24/03/2019 واقعی قبلی
01:45 PM
US
سخنرانی ایوانس - فدرال رزرو
25/03/2019 واقعی قبلی
06:00 AM
US
سخنرانی ایوانس - فدرال رزرو
10:30 AM
US
سخنرانی Harker رئیس فدرال‌رزرو ایالت فیلادلفیا
12:30 PM
US
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو FEB -0.43
02:30 PM
US
دالاس شاخص تولید بانک فدرال MAR 13.1
03:30 PM
US
مزایده Bill سه ماهه 2.410%
03:30 PM
US
مزایده Bill شش ماهه 2.450%
26/03/2019 واقعی قبلی
12:00 PM
US
سخنرانی Harker رئیس فدرال‌رزرو ایالت فیلادلفیا
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه مجوز ساخت FEB 1.4%
12:30 PM
US
جواز ساختمان FEB 1.345M
12:30 PM
US
شروع ساخت و ساز مسکن (ماهیانه) FEB 18.6%
12:30 PM
US
خانه های مسکونی نوساز FEB 1.23M
12:30 PM
US
سخنرانی روزنگرن - فدرال رزرو
12:55 PM
US
تغییرات ماهیانه Redbook 23/MAR -0.1%
12:55 PM
US
تغییرات سالیانه Redbook 23/MAR 4.9%
01:00 PM
US
تغییرات سالیانه قیمت مسکن S&P/Case-Shiller JAN 4.2%
01:00 PM
US
تغییرات ماهیانه قیمت مسکن S&P/Case-Shiller JAN -0.2%
01:00 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن JAN 0.3%
02:00 PM
US
اطمینان مصرف ‍‍کننده بانک مرکزی امریکا (CB) MAR 131.4
02:00 PM
US
شاخص توليد Richmond Fed MAR 16
03:30 PM
US
مزایده ۵۲Bill هفته ای 2.470%
05:00 PM
US
مزایده Note دو ساله 2.503%
08:30 PM
US
تغییرات سهام نفت خام API MAR/22 -2.133M
27/03/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
US
سخنرانی جورج - فدرال رزرو
11:00 AM
US
درخواست رهن MBA 22/MAR 1.6%
11:00 AM
US
نرخ وام رهنی ۳۰ ساله MBA 22/MAR 4.55%
12:30 PM
US
موازنه تجاری JAN $-59.8B
12:30 PM
US
صادرات JAN $205.1B
12:30 PM
US
واردات JAN $264.9B
02:00 PM
US
حساب جاری Q4 $-124.8B
02:30 PM
US
تغییر سهام نفت خام EIA 22/MAR -9.589M
02:30 PM
US
تغییر سهام گازوئیل EIA 22/MAR -4.587M
05:00 PM
US
مزایده Note پنج ساله 2.489%
28/03/2019 واقعی قبلی
11:15 AM
US
Fed Quarles Speech
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری MAR/16 1750K
12:30 PM
US
Corporate Profits QoQ Q4 3.5%
12:30 PM
US
تغییرات دوره ای شاخص قیمت تولید ناخالص داخلی نهایی Q4 1.5%
12:30 PM
US
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q4 3.4%
12:30 PM
US
قیمت نهایی PCE میزان رشد بالای اقتصادی Q4 1.6%
12:30 PM
US
تغییرات دوره ای شاخص بهای خالص PCE نهایی Q4 1.6%
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار MAR/23 221K
01:30 PM
US
Fed Clarida Speech
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه پیش فروش مسکن FEB 4.6%
02:00 PM
US
Fed Bowman Speech
02:00 PM
US
تغییرات سالیانه پیش فروش مسکن FEB -2.3%
02:30 PM
US
تغییر سهام گاز EIA 22/MAR -47Bcf
03:00 PM
US
شاخص توليد Kansas Fed MAR -4
03:30 PM
US
مزایده Bill چهار هفته ای 2.470%
03:30 PM
US
Fed Bostic Speech
05:00 PM
US
مزایده Note هفت ساله 2.538%
05:15 PM
US
سخنرانی ویلیامز - فدرال رزرو
10:20 PM
US
سخنرانی بولارد- فدرال رزرو
29/03/2019 واقعی قبلی
12:30 PM
US
تغییرات سالیانه شاخص بهای خالص PCE JAN 1.9%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص بهای خالص PCE JAN 0.2%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت PCE JAN 0.1%
12:30 PM
US
تغییرات سالیانه شاخص قیمت PCE JAN 1.7%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه درآمد شخصی FEB -0.1%
12:30 PM
US
هزینه های شخصی (ماهانه) JAN -0.5%
01:25 PM
US
سخنرانی ویلیامز - فدرال رزرو
01:45 PM
US
پی ام آی شیکاگو MAR 64.7
02:00 PM
US
شرایط فعلی میشیگان نهایی MAR 108.5
02:00 PM
US
انتظارات مصرف کننده میشیگان نهایی MAR 84.4
02:00 PM
US
تمایلات مصرف کننده Michigan نهایی MAR 93.8
02:00 PM
US
نهایی انتظارات تورمی میشیگان MAR 2.6%
02:00 PM
US
انتظارات تورمی 5 ساله میشیگان نهایی MAR 2.3%
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه فروش مسکن نوساز FEB -6.9%
02:00 PM
US
فروش خانه جدید FEB 0.607M
04:05 PM
US
Fed Quarles Speech
05:00 PM
US
تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز 29/MAR 824
01/04/2019 واقعی قبلی
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه خرده فروشی FEB 0.2%
12:30 PM
US
تغییرات سالیانه خرده فروشی FEB 2.3%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه خرده فروشی به استثنا اتومبیل FEB 0.9%
01:45 PM
US
پی ام آی توليد Markit نهایی MAR 53
02:00 PM
US
قیمت ISM ساخت MAR 49.4
02:00 PM
US
ISM ساخت استخدام MAR 52.3
02:00 PM
US
ISM شاخص مدیران خرید بخش تولیدی MAR 54.2
02:00 PM
US
ISM ساخت سفارشات جدید MAR 55.5
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه ذخایر تجاری JAN 0.6%
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه هزینه ساخت و ساز FEB 1.3%
03:30 PM
US
مزایده Bill سه ماهه
03:30 PM
US
مزایده Bill شش ماهه
02/04/2019 واقعی قبلی
12:30 PM
US
میزان سفارشات کالاهای بادوام (ماهانه) FEB 0.4%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح FEB 0.7%
12:30 PM
US
میزان سفارشات کالاهای بادوام به استثنای حمل و نقل (ماهانه) FEB -0.1%
12:55 PM
US
تغییرات سالیانه Redbook 30/MAR
12:55 PM
US
تغییرات ماهیانه Redbook 30/MAR
01:45 PM
US
ISM شاخص نیویورک MAR 61.1
07:00 PM
US
مجموع فروش خودرو MAR 16.6M
08:30 PM
US
تغییرات سهام نفت خام API MAR/29
03/04/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
US
درخواست رهن MBA 29/MAR
11:00 AM
US
نرخ وام رهنی ۳۰ ساله MBA 29/MAR
12:15 PM
US
تغییر اشتغال ADP MAR 183K
01:45 PM
US
پی ام آی مرکب Markit نهایی MAR 55.5
01:45 PM
US
پی ام آی خدمات Markit نهایی MAR 56.0
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه سفارشات کارخانه ای FEB
02:00 PM
US
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل FEB -0.2%
02:00 PM
US
ISM غیر تولیدی فعالیت های کسب و کار MAR 64.7
02:00 PM
US
قیمت ISM غیر تولیدی MAR 54.4
02:00 PM
US
ISM غیر تولیدی سفارشات جدید MAR 65.2
02:00 PM
US
ISM غیر تولیدی استخدام MAR 55.2
02:00 PM
US
ISM غیر تولیدی PMI MAR 59.7
02:30 PM
US
تغییر سهام نفت خام EIA 29/MAR
02:30 PM
US
تغییر سهام گازوئیل EIA 29/MAR
04/04/2019 واقعی قبلی
11:30 AM
US
چلنجر کاهش شغل MAR 76.8K
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری MAR/23
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار MAR/30
02:30 PM
US
تغییر سهام گاز EIA 29/MAR
03:30 PM
US
مزایده Bill چهار هفته ای
05/04/2019 واقعی قبلی
12:30 PM
US
تغییرات سالیانه متوسط درآمد ساعتی MAR 3.4%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه متوسط درآمد ساعتی MAR 0.4%
12:30 PM
US
میانگین ساعات کار در هفته MAR 34.4
12:30 PM
US
اشتغال دولتی MAR -5K
12:30 PM
US
نرخ مشارکت MAR 63.2%
12:30 PM
US
صورت های پرداخت توليد MAR 4K
12:30 PM
US
آمار اشتغال غیر کشاورزی MAR 20K
12:30 PM
US
صورت پرداخت های خصوصی MAR 25K
12:30 PM
US
نرخ بیکاری MAR 3.8%
05:00 PM
US
تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز 05/APR
07:00 PM
US
مصرف کننده تغییر اعتباری FEB $17.05B
08/04/2019 واقعی قبلی
03:00 PM
US
انتظارات تورم مصرف کننده MAR 2.79%
03:30 PM
US
مزایده Bill سه ماهه
03:30 PM
US
مزایده Bill شش ماهه
09/04/2019 واقعی قبلی
10:00 AM
US
شاخص خوش بینی کسب و کار NFIB MAR 101.7
12:55 PM
US
تغییرات ماهیانه Redbook 06/APR
12:55 PM
US
تغییرات سالیانه Redbook 06/APR
02:00 PM
US
خوشبینی اقتصادی IBD/TIPP APR 55.7
02:00 PM
US
فرصت های شغلی JOLTs FEB 7.581M
04:00 PM
US
گزارش WASDE
05:00 PM
US
مزایده Note سه ساله 2.448%
08:30 PM
US
تغییرات سهام نفت خام API APR/05
10/04/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
US
درخواست رهن MBA 05/APR
11:00 AM
US
نرخ وام رهنی ۳۰ ساله MBA 05/APR
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه نرخ هسته تورم MAR 0.1%
12:30 PM
US
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم MAR 2.1%
12:30 PM
US
نرخ تورم (سالانه) MAR 1.5%
12:30 PM
US
نرخ تورم (ماهانه) MAR 0.2%
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه موجودی انبارهای عمده فروشی FEB 1.2%
02:30 PM
US
تغییر سهام نفت خام EIA 05/APR
02:30 PM
US
تغییر سهام گازوئیل EIA 05/APR
05:00 PM
US
مزایده Note ده ساله 2.615%
06:00 PM
US
صورت حساب بودجه ماهانه MAR $-234B
11/04/2019 واقعی قبلی
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری MAR/30
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه خالص PPI MAR 0.1%
12:30 PM
US
تغییرات سالیانه خالص PPI MAR 2.5%
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار APR/06
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه PPI MAR 0.1%
12:30 PM
US
PPI (سالانه) MAR 1.9%
02:30 PM
US
تغییر سهام گاز EIA 05/APR
03:30 PM
US
مزایده Bill چهار هفته ای
05:00 PM
US
مزایده Bond سی ساله 3.014%
12/04/2019 واقعی قبلی
12:30 PM
US
تغییرات سالیانه قیمت های صادرات MAR 0.3%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه قیمت های صادرات MAR 0.6%
12:30 PM
US
تغییرات سالیانه قیمت های واردات MAR -1.3%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه قیمت های واردات MAR 0.6%
02:00 PM
US
انتظارات تورمی میشیگان Prel APR
02:00 PM
US
انتظارات تورمی 5 ساله میشیگان APR
02:00 PM
US
میشیگان انتظارات مصرف کننده Prel APR
02:00 PM
US
تمایلات مصرف کننده Michigan آنی APR
02:00 PM
US
میشیگان کنونی شرایط Prel APR
05:00 PM
US
تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز 12/APR
15/04/2019 واقعی قبلی
12:30 PM
US
نیویورک شاخص تولیدات امپایر APR 3.7
03:30 PM
US
مزایده Bill سه ماهه
03:30 PM
US
مزایده Bill شش ماهه
08:00 PM
US
جریان کلی سرمایه خالص FEB $-143.7B
08:00 PM
US
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی FEB $-12B
08:00 PM
US
گردش خالص بلند مدت TIC FEB
16/04/2019 واقعی قبلی
12:30 PM
US
تغییرات سالیانه خرده فروشی MAR
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه خرده فروشی به استثنا اتومبیل MAR
12:55 PM
US
تغییرات سالیانه Redbook 13/APR
12:55 PM
US
تغییرات ماهیانه Redbook 13/APR
01:15 PM
US
تغییرات ماهیانه تولید MAR -0.4%
01:15 PM
US
استفاده از ظرفیت MAR 78.2%
01:15 PM
US
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی MAR 3.5%
01:15 PM
US
تولیدات صنعتی (ماهانه) MAR 0.1%
01:15 PM
US
تغییرات سالیانه تولید MAR 1%
02:00 PM
US
شاخص بازار مسکن NAHB APR 62
08:30 PM
US
تغییرات سهام نفت خام API APR/12
17/04/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
US
درخواست رهن MBA 12/APR
11:00 AM
US
نرخ وام رهنی ۳۰ ساله MBA 12/APR
12:30 PM
US
موازنه تجاری FEB
12:30 PM
US
صادرات FEB
12:30 PM
US
واردات FEB
02:30 PM
US
تغییر سهام نفت خام EIA 12/APR
02:30 PM
US
تغییر سهام گازوئیل EIA 12/APR
06:00 PM
US
کتاب بژ- گزارش بانک فدرال امریکا
18/04/2019 واقعی قبلی
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری APR/06
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار APR/13
12:30 PM
US
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا APR 13.7
12:30 PM