25/11/2020 واقعی قبلی
12:00 PM
US
درخواست رهن MBA 20/NOV 3.9% -0.3%
12:00 PM
US
نرخ وام رهنی ۳۰ ساله MBA 20/NOV 2.92% 2.99%
01:30 PM
US
میزان سفارشات کالاهای بادوام (ماهانه) OCT 1.3% 2.1% ®
01:30 PM
US
میزان سفارشات کالاهای بادوام به استثنای حمل و نقل (ماهانه) OCT 1.3% 1.5% ®
01:30 PM
US
شاخص قیمت تولید ناخالص داخلی چهار ماهه 2 استراز Q3 3.3% -1.4% ®
01:30 PM
US
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دومین تخمین Q3 33.1% -31.4%
01:30 PM
US
تعادل تجارت کالا OCT $-80.29B $-79.36B ®
01:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 21/NOV 778K 748K ®
01:30 PM
US
مطالبات بیکاری متوسط 4 هفته 21/NOV 748.5K 743.5K ®
01:30 PM
US
مقالات عمده فروشی (ماهانه) Adv OCT 0.9% 0.7% ®
01:30 PM
US
تغییرات دوره ای سود صنفی ابتدایی Q3 27.5% -10.7%
01:30 PM
US
تغییرات دوره ای شاخص بهای خالص PCE دومین تخمین Q3 3.5% -0.8%
01:30 PM
US
تغییرات دوره ای شاخص قیمت PCE دومین تخمین Q3 3.7% -1.6%
01:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 14/NOV 6071K 6370K ®
01:30 PM
US
تغییرات ماهیانه سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح OCT 0.2% 3.8% ®
03:00 PM
US
تغییرات ماهیانه درآمد شخصی OCT -0.7% 0.7% ®
03:00 PM
US
هزینه های شخصی (ماهانه) OCT 0.5% 1.2% ®
03:00 PM
US
انتظارات مصرف کننده میشیگان نهایی NOV 70.5 79.2
03:00 PM
US
انتظارات تورمی 5 ساله میشیگان نهایی NOV 2.6% 2.4%
03:00 PM
US
تمایلات مصرف کننده Michigan نهایی NOV 76.9 81.8
03:00 PM
US
شرایط فعلی میشیگان نهایی NOV 87.0 85.9
03:00 PM
US
نهایی انتظارات تورمی میشیگان NOV 2.8% 2.6%
03:00 PM
US
تغییرات ماهیانه فروش مسکن نوساز OCT -0.3% 0.1% ®
03:00 PM
US
فروش خانه جدید OCT 0.999M 1.002M ®
03:00 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت PCE OCT 0.0% 0.2%
03:00 PM
US
تغییرات سالیانه شاخص قیمت PCE OCT 1.2% 1.4%
03:00 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص بهای خالص PCE OCT 0.0% 0.2%
03:00 PM
US
تغییرات سالیانه شاخص بهای خالص PCE OCT 1.4% 1.6% ®
03:00 PM
US
مزایده Bill چهار هفته ای 0.080% 0.070%
03:00 PM
US
8-Week Bill Auction 0.080% 0.070%
03:30 PM
US
تغییر سهام نفت خام EIA 20/NOV -0.754M 0.768M
03:30 PM
US
EIA Cushing Crude Oil Stocks Change 20/NOV -1.721M 1.2M
03:30 PM
US
EIA Distillate Stocks Change 20/NOV -1.4M -5.217M
03:30 PM
US
تغییر سهام گازوئیل EIA 20/NOV 2.2M 2.611M
03:30 PM
US
EIA Heating Oil Stocks Change 20/NOV 0.231M -0.102M
03:30 PM
US
EIA Refinery Crude Runs Change 20/NOV 0.422M 0.394M
03:30 PM
US
EIA Gasoline Production Change 20/NOV -0.214M -0.255M
03:30 PM
US
EIA Distillate Fuel Production Change 20/NOV 0.333M 0.038M
03:30 PM
US
EIA Crude Oil Imports Change 20/NOV -0.026M -0.228M
04:30 PM
US
154-Day Bill Auction 0.090% 0.090%
04:30 PM
US
105-Day Bill Auction 0.085% 0.090%
05:00 PM
US
تغییر سهام گاز EIA 20/NOV -18Bcf 31Bcf
06:00 PM
US
تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز 25/NOV 241 231
06:00 PM
US
Baker Hughes Total Rig Count 25/NOV 320 310
07:00 PM
US
صورت جلسه FOMC
30/11/2020 واقعی قبلی
02:45 PM
US
پی ام آی شیکاگو NOV 61.1
03:00 PM
US
تغییرات ماهیانه پیش فروش مسکن OCT -2.2%
03:00 PM
US
تغییرات سالیانه پیش فروش مسکن OCT 20.5%
03:30 PM
US
دالاس شاخص تولید بانک فدرال NOV 19.8
04:30 PM
US
مزایده Bill سه ماهه 0.085%
04:30 PM
US
مزایده Bill شش ماهه 0.090%
01/12/2020 واقعی قبلی
01:55 PM
US
تغییرات سالیانه Redbook 28/NOV 2.8%
01:55 PM
US
تغییرات ماهیانه Redbook 28/NOV -0.5%
02:45 PM
US
پی ام آی توليد Markit نهایی NOV 53.4
03:00 PM
US
قیمت ISM ساخت NOV 65.5
03:00 PM
US
ISM ساخت سفارشات جدید NOV 67.9
03:00 PM
US
ISM ساخت استخدام NOV 53.2
03:00 PM
US
ISM شاخص مدیران خرید بخش تولیدی NOV 59.3
03:00 PM
US
تغییرات ماهیانه هزینه ساخت و ساز OCT 0.3%
06:00 PM
US
مزایده ۵۲Bill هفته ای 0.135%
09:30 PM
US
تغییرات سهام نفت خام API 27/NOV 3.8M
02/12/2020 واقعی قبلی
12:00 AM
US
مجموع فروش خودرو NOV 16.2M
12:00 PM
US
درخواست رهن MBA 27/NOV 3.9%
12:00 PM
US
نرخ وام رهنی ۳۰ ساله MBA 27/NOV 2.92%
01:15 PM
US
تغییر اشتغال ADP NOV 365K
02:45 PM
US
ISM شاخص نیویورک NOV 65.1
03:30 PM
US
تغییر سهام نفت خام EIA 27/NOV -0.754M
03:30 PM
US
EIA Cushing Crude Oil Stocks Change 27/NOV -1.721M
03:30 PM
US
EIA Distillate Stocks Change 27/NOV -1.441M
03:30 PM
US
تغییر سهام گازوئیل EIA 27/NOV 2.180M
03:30 PM
US
EIA Heating Oil Stocks Change 27/NOV 0.231M
03:30 PM
US
EIA Refinery Crude Runs Change 27/NOV 0.422M
03:30 PM
US
EIA Gasoline Production Change 27/NOV -0.214M
03:30 PM
US
EIA Distillate Fuel Production Change 27/NOV 0.333M
03:30 PM
US
EIA Crude Oil Imports Change 27/NOV -0.026M
07:00 PM
US
کتاب بژ- گزارش بانک فدرال امریکا
03/12/2020 واقعی قبلی
12:30 PM
US
چلنجر کاهش شغل NOV 80.666K
01:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 28/NOV 778K
01:30 PM
US
مطالبات بیکاری متوسط 4 هفته 28/NOV 748.5K
01:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 21/NOV 6071K
02:45 PM
US
پی ام آی مرکب Markit نهایی NOV 56.3
02:45 PM
US
پی ام آی خدمات Markit نهایی NOV 56.9
03:00 PM
US
ISM غیر تولیدی فعالیت های کسب و کار NOV 61.2
03:00 PM
US
قیمت ISM غیر تولیدی NOV 63.9
03:00 PM
US
ISM غیر تولیدی سفارشات جدید NOV 58.8
03:00 PM
US
ISM غیر تولیدی استخدام NOV 50.1
03:00 PM
US
ISM غیر تولیدی PMI NOV 56.6
03:30 PM
US
تغییر سهام گاز EIA 27/NOV -18Bcf
04:30 PM
US
مزایده Bill چهار هفته ای 0.080%
04:30 PM
US
8-Week Bill Auction 0.080%
04/12/2020 واقعی قبلی
01:30 PM
US
آمار اشتغال غیر کشاورزی NOV 638K
01:30 PM
US
موازنه تجاری OCT $-63.9B
01:30 PM
US
نرخ بیکاری NOV 6.9%
01:30 PM
US
صورت پرداخت های خصوصی NOV 906K
01:30 PM
US
صادرات OCT $176.4B
01:30 PM
US
اشتغال دولتی NOV -268K
01:30 PM
US
واردات OCT $240.2B
01:30 PM
US
نرخ مشارکت NOV 61.7%
01:30 PM
US
صورت های پرداخت توليد NOV 38K
01:30 PM
US
تغییرات سالیانه متوسط درآمد ساعتی NOV 4.5%
01:30 PM
US
تغییرات ماهیانه متوسط درآمد ساعتی NOV 0.1%
01:30 PM
US
میانگین ساعات کار در هفته NOV 34.8
03:00 PM
US
تغییرات ماهیانه سفارشات کارخانه ای OCT 1.1%
03:00 PM
US
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل OCT 0.5%
06:00 PM
US
تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز 04/DEC 241
06:00 PM
US
Baker Hughes Total Rig Count 04/DEC 320
07/12/2020 واقعی قبلی
04:30 PM
US
مزایده Bill سه ماهه
04:30 PM
US
مزایده Bill شش ماهه
08:00 PM
US
مصرف کننده تغییر اعتباری OCT $16.21B
08/12/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
US
شاخص خوش بینی کسب و کار NFIB NOV 104
01:30 PM
US
هزینه های واحد کار چهار ماهه نهایی Q3 9%
01:30 PM
US
تغییرات دوره ای بهره وری غیر کشاورزی نهایی Q3 10.6%
01:55 PM
US
تغییرات ماهیانه Redbook 05/DEC
01:55 PM
US
تغییرات سالیانه Redbook 05/DEC
06:00 PM
US
مزایده Note سه ساله
09:30 PM
US
تغییرات سهام نفت خام API 04/DEC
09/12/2020 واقعی قبلی
12:00 PM
US
درخواست رهن MBA 04/DEC
12:00 PM
US
نرخ وام رهنی ۳۰ ساله MBA 04/DEC
03:00 PM
US
فرصت های شغلی JOLTs OCT 6.436M
03:00 PM
US
تغییرات ماهیانه موجودی انبارهای عمده فروشی OCT 0.7%
03:30 PM
US
تغییر سهام نفت خام EIA 04/DEC
03:30 PM
US
EIA Cushing Crude Oil Stocks Change 04/DEC
03:30 PM
US
EIA Distillate Stocks Change 04/DEC
03:30 PM
US
تغییر سهام گازوئیل EIA 04/DEC
03:30 PM
US
EIA Heating Oil Stocks Change 04/DEC
03:30 PM
US
EIA Refinery Crude Runs Change 04/DEC
03:30 PM
US
EIA Gasoline Production Change 04/DEC
03:30 PM
US
EIA Distillate Fuel Production Change 04/DEC
03:30 PM
US
EIA Crude Oil Imports Change 04/DEC
06:00 PM
US
مزایده Note ده ساله 0.960%
10/12/2020 واقعی