05/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه سفارشات کارخانه ای MAY 0.3% 0.5% 0.5%
02:00 PM
US
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل MAY 0.3% 0.5%
03:30 PM
US
سه ماهه Bill مزایده 1.75%
03:30 PM
US
مزایده بیل شش ماهه 2.5%
US
LMI شاخص مدیران تدارکات جاری JUN 67.1
06/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
US
شاخص بازار وام مسکن MBA 01/JUL 322.7
11:00 AM
US
شاخص بازپرداخت وام مسکن MBA 01/JUL 726.1
11:00 AM
US
شاخص خرید MBA 01/JUL 243.1
11:00 AM
US
MBA درخواست رهن 01/JUL 0.7%
11:00 AM
US
MBA نرخ وام رهنی ۳۰ ساله 01/JUL 5.84%
12:55 PM
US
Redbook تغییرات سالیانه 02/JUL 11.7%
01:00 PM
US
سخنرانی ویلیامز - فدرال رزرو
01:45 PM
US
S&P Global Composite PMI Final JUN 53.6 51.2 51.2
01:45 PM
US
S&P Global Services PMI Final JUN 53.4 51.6 51.6
02:00 PM
US
ISM غیر تولیدی PMI JUN 55.9 54.5 55.2
02:00 PM
US
JOLTs فرصت های شغلی MAY 11.4M 11.05M 11.3M
02:00 PM
US
JOLTs کار را ترک می کند MAY 4.424M 4.3M
02:00 PM
US
ISM غیر تولیدی فعالیت های کسب و کار JUN 54.5 55
02:00 PM
US
ISM غیر تولیدی استخدام JUN 50.2 50.6
02:00 PM
US
ISM غیر تولیدی سفارشات جدید JUN 57.6 57
02:00 PM
US
قیمت ISM غیر تولیدی JUN 82.1 82
06:00 PM
US
FOMC صورت جلسه
08:30 PM
US
(API) تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا 01/JUL -3.799M
US
مجموع فروش خودرو JUN 12.7M
07/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:30 AM
US
چلنجر کاهش شغل JUN 20.712K 20K
12:15 PM
US
ADP تغییر اشتغال JUN 128K 200K 180K
12:30 PM
US
موازنه تجاری MAY $-87.1B $-85B $-86B
12:30 PM
US
صادرات MAY $252.6B $252.8B
12:30 PM
US
واردات MAY $339.7B $339B
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 02/JUL 231K 230K 230K
12:30 PM
US
میانگین مطالبات بیکاری 4 هفته ای 02/JUL 231.75K 231K
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 25/JUN 1328K 1328K 1335K
02:30 PM
US
EIA تغییر سهام گازطبیعی 01/JUL 82Bcf
03:00 PM
US
EIA تغییر سهام گازوئیل 01/JUL 2.645M
03:00 PM
US
EIA تغییر سهام نفت خام 01/JUL -2.762M
03:00 PM
US
Cushing EIA تغییرسهام ذخایر نفت خام 01/JUL -0.782M
03:00 PM
US
EIA تغییر تولید سوخت تقطیر 01/JUL 0.085M
03:00 PM
US
EIA تغییر سهام مقطر 01/JUL 2.559M
03:00 PM
US
EIA تغییر تولید بنزین 01/JUL 0.143M
03:00 PM
US
EIA تغییرسهام ذخایر نفتی گرمایش 01/JUL -0.051M
03:00 PM
US
EIA تغییرنفت خام پالایشگاه 01/JUL 0.403M
03:00 PM
US
EIA تغییر واردات نفت خام 01/JUL -0.036M
03:30 PM
US
مزایده بیل چهار هفته ای 1.24%
03:30 PM
US
مزایده بیل هشت هفته ای 1.65%
05:00 PM
US
Fed Waller سخنرانی
05:00 PM
US
سخنرانی بولارد- فدرال رزرو
08/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 PM
US
آمار اشتغال غیر کشاورزی JUN 390K 270K 300K
12:30 PM
US
نرخ بیکاری JUN 3.6% 3.6% 3.6%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه متوسط درآمد ساعتی JUN 0.3% 0.3% 0.4%
12:30 PM
US
تغییرات سالیانه متوسط درآمد ساعتی JUN 5.2% 5% 5.2%
12:30 PM
US
نرخ مشارکت JUN 62.3% 62.3%
12:30 PM
US
صورت های پرداخت توليد JUN 18K 14K 21K
12:30 PM
US
میانگین ساعات کار در هفته JUN 34.6 34.6 34.6
12:30 PM
US
اشتغال دولتی JUN 57K 10K
12:30 PM
US
صورت پرداخت های خصوصی JUN 333K 240K 290K
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه موجودی انبارهای عمده فروشی MAY 2.3% 2% 2%
03:00 PM
US
سخنرانی ویلیامز - فدرال رزرو
05:00 PM
US
تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز 08/JUL 595
05:00 PM
US
تعداد کل دکل های بیکر هیوز 08/JUL 750
07:00 PM
US
مصرف کننده تغییر اعتباری MAY $38.07B $31.4B $37B
11/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
03:30 PM
US
سه ماهه Bill مزایده
03:30 PM
US
مزایده بیل شش ماهه
05:00 PM
US
مزایده Note سه ساله 2.927%
12/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
10:00 AM
US
NFIB شاخص خوش بینی کسب و کار JUN 93.2
12:55 PM
US
Redbook تغییرات سالیانه 09/JUL
02:00 PM
US
خوشبینی اقتصادی IBD/TIPP JUL 38.1
03:00 PM
US
انتظارات تورم مصرف کننده JUN 6.6%
03:30 PM
US
مزایده اوراق ۵۲ هفته ای 3.020%
04:00 PM
US
WASDE گزارش
05:00 PM
US
مزایده Note ده ساله 3.030%
08:30 PM
US
(API) تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا 08/JUL
13/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
US
شاخص بازار وام مسکن MBA 08/JUL
11:00 AM
US
شاخص بازپرداخت وام مسکن MBA 08/JUL
11:00 AM
US
شاخص خرید MBA 08/JUL
11:00 AM
US
MBA درخواست رهن 08/JUL
11:00 AM
US
MBA نرخ وام رهنی ۳۰ ساله 08/JUL
12:30 PM
US
(تغییرات سالیانه) نرخ تورم هسته JUN 6%
12:30 PM
US
نرخ تورم (سالانه) JUN 8.6% 8.7%
12:30 PM
US
نرخ تورم (ماهانه) JUN 1% 0.9%
12:30 PM
US
CPI JUN 292.3 294.5
12:30 PM
US
(تغییرات ماهیانه)نرخ تورم هسته JUN 0.6%
02:30 PM
US
EIA تغییر سهام گازوئیل 08/JUL
02:30 PM
US
EIA تغییر سهام نفت خام 08/JUL
02:30 PM
US
Cushing EIA تغییرسهام ذخایر نفت خام 08/JUL
02:30 PM
US
EIA تغییر تولید سوخت تقطیر 08/JUL
02:30 PM
US
EIA تغییر سهام مقطر 08/JUL
02:30 PM
US
EIA تغییر تولید بنزین 08/JUL
02:30 PM
US
EIA تغییرسهام ذخایر نفتی گرمایش 08/JUL
02:30 PM
US
EIA تغییرنفت خام پالایشگاه 08/JUL
02:30 PM
US
EIA تغییر واردات نفت خام 08/JUL
05:00 PM
US
مزایده اوراق قرضه سی ساله 3.185%
06:00 PM
US
صورت حساب بودجه ماهانه JUN $-66B $ 30B
06:00 PM
US
کتاب بژ- گزارش بانک فدرال امریکا
14/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 PM
US
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات ماهیانه JUN 0.8%
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 09/JUL
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه خالص PPI JUN 0.5%
12:30 PM
US
شاخص قیمت تولید کننده خالص (تغییرات سالیانه) JUN 8.3%
12:30 PM
US
میانگین مطالبات بیکاری 4 هفته ای 09/JUL
12:30 PM
US
(شاخص قیمت تولید کننده (تغییرات سالیانه JUN 10.8%
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 02/JUL
02:30 PM
US
EIA تغییر سهام گازطبیعی 08/JUL
03:30 PM
US
مزایده بیل چهار هفته ای
03:30 PM
US
مزایده بیل هشت هفته ای
15/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 PM
US
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه JUN -0.3%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه قیمت های واردات JUN 0.6%
12:30 PM
US
نیویورک شاخص تولیدات امپایر JUL -1.2 -0.7
12:30 PM
US
(خرده فروشی به استثنا اتومبیل (تغییرات ماهیانه JUN 0.5%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه قیمت های صادرات JUN 2.8%
12:30 PM
US
(قیمت های واردات (تغییرات سالیانه JUN 11.7%
12:30 PM
US
فروش خرده فروشی سابق گاز / خودرو (ماهانه) JUN 0.1%
12:30 PM
US
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه JUN 8.1%
12:30 PM
US
(قیمت های صادرات (تغییرات سالیانه JUN 18.9%
01:15 PM
US
(تولیدات صنعتی (تغییرات سالیانه JUN 5.4%
01:15 PM
US
تولیدات صنعتی (ماهانه) JUN 0.1%
01:15 PM
US
(تولید (تغییرات سالیانه JUN 4.7%
01:15 PM
US
(محصولات تولیدی (تغییرات ماهیانه JUN -0.2%
01:15 PM
US
میزان استفاده ازظرفیت تولید JUN 80.8%
02:00 PM
US
تمایلات مصرف کننده مقدماتی میشیگان JUL 50
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه ذخایر تجاری MAY 1.2%
02:00 PM
US
انتظارات تورمی مقدماتی پنج ساله میشیگان JUL 3.1%
02:00 PM
US
انتظارات مصرف کننده مقدماتی میشیگان JUL 47.5
02:00 PM
US
شرایط کنونی مقدماتی میشیگان JUL 53.8
02:00 PM
US
انتظارات تورمی مقدماتی میشیگان JUL 5.3%
02:00 PM
US
موجودی های خرده فروشی خودروهای قبلی (ماهانه) MAY 1.7% 0.8%
05:00 PM
US
تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز 15/JUL
05:00 PM
US
تعداد کل دکل های بیکر هیوز 15/JUL
18/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
02:00 PM
US
NAHB شاخص بازار مسکن JUL 67
03:30 PM
US
سه ماهه Bill مزایده
03:30 PM
US
مزایده بیل شش ماهه
08:00 PM
US
Tic گردش بلند مدت خالص MAY $87.7B
08:00 PM
US
گردش کلی سرمایه خالص MAY $1.3B
08:00 PM
US
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی MAY $-1.2B
19/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 PM
US
جواز ساختمان JUN 1.695M
12:30 PM
US
خانه های مسکونی نوساز JUN 1.549M
12:30 PM
US
شروع ساخت و ساز مسکن (ماهیانه) JUN -14.4%
12:30 PM
US
(تغییرات ماهیانه)مجوزساخت JUN -7%
12:55 PM
US
Redbook تغییرات سالیانه 16/JUL
08:30 PM
US
(API) تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا 15/JUL
20/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
US
شاخص بازار وام مسکن MBA 15/JUL
11:00 AM
US
شاخص بازپرداخت وام مسکن MBA 15/JUL
11:00 AM
US
شاخص خرید MBA 15/JUL
11:00 AM
US
MBA درخواست رهن 15/JUL
11:00 AM
US
MBA نرخ وام رهنی ۳۰ ساله 15/JUL
02:00 PM
US
فروش خانه موجود JUN 5.41M
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه فروش مسکن موجود JUN -3.4%
02:30 PM
US
EIA تغییر سهام نفت خام 15/JUL
02:30 PM
US
EIA تغییر سهام گازوئیل 15/JUL
02:30 PM
US
EIA تغییرسهام ذخایر نفتی گرمایش 15/JUL
02:30 PM
US
EIA تغییرنفت خام پالایشگاه 15/JUL
02:30 PM
US
EIA تغییر واردات نفت خام 15/JUL
02:30 PM
US
Cushing EIA تغییرسهام ذخایر نفت خام 15/JUL
02:30 PM
US
EIA تغییر تولید سوخت تقطیر 15/JUL
02:30 PM
US
EIA تغییر سهام مقطر 15/JUL
02:30 PM
US
EIA تغییر تولید بنزین 15/JUL
05:00 PM
US
حراج اوراق 20 ساله
21/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 16/JUL
12:30 PM
US
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا JUL -3.3
12:30 PM
US
شرایط تجاری فیلی فدرال رزرو JUL
12:30 PM
US
شاخص فیلی فدرال CAPEX JUL
12:30 PM
US
استخدام فیلی فدرال رزرو JUL
12:30 PM
US
فیلی فدرال سفارشات جدید JUL
12:30 PM
US
قیمت های فیلی فدرال پرداخت شد JUL
12:30 PM
US
میانگین مطالبات بیکاری 4 هفته ای 16/JUL
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 09/JUL
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص پیشرو بانک مرکزی امریکا(CB) JUN -0.4%
02:30 PM
US
EIA تغییر سهام گازطبیعی 15/JUL
03:30 PM
US
مزایده بیل چهار هفته ای
03:30 PM
US
مزایده بیل هشت هفته ای
05:00 PM
US
حراج نکات 10 ساله
22/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
01:45 PM
US
S&P Global Composite PMI Flash JUL
01:45 PM
US
S&P Global Manufacturing PMI Flash JUL 52.7
01:45 PM
US
S&P Global Services PMI Flash JUL
05:00 PM
US
تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز 22/JUL
05:00 PM
US
تعداد کل دکل های بیکر هیوز 22/JUL
25/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 PM
US
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو JUN 0.01
02:30 PM
US
شاخص تولید بانک فدرال دالاس JUL -17.7
03:30 PM
US
سه ماهه Bill مزایده
03:30 PM
US
مزایده بیل شش ماهه
05:00 PM
US
دو ساله Note مزایده 3.084%
26/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:55 PM
US
Redbook تغییرات سالیانه 23/JUL
01:00 PM
US
S&P/Case-Shiller تغییرات سالیانه قیمت مسکن MAY
01:00 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن MAY 1.6%
01:00 PM
US
شاخص بهای مسکن (سالانه) MAY 18.8%
01:00 PM
US
شاخص قیمت مسکن MAY 392.9
01:00 PM
US
S&P/Case-Shiller تغییرات ماهیانه قیمت مسکن MAY 2.3%
02:00 PM
US
فروش خانه جدید JUN 0.696M
02:00 PM
US
اطمینان مصرف ‍‍کننده بانک مرکزی امریکا (CB) JUL 98.7
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه فروش مسکن نوساز JUN 10.7%
02:00 PM
US
Richmond Fed شاخص توليد JUL -19
02:00 PM
US
فهرست محموله های تولیدی فدرال رزرو ریچموند JUL -15
02:00 PM
US
شاخص خدمات فدرال رزرو ریچموند JUL 0
02:30 PM
US
شاخص خدمات فدرال رزرو دالاس JUL -12.4
02:30 PM
US
شاخص درآمد خدمات فدرال رزرو دالاس JUL 9.4
05:00 PM
US
پنج ساله Note مزایده 3.271%
08:30 PM
US
(API) تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا 22/JUL
27/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
11:00 AM
US
شاخص بازار وام مسکن MBA 22/JUL
11:00 AM
US
شاخص بازپرداخت وام مسکن MBA 22/JUL
11:00 AM
US
شاخص خرید MBA 22/JUL
11:00 AM
US
MBA درخواست رهن 22/JUL
11:00 AM
US
MBA نرخ وام رهنی ۳۰ ساله 22/JUL
12:30 PM
US
میزان سفارشات کالاهای بادوام (ماهانه) JUN 0.7%
12:30 PM
US
میزان سفارشات کالاهای بادوام به استثنای حمل و نقل (ماهانه) JUN 0.7%
12:30 PM
US
تعادل تجارت کالا JUN $-104.31B
12:30 PM
US
Retail Inventories Ex Autos (ماهانه) Adv JUN
12:30 PM
US
Adv مقالات عمده فروشی (ماهانه) JUN
12:30 PM
US
سفارشات کالاهای غیر دفاعی Ex Air JUN 0.5%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح JUN 0.6%
02:00 PM
US
تغییرات سالیانه پیش فروش مسکن JUN -13.6%
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه پیش فروش مسکن JUN 0.7%
02:30 PM
US
EIA تغییر سهام نفت خام 22/JUL
02:30 PM
US
EIA تغییر سهام گازوئیل 22/JUL
02:30 PM
US
EIA تغییرسهام ذخایر نفتی گرمایش 22/JUL
02:30 PM
US
EIA تغییرنفت خام پالایشگاه 22/JUL
02:30 PM
US
EIA تغییر واردات نفت خام 22/JUL
02:30 PM
US
Cushing EIA تغییرسهام ذخایر نفت خام 22/JUL
02:30 PM
US
EIA تغییر تولید سوخت تقطیر 22/JUL
02:30 PM
US
EIA تغییر سهام مقطر 22/JUL
02:30 PM
US
EIA تغییر تولید بنزین 22/JUL
03:30 PM
US
حراج 2 ساله FRN -0.003%
06:00 PM
US
اعلام نرخ بهره فدرال رزرو 1.75% 2.25%
06:30 PM
US
کنفرانس مطبوعاتی فدرال‌رزرو
28/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 PM
US
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیشرفته Q2 -1.6%
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 23/JUL
12:30 PM
US
تغییرات دوره ای شاخص قیمت تولید ناخالص داخلی پیشرفته Q2 8.3%
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 16/JUL
12:30 PM
US
تغییرات دوره ای شاخص بهای خالص PCE پیشرفته Q2 5.2%
12:30 PM
US
میانگین مطالبات بیکاری 4 هفته ای 23/JUL
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت PCE پیشرفته Q2 7.1%
12:30 PM
US
هزینه واقعی مصرف کننده QoQ Adv Q2
12:30 PM
US
GDP فروش QoQ Adv Q2 -1.2%
02:30 PM
US
EIA تغییر سهام گازطبیعی 22/JUL
03:00 PM
US
شاخص ترکیبی فدرال رزرو کانزاس JUL 12
03:00 PM
US
شاخص توليد فدرال رزرو بانک کانزاس JUL -1
03:30 PM
US
مزایده بیل چهار هفته ای
03:30 PM
US
مزایده بیل هشت هفته ای
05:00 PM
US
Note مزایده هفت ساله 3.280%
29/07/2022 واقعی قبلی توافق پیش بینی
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه درآمد شخصی JUN 0.5%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه مخارج شخصی JUN 0.2%
12:30 PM
US
شاخص هزینه اشتغال کاهش یافت Q2 1.4%
12:30 PM
US
PCE تغییرات ماهیانه شاخص قیمت JUN 0.6%
12:30 PM
US
PCE تغییرات سالیانه شاخص قیمت JUN 6.3%
12:30 PM
US
هزینه اشتغال - QoQ مزایا Q2 1.8%
12:30 PM
US
هزینه اشتغال - QoQ دستمزد Q2 1.2%
12:30 PM
US
PCE تغییرات ماهیانه شاخص بهای خالص JUN 0.3%
12:30 PM
US
PCE تغییرات سالیانه شاخص بهای خالص JUN 4.7%
01:45 PM
US
پی ام آی شیکاگو JUL 56
02:00 PM
US
تمایلات مصرف کننده نهایی میشیگان JUL 50
02:00 PM
US
انتظارات تورمی 5 ساله میشیگان نهایی JUL 3.1%
02:00 PM
US
انتظارات مصرف کننده میشیگان نهایی JUL
02:00 PM
US
شرایط فعلی میشیگان نهایی JUL 53.8
02:00 PM
US
نهایی انتظارات تورمی میشیگان JUL 5.3%
05:00 PM
US
تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز 29/JUL
05:00 PM
US
تعداد کل دکل های بیکر هیوز 29/JUL

ایالات متحده - تقویم - شاخص های اقتصادی

ایالات متحده - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.