18/11/2019 واقعی قبلی
03:00 PM
US
شاخص بازار مسکن NAHB NOV 71
04:30 PM
US
مزایده Bill سه ماهه 1.565%
04:30 PM
US
مزایده Bill شش ماهه 1.550%
05:00 PM
US
سخنرانی مستر - فدرال رزرو
09:00 PM
US
جریان کلی سرمایه خالص SEP $70.5B
09:00 PM
US
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی SEP $-30.5B
09:00 PM
US
گردش خالص بلند مدت TIC SEP $-41.1B
19/11/2019 واقعی قبلی
01:30 PM
US
جواز ساختمان OCT 1.387M
01:30 PM
US
تغییرات ماهیانه مجوز ساخت OCT -2.7%
01:30 PM
US
خانه های مسکونی نوساز OCT 1.256M
01:30 PM
US
شروع ساخت و ساز مسکن (ماهیانه) OCT -9.4%
01:55 PM
US
تغییرات ماهیانه Redbook 16/NOV 0.1%
01:55 PM
US
تغییرات سالیانه Redbook 16/NOV 5%
02:00 PM
US
سخنرانی ویلیامز - فدرال رزرو
09:30 PM
US
تغییرات سهام نفت خام API NOV/15 -0.5M
20/11/2019 واقعی قبلی
12:00 PM
US
درخواست رهن MBA 15/NOV 9.6%
12:00 PM
US
نرخ وام رهنی ۳۰ ساله MBA 15/NOV 4.03%
03:30 PM
US
تغییر سهام نفت خام EIA 15/NOV 2.219M
03:30 PM
US
تغییر سهام گازوئیل EIA 15/NOV 1.861M
07:00 PM
US
صورت جلسه FOMC
21/11/2019 واقعی قبلی
01:30 PM
US
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا NOV 5.6
01:30 PM
US
سخنرانی مستر - فدرال رزرو
01:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار NOV/16 225K
01:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری NOV/09 1683K
03:00 PM
US
تغییرات ماهیانه فروش مسکن موجود OCT -2.2%
03:00 PM
US
فروش خانه موجود OCT 5.38M
03:00 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص پیشرو بانک مرکزی امریکا(CB) OCT -0.1%
03:10 PM
US
سخنرانی Kashkari رئیس فدرال‌رزرو ایالت مینا پلیس
03:30 PM
US
تغییر سهام گاز EIA 15/NOV 3Bcf
04:30 PM
US
مزایده Bill چهار هفته ای 1.565%
04:30 PM
US
8-Week Bill Auction 1.52%
06:00 PM
US
10-Year TIPS Auction 0.174%
22/11/2019 واقعی قبلی
02:45 PM
US
پی ام آی مرکب Markit آنی NOV 50.9
02:45 PM
US
پی ام آی توليد Markit آنی NOV 51.3
02:45 PM
US
پی ام آی خدمات Markit آنی NOV 50.6
03:00 PM
US
تمایلات مصرف کننده Michigan نهایی NOV 95.5
03:00 PM
US
نهایی انتظارات تورمی میشیگان NOV 2.5%
03:00 PM
US
انتظارات تورمی 5 ساله میشیگان نهایی NOV 2.3%
03:00 PM
US
شرایط فعلی میشیگان نهایی NOV 113.2
03:00 PM
US
انتظارات مصرف کننده میشیگان نهایی NOV 84.2
04:00 PM
US
شاخص توليد Kansas Fed NOV 8
06:00 PM
US
تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز 22/NOV 674
25/11/2019 واقعی قبلی
01:30 PM
US
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو OCT -0.45
03:30 PM
US
دالاس شاخص تولید بانک فدرال NOV -5.1
04:30 PM
US
مزایده Bill سه ماهه
04:30 PM
US
مزایده Bill شش ماهه
06:00 PM
US
مزایده Note دو ساله 1.594%
26/11/2019 واقعی قبلی
01:30 PM
US
تعادل تجارت کالا OCT $-70.39B
01:30 PM
US
مقالات عمده فروشی (ماهانه) Adv OCT -0.4%
01:55 PM
US
تغییرات سالیانه Redbook 23/NOV
01:55 PM
US
تغییرات ماهیانه Redbook 23/NOV
02:00 PM
US
تغییرات سالیانه قیمت مسکن S&P/Case-Shiller SEP 2%
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه قیمت مسکن S&P/Case-Shiller SEP 0%
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن SEP 0.2%
03:00 PM
US
تغییرات ماهیانه فروش مسکن نوساز OCT -0.7%
03:00 PM
US
فروش خانه جدید OCT 0.701M
03:00 PM
US
شاخص توليد Richmond Fed NOV 8
03:00 PM
US
اطمینان مصرف ‍‍کننده بانک مرکزی امریکا (CB) NOV 125.9
06:00 PM
US
مزایده Note پنج ساله 1.570%
09:30 PM
US
تغییرات سهام نفت خام API NOV/22
27/11/2019 واقعی قبلی
12:00 PM
US
درخواست رهن MBA 22/NOV
12:00 PM
US
نرخ وام رهنی ۳۰ ساله MBA 22/NOV
01:30 PM
US
تغییرات ماهیانه درآمد شخصی OCT 0.3%
01:30 PM
US
هزینه های شخصی (ماهانه) OCT 0.2%
01:30 PM
US
میزان سفارشات کالاهای بادوام (ماهانه) OCT -1.1%
01:30 PM
US
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دومین تخمین Q3 2%
01:30 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت PCE OCT 0%
01:30 PM
US
تغییرات سالیانه شاخص قیمت PCE OCT 1.3%
01:30 PM
US
میزان سفارشات کالاهای بادوام به استثنای حمل و نقل (ماهانه) OCT -0.3%
01:30 PM
US
شاخص قیمت تولید ناخالص داخلی چهار ماهه 2 استراز Q3 2.6%
01:30 PM
US
تغییرات دوره ای سود صنفی ابتدایی Q3 3.7%
01:30 PM
US
تغییرات ماهیانه سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح OCT -1.2%
01:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار NOV/23
01:30 PM
US
تغییرات دوره ای شاخص بهای خالص PCE دومین تخمین Q3 1.9%
01:30 PM
US
تغییرات دوره ای شاخص قیمت PCE دومین تخمین Q3 2.4%
01:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری NOV/16
01:30 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص بهای خالص PCE OCT 0%
01:30 PM
US
تغییرات سالیانه شاخص بهای خالص PCE OCT 1.7%
03:00 PM
US
تغییرات ماهیانه پیش فروش مسکن OCT 1.5%
03:00 PM
US
تغییرات سالیانه پیش فروش مسکن OCT 3.9%
03:30 PM
US
تغییر سهام نفت خام EIA 22/NOV
03:30 PM
US
تغییر سهام گازوئیل EIA 22/NOV
04:30 PM
US
مزایده Bill چهار هفته ای
04:30 PM
US
8-Week Bill Auction
05:00 PM
US
تغییر سهام گاز EIA 22/NOV
06:00 PM
US
مزایده Note هفت ساله 1.657%
07:00 PM
US
کتاب بژ- گزارش بانک فدرال امریکا
29/11/2019 واقعی قبلی
02:45 PM
US
پی ام آی شیکاگو NOV 43.2
06:00 PM
US
تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز 29/NOV
02/12/2019 واقعی قبلی
02:45 PM
US
پی ام آی توليد Markit نهایی NOV 51.3
03:00 PM
US
ISM شاخص مدیران خرید بخش تولیدی NOV 48.3
03:00 PM
US
تغییرات ماهیانه هزینه ساخت و ساز OCT 0.5%
03:00 PM
US
ISM ساخت استخدام NOV 47.7
03:00 PM
US
قیمت ISM ساخت NOV 45.5
03:00 PM
US
ISM ساخت سفارشات جدید NOV 49.1
04:30 PM
US
مزایده Bill سه ماهه
04:30 PM
US
مزایده Bill شش ماهه
03/12/2019 واقعی قبلی
01:55 PM
US
تغییرات ماهیانه Redbook 30/NOV
01:55 PM
US
تغییرات سالیانه Redbook 30/NOV
02:45 PM
US
ISM شاخص نیویورک NOV 47.7
09:30 PM
US
تغییرات سهام نفت خام API NOV/29
04/12/2019 واقعی قبلی
12:00 PM
US
درخواست رهن MBA 29/NOV
12:00 PM
US
نرخ وام رهنی ۳۰ ساله MBA 29/NOV
01:15 PM
US
تغییر اشتغال ADP NOV 125K
02:45 PM
US
پی ام آی مرکب Markit نهایی NOV 50.9
02:45 PM
US
پی ام آی خدمات Markit نهایی NOV 50.6
03:00 PM
US
ISM غیر تولیدی PMI NOV 54.7
03:00 PM
US
ISM غیر تولیدی استخدام NOV 53.7
03:00 PM
US
ISM غیر تولیدی فعالیت های کسب و کار NOV 57.0
03:00 PM
US
قیمت ISM غیر تولیدی NOV 56.6
03:00 PM
US
ISM غیر تولیدی سفارشات جدید NOV 55.6
03:30 PM
US
تغییر سهام نفت خام EIA 29/NOV
03:30 PM
US
تغییر سهام گازوئیل EIA 29/NOV
05/12/2019 واقعی قبلی
12:30 PM
US
چلنجر کاهش شغل NOV 50.275K
01:30 PM
US
موازنه تجاری OCT $-52.5B
01:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری NOV/23
01:30 PM
US
صادرات OCT $206B
01:30 PM
US
واردات OCT $258.4B
01:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار NOV/30
03:00 PM
US
تغییرات ماهیانه سفارشات کارخانه ای OCT -0.6%
03:00 PM
US
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل OCT -0.1%
03:30 PM
US
تغییر سهام گاز EIA 29/NOV
04:30 PM
US
مزایده Bill چهار هفته ای
04:30 PM
US
مزایده ۵۲Bill هفته ای 1.565%
04:30 PM
US
8-Week Bill Auction
06/12/2019 واقعی قبلی
01:30 PM
US
آمار اشتغال غیر کشاورزی NOV
01:30 PM
US
نرخ بیکاری NOV 3.6%
01:30 PM
US
تغییرات ماهیانه متوسط درآمد ساعتی NOV 0.2%
01:30 PM
US
میانگین ساعات کار در هفته NOV 34.4
01:30 PM
US
اشتغال دولتی NOV -3K
01:30 PM
US
نرخ مشارکت NOV 63.3%
01:30 PM
US
صورت های پرداخت توليد NOV -36K
01:30 PM
US
تغییرات سالیانه متوسط درآمد ساعتی NOV 3%
01:30 PM
US
صورت پرداخت های خصوصی NOV 131K
03:00 PM
US
تمایلات مصرف کننده Michigan آنی DEC
03:00 PM
US
انتظارات تورمی 5 ساله میشیگان DEC
03:00 PM
US
انتظارات تورمی میشیگان Prel DEC
03:00 PM
US
میشیگان کنونی شرایط Prel DEC
03:00 PM
US
تغییرات ماهیانه موجودی انبارهای عمده فروشی OCT -0.4%
03:00 PM
US
میشیگان انتظارات مصرف کننده Prel DEC
06:00 PM
US
تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز 06/DEC
08:00 PM
US
مصرف کننده تغییر اعتباری OCT $9.51B
09/12/2019 واقعی قبلی
04:00 PM
US
انتظارات تورم مصرف کننده NOV 2.33%
04:30 PM
US
مزایده Bill سه ماهه
04:30 PM
US
مزایده Bill شش ماهه
10/12/2019 واقعی قبلی
11:00 AM
US
شاخص خوش بینی کسب و کار NFIB NOV 102.4
01:30 PM
US
هزینه های واحد کار چهار ماهه نهایی Q3 2.4%
01:30 PM
US
تغییرات دوره ای بهره وری غیر کشاورزی نهایی Q3 2.5%
01:55 PM
US
تغییرات سالیانه Redbook 07/DEC
01:55 PM
US
تغییرات ماهیانه Redbook 07/DEC
05:00 PM
US
گزارش WASDE
09:30 PM
US
تغییرات سهام نفت خام API DEC/06
11/12/2019 واقعی قبلی
12:00 PM
US
درخواست رهن MBA 06/DEC
12:00 PM
US
نرخ وام رهنی ۳۰ ساله MBA 06/DEC
01:30 PM
US
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم NOV 2.3%
01:30 PM
US
نرخ تورم (سالانه) NOV
01:30 PM
US
نرخ تورم (ماهانه) NOV
01:30 PM
US
تغییرات ماهیانه نرخ هسته تورم NOV 0.2%
03:30 PM
US
تغییر سهام نفت خام EIA 06/DEC
03:30 PM
US
تغییر سهام گازوئیل EIA 06/DEC
06:00 PM
US
مزایده Note سه ساله 1.630%
06:00 PM
US
مزایده Note ده ساله 1.809%
07:00 PM
US
اعلام نرخ بهره فدرال رزرو
07:00 PM
US
طرح ریزی اقتصادی-FOMC
07:00 PM
US
صورت حساب بودجه ماهانه NOV $-134B
12/12/2019 واقعی قبلی
01:30 PM
US
تغییرات ماهیانه PPI NOV 0.4%
01:30 PM
US
PPI (سالانه) NOV 1.1%
01:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری NOV/30
01:30 PM
US
تغییرات ماهیانه خالص PPI NOV 0.3%
01:30 PM
US
تغییرات سالیانه خالص PPI NOV 1.6%
01:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار DEC/07
03:30 PM
US
تغییر سهام گاز EIA 06/DEC
04:30 PM
US
مزایده Bill چهار هفته ای
04:30 PM
US
8-Week Bill Auction
06:00 PM
US
مزایده Bond سی ساله 2.43%
13/12/2019 واقعی قبلی
01:30 PM
US
تغییرات ماهیانه خرده فروشی NOV 0.3%
01:30 PM
US
تغییرات سالیانه قیمت های صادرات NOV -2.2%
01:30 PM
US
تغییرات ماهیانه قیمت های صادرات NOV -0.1%
01:30 PM
US
تغییرات سالیانه قیمت های واردات NOV -3%
01:30 PM
US
تغییرات ماهیانه قیمت های واردات NOV -0.5%
01:30 PM
US
تغییرات ماهیانه خرده فروشی به استثنا اتومبیل NOV 0.2%
01:30 PM
US
تغییرات سالیانه خرده فروشی NOV 3.1%
03:00 PM
US
تغییرات ماهیانه ذخایر تجاری OCT 0%
06:00 PM
US
تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز 13/DEC


ایالات متحده - تقویم - شاخص های اقتصادی

ایالات متحده - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.