13/07/2020 واقعی قبلی
03:00 PM
US
انتظارات تورم مصرف کننده JUN 3%
03:30 PM
US
سخنرانی ویلیامز - فدرال رزرو
03:30 PM
US
مزایده Bill سه ماهه 0.150%
03:30 PM
US
مزایده Bill شش ماهه 0.165%
06:00 PM
US
صورت حساب بودجه ماهانه JUN $-399B
14/07/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
US
شاخص خوش بینی کسب و کار NFIB JUN 94.4
12:30 PM
US
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم JUN 1.2%
12:30 PM
US
نرخ تورم (سالانه) JUN 0.1%
12:30 PM
US
نرخ تورم (ماهانه) JUN -0.1%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه نرخ هسته تورم JUN -0.1%
12:55 PM
US
تغییرات سالیانه Redbook 11/JUL -6.9%
12:55 PM
US
تغییرات ماهیانه Redbook 11/JUL -0.6%
03:30 PM
US
مزایده ۵۲Bill هفته ای 0.200%
06:00 PM
US
سخنرانی برینارد- فدرال رزرو
06:30 PM
US
سخنرانی بولارد- فدرال رزرو
08:30 PM
US
تغییرات سهام نفت خام API 10/JUL 2M
15/07/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
US
درخواست رهن MBA 10/JUL 2.2%
11:00 AM
US
نرخ وام رهنی ۳۰ ساله MBA 10/JUL 3.26%
12:30 PM
US
تغییرات سالیانه قیمت های صادرات JUN -6%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه قیمت های صادرات JUN 0.5%
12:30 PM
US
تغییرات سالیانه قیمت های واردات JUN -6%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه قیمت های واردات JUN 1%
12:30 PM
US
نیویورک شاخص تولیدات امپایر JUL -0.2
01:15 PM
US
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی JUN -15.3%
01:15 PM
US
تولیدات صنعتی (ماهانه) JUN 1.4%
01:15 PM
US
تغییرات سالیانه تولید JUN -16.5%
01:15 PM
US
تغییرات ماهیانه تولید JUN 3.8%
01:15 PM
US
استفاده از ظرفیت JUN 64.8%
02:30 PM
US
EIA Distillate Stocks Change 10/JUL 3.136M
02:30 PM
US
تغییر سهام گازوئیل EIA 10/JUL -4.839M
02:30 PM
US
تغییر سهام نفت خام EIA 10/JUL 5.654M
02:30 PM
US
EIA Cushing Crude Oil Stocks Change 10/JUL 2.206M
02:30 PM
US
EIA Distillate Fuel Production Change 10/JUL 0.132M
02:30 PM
US
EIA Crude Oil Imports Change 10/JUL 2.13M
02:30 PM
US
EIA Heating Oil Stocks Change 10/JUL -0.095M
02:30 PM
US
EIA Refinery Crude Runs Change 10/JUL 0.314M
02:30 PM
US
EIA Gasoline Production Change 10/JUL 0.14M
06:00 PM
US
کتاب بژ- گزارش بانک فدرال امریکا
16/07/2020 واقعی قبلی
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه خرده فروشی JUN 17.7%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه خرده فروشی به استثنا اتومبیل JUN 12.4%
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 11/JUL 1314K
12:30 PM
US
مطالبات بیکاری متوسط 4 هفته 11/JUL 1437.25K
12:30 PM
US
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا JUL 27.5
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 04/JUL 18062K
12:30 PM
US
تغییرات سالیانه خرده فروشی JUN -6.1%
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه ذخایر تجاری MAY -1.3%
02:00 PM
US
شاخص بازار مسکن NAHB JUL 58
02:30 PM
US
تغییر سهام گاز EIA 10/JUL 56Bcf
03:10 PM
US
سخنرانی ویلیامز - فدرال رزرو
03:30 PM
US
مزایده Bill چهار هفته ای 0.100%
03:30 PM
US
8-Week Bill Auction 0.120%
05:30 PM
US
سخنرانی ایوانس - فدرال رزرو
08:00 PM
US
جریان کلی سرمایه خالص MAY $125.3B
08:00 PM
US
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی MAY $-176.7B
08:00 PM
US
گردش خالص بلند مدت TIC MAY $-128.4B
17/07/2020 واقعی قبلی
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه مجوز ساخت JUN 14.1%
12:30 PM
US
جواز ساختمان JUN 1.22M
12:30 PM
US
شروع ساخت و ساز مسکن (ماهیانه) JUN 4.3%
12:30 PM
US
خانه های مسکونی نوساز JUN 0.974M
02:00 PM
US
میشیگان انتظارات مصرف کننده Prel JUL 72.3
02:00 PM
US
میشیگان کنونی شرایط Prel JUL 87.1
02:00 PM
US
انتظارات تورمی میشیگان Prel JUL 3%
02:00 PM
US
انتظارات تورمی 5 ساله میشیگان JUL 2.5%
02:00 PM
US
تمایلات مصرف کننده Michigan آنی JUL 78.1
05:00 PM
US
تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز 17/JUL 181
05:00 PM
US
Baker Hughes Total Rig Count 17/JUL 258
20/07/2020 واقعی قبلی
03:30 PM
US
مزایده Bill سه ماهه
03:30 PM
US
مزایده Bill شش ماهه
21/07/2020 واقعی قبلی
12:30 PM
US
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو JUN 2.61
12:55 PM
US
تغییرات ماهیانه Redbook 18/JUL
12:55 PM
US
تغییرات سالیانه Redbook 18/JUL
08:30 PM
US
تغییرات سهام نفت خام API 17/JUL
22/07/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
US
درخواست رهن MBA 17/JUL
11:00 AM
US
نرخ وام رهنی ۳۰ ساله MBA 17/JUL
01:00 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن MAY 0.2%
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه فروش مسکن موجود JUN -9.7%
02:00 PM
US
فروش خانه موجود JUN 3.91M
02:30 PM
US
تغییر سهام نفت خام EIA 17/JUL
02:30 PM
US
EIA Cushing Crude Oil Stocks Change 17/JUL
02:30 PM
US
EIA Distillate Stocks Change 17/JUL
02:30 PM
US
تغییر سهام گازوئیل EIA 17/JUL
02:30 PM
US
EIA Heating Oil Stocks Change 17/JUL
02:30 PM
US
EIA Refinery Crude Runs Change 17/JUL
02:30 PM
US
EIA Gasoline Production Change 17/JUL
02:30 PM
US
EIA Distillate Fuel Production Change 17/JUL
02:30 PM
US
EIA Crude Oil Imports Change 17/JUL
23/07/2020 واقعی قبلی
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 18/JUL
12:30 PM
US
مطالبات بیکاری متوسط 4 هفته 18/JUL
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 11/JUL
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص پیشرو بانک مرکزی امریکا(CB) JUN 2.8%
02:30 PM
US
تغییر سهام گاز EIA 17/JUL
03:00 PM
US
شاخص توليد Kansas Fed JUL 2
03:30 PM
US
مزایده Bill چهار هفته ای
03:30 PM
US
8-Week Bill Auction
05:00 PM
US
10-Year TIPS Auction -0.470%
24/07/2020 واقعی قبلی
01:45 PM
US
پی ام آی مرکب Markit آنی JUL 47.9
01:45 PM
US
پی ام آی توليد Markit آنی JUL 49.8
01:45 PM
US
پی ام آی خدمات Markit آنی JUL 47.9
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه فروش مسکن نوساز JUN 16.6%
02:00 PM
US
فروش خانه جدید JUN 0.676M
05:00 PM
US
تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز 24/JUL
05:00 PM
US
Baker Hughes Total Rig Count 24/JUL
27/07/2020 واقعی قبلی
12:30 PM
US
میزان سفارشات کالاهای بادوام (ماهانه) JUN 15.8%
12:30 PM
US
میزان سفارشات کالاهای بادوام به استثنای حمل و نقل (ماهانه) JUN 4%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح JUN 15.5%
02:30 PM
US
دالاس شاخص تولید بانک فدرال JUL -6.1
03:30 PM
US
مزایده Bill سه ماهه
03:30 PM
US
مزایده Bill شش ماهه
05:00 PM
US
مزایده Note دو ساله 0.193%
05:00 PM
US
مزایده Note پنج ساله 0.330%
28/07/2020 واقعی قبلی
12:55 PM
US
تغییرات سالیانه Redbook 25/JUL
12:55 PM
US
تغییرات ماهیانه Redbook 25/JUL
01:00 PM
US
تغییرات سالیانه قیمت مسکن S&P/Case-Shiller MAY 4%
01:00 PM
US
تغییرات ماهیانه قیمت مسکن S&P/Case-Shiller MAY 0.9%
02:00 PM
US
اطمینان مصرف ‍‍کننده بانک مرکزی امریکا (CB) JUL 98.1
02:00 PM
US
شاخص توليد Richmond Fed JUL 0
03:30 PM
US
2-Year FRN Auction 0.080%
05:00 PM
US
مزایده Note هفت ساله 0.511%
08:30 PM
US
تغییرات سهام نفت خام API 24/JUL
29/07/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
US
درخواست رهن MBA 24/JUL
11:00 AM
US
نرخ وام رهنی ۳۰ ساله MBA 24/JUL
12:30 PM
US
تعادل تجارت کالا JUN $-74.34B
12:30 PM
US
مقالات عمده فروشی (ماهانه) Adv JUN -1.2%
02:00 PM
US
تغییرات سالیانه پیش فروش مسکن JUN
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه پیش فروش مسکن JUN
02:30 PM
US
تغییر سهام گازوئیل EIA 24/JUL
02:30 PM
US
تغییر سهام نفت خام EIA 24/JUL
02:30 PM
US
EIA Cushing Crude Oil Stocks Change 24/JUL
02:30 PM
US
EIA Distillate Stocks Change 24/JUL
02:30 PM
US
EIA Gasoline Production Change 24/JUL
02:30 PM
US
EIA Distillate Fuel Production Change 24/JUL
02:30 PM
US
EIA Heating Oil Stocks Change 24/JUL
02:30 PM
US
EIA Refinery Crude Runs Change 24/JUL
02:30 PM
US
EIA Crude Oil Imports Change 24/JUL
06:00 PM
US
اعلام نرخ بهره فدرال رزرو
06:30 PM
US
کنفرانس مطبوعاتی فدرال‌رزرو
30/07/2020 واقعی قبلی
12:30 PM
US
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیشرفته Q2 -5%
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 25/JUL
12:30 PM
US
مطالبات بیکاری متوسط 4 هفته 25/JUL
12:30 PM
US
تغییرات دوره ای شاخص قیمت تولید ناخالص داخلی پیشرفته Q2 1.6%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت PCE پیشرفته Q2
12:30 PM
US
تغییرات دوره ای شاخص بهای خالص PCE پیشرفته Q2
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 18/JUL
02:30 PM
US
تغییر سهام گاز EIA 24/JUL
03:30 PM
US
مزایده Bill چهار هفته ای
03:30 PM
US
8-Week Bill Auction
31/07/2020 واقعی قبلی
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه درآمد شخصی JUN -4.2%
12:30 PM
US
هزینه های شخصی (ماهانه) JUN 8.2%
12:30 PM
US
شاخص هزینه اشتغال کاهش یافت Q2 0.8%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت PCE JUN 0.1%
12:30 PM
US
تغییرات سالیانه شاخص قیمت PCE JUN
12:30 PM
US
Employment Cost - Benefits QoQ Q2 0.4%
12:30 PM
US
Employment Cost - Wages QoQ Q2 0.9%
12:30 PM
US
تغییرات سالیانه شاخص بهای خالص PCE JUN 1%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص بهای خالص PCE JUN