهیانه Redbook 08/JUN
02:00 PM
US
خوشبینی اقتصادی IBD/TIPP JUN
03:30 PM
US
مزایده Note سه ساله 2.248%
04:00 PM
US
گزارش WASDE
09:30 PM
US
تغییرات سهام نفت خام API JUN/07
12/06/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
US
درخواست رهن MBA 07/JUN
11:00 AM
US
نرخ وام رهنی ۳۰ ساله MBA 07/JUN
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه نرخ هسته تورم MAY 0.1%
12:30 PM
US
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم MAY 2.1%
12:30 PM
US
نرخ تورم (سالانه) MAY 2%
12:30 PM
US
نرخ تورم (ماهانه) MAY 0.3%
02:30 PM
US
تغییر سهام نفت خام EIA 07/JUN
02:30 PM
US
تغییر سهام گازوئیل EIA 07/JUN
05:00 PM
US
مزایده Note ده ساله 2.479%
06:00 PM
US
صورت حساب بودجه ماهانه MAY $160B
13/06/2019 واقعی قبلی
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری JUN/01
12:30 PM
US
تغییرات سالیانه قیمت های صادرات MAY 0.3%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه قیمت های صادرات MAY 0.2%
12:30 PM
US
تغییرات سالیانه قیمت های واردات MAY -0.2%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه قیمت های واردات MAY 0.2%
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار JUN/08
02:30 PM
US
تغییر سهام گاز EIA 07/JUN
03:30 PM
US
مزایده Bill چهار هفته ای
05:00 PM
US
مزایده Bond سی ساله 2.892%
14/06/2019 واقعی قبلی
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه خرده فروشی MAY -0.2%
12:30 PM
US
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAY 3.1%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه خرده فروشی به استثنا اتومبیل MAY 0.1%
01:15 PM
US
تغییرات ماهیانه تولید MAY
01:15 PM
US
استفاده از ظرفیت MAY 77.9%
01:15 PM
US
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAY 0.9%
01:15 PM
US
تولیدات صنعتی (ماهانه) MAY -0.5%
01:15 PM
US
تغییرات سالیانه تولید MAY -0.2%
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه ذخایر تجاری APR 0%
02:00 PM
US
انتظارات تورمی میشیگان Prel JUN
02:00 PM
US
انتظارات تورمی 5 ساله میشیگان JUN
02:00 PM
US
میشیگان انتظارات مصرف کننده Prel JUN
02:00 PM
US
تمایلات مصرف کننده Michigan آنی JUN
02:00 PM
US
میشیگان کنونی شرایط Prel JUN
05:00 PM
US
تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز 14/JUN


ایالات متحده - تقویم - شاخص های اقتصادی

ایالات متحده - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.