18/09/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
US
درخواست رهن MBA 13/SEP -0.1% 2%
11:00 AM
US
نرخ وام رهنی ۳۰ ساله MBA 13/SEP 4.01% 3.82%
12:30 PM
US
جواز ساختمان AUG 1.419M 1.317M ®
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه مجوز ساخت AUG 7.7% 6.9% ®
12:30 PM
US
خانه های مسکونی نوساز AUG 1.364M 1.215M ®
12:30 PM
US
شروع ساخت و ساز مسکن (ماهیانه) AUG 12.3% -1.5% ®
02:30 PM
US
تغییر سهام نفت خام EIA 13/SEP 1.058M -6.912M
02:30 PM
US
تغییر سهام گازوئیل EIA 13/SEP 0.781M -0.682M
06:00 PM
US
اعلام نرخ بهره فدرال رزرو 2% 2.25%
06:00 PM
US
طرح ریزی اقتصادی-FOMC
06:30 PM
US
کنفرانس مطبوعاتی فدرال‌رزرو
19/09/2019 واقعی قبلی
12:30 PM
US
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا SEP 16.8
12:30 PM
US
حساب جاری Q2 $-130.4B
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار SEP/14 204K
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری SEP/07 1670K
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه فروش مسکن موجود JUL 2.5%
02:00 PM
US
فروش خانه موجود AUG 5.42M
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص پیشرو بانک مرکزی امریکا(CB) AUG 0.5%
02:30 PM
US
تغییر سهام گاز EIA 13/SEP 78Bcf
03:30 PM
US
مزایده Bill چهار هفته ای 1.94%
03:30 PM
US
8-Week Bill Auction 1.92%
05:00 PM
US
10-Year TIPS Auction 0.282%
20/09/2019 واقعی قبلی
12:15 PM
US
سخنرانی ویلیامز - فدرال رزرو
03:20 PM
US
سخنرانی روزنگرن - فدرال رزرو
05:00 PM
US
تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز 20/SEP 733
23/09/2019 واقعی قبلی
12:30 PM
US
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو AUG -0.36
01:45 PM
US
پی ام آی مرکب Markit آنی SEP 50.7
01:45 PM
US
پی ام آی توليد Markit آنی SEP 50.3
01:45 PM
US
پی ام آی خدمات Markit آنی SEP 50.7
03:30 PM
US
مزایده Bill سه ماهه 1.945%
03:30 PM
US
مزایده Bill شش ماهه 1.87%
24/09/2019 واقعی قبلی
12:55 PM
US
تغییرات ماهیانه Redbook 21/SEP -0.9%
12:55 PM
US
تغییرات سالیانه Redbook 21/SEP 5.4%
01:00 PM
US
تغییرات سالیانه قیمت مسکن S&P/Case-Shiller JUL 2.1%
01:00 PM
US
تغییرات ماهیانه قیمت مسکن S&P/Case-Shiller JUL 0.3%
01:00 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن JUL 0.2%
02:00 PM
US
اطمینان مصرف ‍‍کننده بانک مرکزی امریکا (CB) SEP 135.1
02:00 PM
US
شاخص توليد Richmond Fed SEP 1
05:00 PM
US
مزایده Note دو ساله 1.516%
08:30 PM
US
تغییرات سهام نفت خام API SEP/20 0.592M
US
مجمع عمومی سازمان ملل متحد
25/09/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
US
درخواست رهن MBA 20/SEP -0.1%
11:00 AM
US
نرخ وام رهنی ۳۰ ساله MBA 20/SEP 4.01%
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه فروش مسکن نوساز AUG -12.8%
02:00 PM
US
فروش خانه جدید AUG 0.635M
02:30 PM
US
تغییر سهام نفت خام EIA 20/SEP 1.058M
02:30 PM
US
تغییر سهام گازوئیل EIA 20/SEP 0.781M
05:00 PM
US
مزایده Note پنج ساله 1.365%
US
مجمع عمومی سازمان ملل متحد
26/09/2019 واقعی قبلی
12:30 PM
US
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q2 3.1%
12:30 PM
US
تعادل تجارت کالا AUG $-72.46B
12:30 PM
US
مقالات عمده فروشی (ماهانه) Adv AUG 0.2%
12:30 PM
US
تغییرات دوره ای سود صنفی نهایی Q2 -3.1%
12:30 PM
US
تغییرات دوره ای شاخص قیمت تولید ناخالص داخلی نهایی Q2 0.8%
12:30 PM
US
تغییرات دوره ای شاخص بهای خالص PCE نهایی Q2 1.1%
12:30 PM
US
قیمت نهایی PCE میزان رشد بالای اقتصادی Q2 0.4%
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری SEP/14
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار SEP/21
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه پیش فروش مسکن AUG -2.5%
02:00 PM
US
تغییرات سالیانه پیش فروش مسکن AUG -0.3%
02:30 PM
US
تغییر سهام گاز EIA 20/SEP
03:00 PM
US
شاخص توليد Kansas Fed SEP -2
03:30 PM
US
مزایده Bill چهار هفته ای
03:30 PM
US
8-Week Bill Auction
US
مجمع عمومی سازمان ملل متحد
27/09/2019 واقعی قبلی
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه درآمد شخصی AUG 0.1%
12:30 PM
US
هزینه های شخصی (ماهانه) AUG 0.6%
12:30 PM
US
میزان سفارشات کالاهای بادوام (ماهانه) AUG 2.1%
12:30 PM
US
میزان سفارشات کالاهای بادوام به استثنای حمل و نقل (ماهانه) AUG -0.4%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت PCE AUG 0.2%
12:30 PM
US
تغییرات سالیانه شاخص قیمت PCE AUG 1.4%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح AUG 1.4%
12:30 PM
US
تغییرات سالیانه شاخص بهای خالص PCE AUG 1.6%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص بهای خالص PCE AUG 0.2%
02:00 PM
US
تمایلات مصرف کننده Michigan نهایی SEP 89.8
02:00 PM
US
نهایی انتظارات تورمی میشیگان SEP 2.7%
02:00 PM
US
انتظارات تورمی 5 ساله میشیگان نهایی SEP 2.6%
02:00 PM
US
شرایط فعلی میشیگان نهایی SEP 105.3
02:00 PM
US
انتظارات مصرف کننده میشیگان نهایی SEP 79.9
05:00 PM
US
مزایده Note هفت ساله 1.489%
05:00 PM
US
تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز 27/SEP
US
مجمع عمومی سازمان ملل متحد
30/09/2019 واقعی قبلی
01:45 PM
US
پی ام آی شیکاگو SEP 50.4
02:30 PM
US
دالاس شاخص تولید بانک فدرال SEP 2.7
03:30 PM
US
مزایده Bill سه ماهه
03:30 PM
US
مزایده Bill شش ماهه
01/10/2019 واقعی قبلی
12:55 PM
US
تغییرات سالیانه Redbook 28/SEP
12:55 PM
US
تغییرات ماهیانه Redbook 28/SEP
01:45 PM
US
پی ام آی توليد Markit نهایی SEP 50.3
02:00 PM
US
ISM شاخص مدیران خرید بخش تولیدی SEP 49.1
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه هزینه ساخت و ساز AUG 0.1%
02:00 PM
US
ISM ساخت استخدام SEP 47.4
02:00 PM
US
قیمت ISM ساخت SEP 46.0
02:00 PM
US
ISM ساخت سفارشات جدید SEP 47.2
07:00 PM
US
مجموع فروش خودرو SEP 16.9M
08:30 PM
US
تغییرات سهام نفت خام API SEP/27
02/10/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
US
درخواست رهن MBA 27/SEP
11:00 AM
US
نرخ وام رهنی ۳۰ ساله MBA 27/SEP
12:15 PM
US
تغییر اشتغال ADP SEP 195K
01:45 PM
US
ISM شاخص نیویورک SEP
02:30 PM
US
تغییر سهام نفت خام EIA 27/SEP
02:30 PM
US
تغییر سهام گازوئیل EIA 27/SEP
03/10/2019 واقعی قبلی
11:30 AM
US
چلنجر کاهش شغل SEP 53.48K
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری SEP/21
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار SEP/28
01:45 PM
US
پی ام آی مرکب Markit نهایی SEP 50.7
01:45 PM
US
پی ام آی خدمات Markit نهایی SEP 50.7
02:00 PM
US
ISM غیر تولیدی PMI SEP 56.4
02:00 PM
US
ISM غیر تولیدی استخدام SEP 53.1
02:00 PM
US
ISM غیر تولیدی فعالیت های کسب و کار SEP 61.5
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه سفارشات کارخانه ای AUG 1.4%
02:00 PM
US
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل AUG 0.3%
02:00 PM
US
قیمت ISM غیر تولیدی SEP 58.2
02:00 PM
US
ISM غیر تولیدی سفارشات جدید SEP 60.3
02:30 PM
US
تغییر سهام گاز EIA 27/SEP
03:30 PM
US
مزایده Bill چهار هفته ای
03:30 PM
US
8-Week Bill Auction
04/10/2019 واقعی قبلی
12:30 PM
US
آمار اشتغال غیر کشاورزی SEP 130K
12:30 PM
US
موازنه تجاری AUG $-54B
12:30 PM
US
نرخ بیکاری SEP 3.7%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه متوسط درآمد ساعتی SEP
12:30 PM
US
میانگین ساعات کار در هفته SEP 34.4
12:30 PM
US
تغییرات سالیانه متوسط درآمد ساعتی SEP
12:30 PM
US
صادرات AUG $207.4B
12:30 PM
US
اشتغال دولتی SEP 34K
12:30 PM
US
واردات AUG $261.4B
12:30 PM
US
نرخ مشارکت SEP 63.2%
12:30 PM
US
صورت های پرداخت توليد SEP 3K
12:30 PM
US
صورت پرداخت های خصوصی SEP 96K
05:00 PM
US
تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز 04/OCT
07/10/2019 واقعی قبلی
03:30 PM
US
مزایده Bill سه ماهه
03:30 PM
US
مزایده Bill شش ماهه
07:00 PM
US
مصرف کننده تغییر اعتباری AUG $23.29B
08/10/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
US
شاخص خوش بینی کسب و کار NFIB SEP 103.1
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه PPI SEP 0.1%
12:30 PM
US
PPI (سالانه) SEP 1.8%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه خالص PPI SEP 0.3%
12:30 PM
US
تغییرات سالیانه خالص PPI SEP 2.3%
12:55 PM
US
تغییرات ماهیانه Redbook 05/OCT
12:55 PM
US
تغییرات سالیانه Redbook 05/OCT
02:00 PM
US
خوشبینی اقتصادی IBD/TIPP OCT 50.8
08:30 PM
US
تغییرات سهام نفت خام API OCT/04
09/10/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
US
درخواست رهن MBA 04/OCT
11:00 AM
US
نرخ وام رهنی ۳۰ ساله MBA 04/OCT
02:00 PM
US
فرصت های شغلی JOLTs AUG 7.217M
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه موجودی انبارهای عمده فروشی AUG 0.2%
02:30 PM
US
تغییر سهام نفت خام EIA 04/OCT
02:30 PM
US
تغییر سهام گازوئیل EIA 04/OCT
05:00 PM
US
مزایده ۵۲Bill هفته ای 1.740%
06:00 PM
US
صورت جلسه FOMC
10/10/2019 واقعی قبلی
12:30 PM
US
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم SEP 2.4%
12:30 PM
US
نرخ تورم (سالانه) SEP 1.7%
12:30 PM
US
نرخ تورم (ماهانه) SEP 0.1%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه نرخ هسته تورم SEP 0.3%
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری SEP/28
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار OCT/05
02:30 PM
US
تغییر سهام گاز EIA 04/OCT
03:30 PM
US
مزایده Note سه ساله 1.573%
03:30 PM
US
مزایده Bill چهار هفته ای
03:30 PM
US
8-Week Bill Auction
04:00 PM
US
گزارش WASDE
05:00 PM
US
مزایده Note ده ساله 1.739%
07:00 PM
US
صورت حساب بودجه ماهانه SEP $-200B
11/10/2019 واقعی قبلی
12:30 PM
US
تغییرات سالیانه قیمت های صادرات SEP -1.4%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه قیمت های صادرات SEP -0.6%
12:30 PM
US
تغییرات سالیانه قیمت های واردات SEP -2%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه قیمت های واردات SEP -0.5%
02:00 PM
US
تمایلات مصرف کننده Michigan آنی OCT
02:00 PM
US
انتظارات تورمی 5 ساله میشیگان OCT
02:00 PM
US
میشیگان کنونی شرایط Prel OCT
02:00 PM
US
انتظارات تورمی میشیگان Prel OCT
02:00 PM
US
میشیگان انتظارات مصرف کننده Prel OCT
05:00 PM
US
مزایده Bond سی ساله 2.270%
05:00 PM
US
تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز 11/OCT
14/10/2019 واقعی قبلی
03:30 PM
US
مزایده Bill سه ماهه
03:30 PM
US
مزایده Bill شش ماهه


ایالات متحده - تقویم - شاخص های اقتصادی

ایالات متحده - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.