07/05/2021 واقعی قبلی
12:30 PM
US
آمار اشتغال غیر کشاورزی APR 266K 770K ®
12:30 PM
US
نرخ بیکاری APR 6.1% 6%
12:30 PM
US
صورت پرداخت های خصوصی APR 218K 708K ®
12:30 PM
US
تغییرات سالیانه متوسط درآمد ساعتی APR 0.3% 4.2%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه متوسط درآمد ساعتی APR 0.7% -0.1%
12:30 PM
US
میانگین ساعات کار در هفته APR 35 34.9
12:30 PM
US
اشتغال دولتی APR 48K 62K ®
12:30 PM
US
نرخ مشارکت APR 61.7% 61.5%
12:30 PM
US
صورت های پرداخت توليد APR -18K 54K ®
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه موجودی انبارهای عمده فروشی MAR 1.3% 0.9%
05:00 PM
US
تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز 07/MAY 344 342
05:00 PM
US
تعداد کل دکل های بیکر هیوز 07/MAY 448 440
07:00 PM
US
مصرف کننده تغییر اعتباری MAR $25.84B $26.13B ®
10/05/2021 واقعی قبلی
01:45 PM
US
ISM شاخص نیویورک APR 37.2
03:00 PM
US
انتظارات تورم مصرف کننده APR 3.2%
03:30 PM
US
مزایده Bill سه ماهه 0.015%
03:30 PM
US
مزایده Bill شش ماهه 0.035%
06:00 PM
US
سخنرانی ایوانس - فدرال رزرو
11/05/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
US
شاخص خوش بینی کسب و کار NFIB APR 98.2
12:55 PM
US
تغییرات سالیانه Redbook 08/MAY 14.2%
02:00 PM
US
فرصت های شغلی JOLTs MAR 7.367M
02:30 PM
US
سخنرانی ویلیامز - فدرال رزرو
03:30 PM
US
حراج اسکناس 42 روزه 0.010%
04:00 PM
US
سخنرانی برینارد- فدرال رزرو
05:00 PM
US
سخنرانی فد فال
05:00 PM
US
مزایده Note سه ساله 0.376%
05:15 PM
US
سخنرانی فستیک Bostic
08:30 PM
US
تغییرات سهام نفت خام API 07/MAY -7.7M
12/05/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
US
درخواست رهن MBA 07/MAY -0.9%
11:00 AM
US
نرخ وام رهنی ۳۰ ساله MBA 07/MAY 3.18%
12:30 PM
US
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم APR 1.6%
12:30 PM
US
نرخ تورم (سالانه) APR 2.6%
12:30 PM
US
نرخ تورم (ماهانه) APR 0.6%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه نرخ هسته تورم APR 0.3%
01:00 PM
US
سخنرانی کلاریدا
02:30 PM
US
تغییر سهام گازوئیل EIA 07/MAY 0.737M
02:30 PM
US
تغییر سهام نفت خام EIA 07/MAY -7.99M
02:30 PM
US
ذخایر نفت خام Cushing EIA تغییر می کند 07/MAY 0.254M
02:30 PM
US
تغییر تولید سوخت تقطیر EIA 07/MAY -0.128M
02:30 PM
US
سهام مقطر EIA تغییر می کند 07/MAY -2.896M
02:30 PM
US
تغییر تولید بنزین EIA 07/MAY -0.483M
02:30 PM
US
ذخایر نفتی گرمایش EIA تغییر می کند 07/MAY -0.024M
02:30 PM
US
پالایشگاه EIA تغییرات خام ایجاد می کند 07/MAY 0.225M
02:30 PM
US
واردات نفت خام EIA تغییر می کند 07/MAY -2.746M
04:00 PM
US
گزارش WASDE
05:00 PM
US
مزایده Note ده ساله 1.680%
06:00 PM
US
صورت حساب بودجه ماهانه APR $-660B
13/05/2021 واقعی قبلی
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 08/MAY 498K
12:30 PM
US
مطالبات بیکاری متوسط 4 هفته MAY/08 560K
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه PPI APR 1%
12:30 PM
US
تغییرات سالیانه PPI APR 4.2%
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 01/MAY 3690K
12:30 PM
US
تغییرات سالیانه خالص PPI APR 3.1%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه خالص PPI APR 0.7%
02:30 PM
US
تغییر سهام گاز EIA 07/MAY 60Bcf
03:30 PM
US
مزایده Bill چهار هفته ای 0.010%
03:30 PM
US
حراج بیل 8 هفته ای 0.010%
05:00 PM
US
مزایده Bond سی ساله 2.320%
05:00 PM
US
Fed Waller Speech
14/05/2021 واقعی قبلی
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه خرده فروشی APR 9.8%
12:30 PM
US
تغییرات سالیانه قیمت های صادرات APR 9.1%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه قیمت های صادرات APR 2.1%
12:30 PM
US
تغییرات سالیانه قیمت های واردات APR 6.9%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه قیمت های واردات APR 1.2%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه خرده فروشی به استثنا اتومبیل APR 8.4%
12:30 PM
US
تغییرات سالیانه خرده فروشی APR 27.7%
01:15 PM
US
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی APR 1%
01:15 PM
US
تولیدات صنعتی (ماهانه) APR 1.4%
01:15 PM
US
تغییرات سالیانه تولید APR 3.1%
01:15 PM
US
تغییرات ماهیانه تولید APR 2.7%
01:15 PM
US
استفاده از ظرفیت APR 74.4%
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه ذخایر تجاری MAR 0.5%
02:00 PM
US
تمایلات مصرف کننده Michigan آنی MAY 88.3
02:00 PM
US
انتظارات تورمی میشیگان Prel MAY 3.4%
02:00 PM
US
میشیگان انتظارات مصرف کننده Prel MAY 82.7
02:00 PM
US
انتظارات تورمی 5 ساله میشیگان MAY 2.7%
02:00 PM
US
میشیگان کنونی شرایط Prel MAY 97.2
05:00 PM
US
تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز 14/MAY 344
05:00 PM
US
تعداد کل دکل های بیکر هیوز 14/MAY 448
17/05/2021 واقعی قبلی
12:30 PM
US
نیویورک شاخص تولیدات امپایر MAY 26.3
02:00 PM
US
شاخص بازار مسکن NAHB MAY 83
03:30 PM
US
مزایده Bill سه ماهه
03:30 PM
US
مزایده Bill شش ماهه
08:00 PM
US
جریان کلی سرمایه خالص MAR $72.6B
08:00 PM
US
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی MAR $-65.5B
08:00 PM
US
گردش خالص بلند مدت TIC MAR
18/05/2021 واقعی قبلی
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه مجوز ساخت APR 2.7%
12:30 PM
US
جواز ساختمان APR 1.766M
12:30 PM
US
شروع ساخت و ساز مسکن (ماهیانه) APR 19.4%
12:30 PM
US
خانه های مسکونی نوساز APR 1.739M
12:55 PM
US
تغییرات سالیانه Redbook 15/MAY
05:00 PM
US
مزایده ۵۲Bill هفته ای 0.065%
08:30 PM
US
تغییرات سهام نفت خام API 14/MAY
19/05/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
US
درخواست رهن MBA 14/MAY
11:00 AM
US
نرخ وام رهنی ۳۰ ساله MBA 14/MAY
02:30 PM
US
تغییر سهام نفت خام EIA 14/MAY
02:30 PM
US
تغییر سهام گازوئیل EIA 14/MAY
02:30 PM
US
ذخایر نفتی گرمایش EIA تغییر می کند 14/MAY
02:30 PM
US
پالایشگاه EIA تغییرات خام ایجاد می کند 14/MAY
02:30 PM
US
ذخایر نفت خام Cushing EIA تغییر می کند 14/MAY
02:30 PM
US
تغییر تولید سوخت تقطیر EIA 14/MAY
02:30 PM
US
سهام مقطر EIA تغییر می کند 14/MAY
02:30 PM
US
تغییر تولید بنزین EIA 14/MAY
02:30 PM
US
واردات نفت خام EIA تغییر می کند 14/MAY
05:00 PM
US
حراج اوراق 20 ساله 2.144%
06:00 PM
US
صورت جلسه FOMC
20/05/2021 واقعی قبلی
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 15/MAY
12:30 PM
US
مطالبات بیکاری متوسط 4 هفته MAY/15
12:30 PM
US
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا MAY 50.2
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 08/MAY
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص پیشرو بانک مرکزی امریکا(CB) APR
02:30 PM
US
تغییر سهام گاز EIA 14/MAY
03:30 PM
US
مزایده Bill چهار هفته ای
03:30 PM
US
حراج بیل 8 هفته ای
05:00 PM
US
حراج نکات 10 ساله
21/05/2021 واقعی قبلی
01:45 PM
US
پی ام آی مرکب Markit آنی MAY 63.5
01:45 PM
US
پی ام آی توليد Markit آنی MAY 60.5
01:45 PM
US
پی ام آی خدمات Markit آنی MAY 64.7
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه فروش مسکن موجود APR -3.7%
02:00 PM
US
فروش خانه موجود APR 6.01M
05:00 PM
US
تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز 21/MAY
05:00 PM
US
تعداد کل دکل های بیکر هیوز 21/MAY
24/05/2021 واقعی قبلی
12:30 PM
US
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو APR 1.71
03:30 PM
US
مزایده Bill سه ماهه
03:30 PM
US
مزایده Bill شش ماهه
25/05/2021 واقعی قبلی
12:55 PM
US
تغییرات سالیانه Redbook 22/MAY
01:00 PM
US
تغییرات سالیانه قیمت مسکن S&P/Case-Shiller MAR 11.9%
01:00 PM
US
تغییرات ماهیانه قیمت مسکن S&P/Case-Shiller MAR 1.2%
01:00 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن MAR 0.9%
01:00 PM
US
شاخص بهای مسکن (سالانه) MAR 12.2%
02:00 PM
US
اطمینان مصرف ‍‍کننده بانک مرکزی امریکا (CB) MAY
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه فروش مسکن نوساز APR
02:00 PM
US
فروش خانه جدید APR
02:00 PM
US
شاخص توليد Richmond Fed MAY 17
05:00 PM
US
مزایده Note دو ساله 0.175%
08:30 PM
US
تغییرات سهام نفت خام API 21/MAY
26/05/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
US
درخواست رهن MBA 21/MAY
11:00 AM
US
نرخ وام رهنی ۳۰ ساله MBA 21/MAY
02:30 PM
US
تغییر سهام گازوئیل EIA 21/MAY
02:30 PM
US
تغییر سهام نفت خام EIA 21/MAY
02:30 PM
US
ذخایر نفت خام Cushing EIA تغییر می کند 21/MAY
02:30 PM
US
تغییر تولید سوخت تقطیر EIA 21/MAY
02:30 PM
US
سهام مقطر EIA تغییر می کند 21/MAY
02:30 PM
US
تغییر تولید بنزین EIA 21/MAY
02:30 PM
US
واردات نفت خام EIA تغییر می کند 21/MAY
02:30 PM
US
ذخایر نفتی گرمایش EIA تغییر می کند 21/MAY
02:30 PM
US
پالایشگاه EIA تغییرات خام ایجاد می کند 21/MAY
05:00 PM
US
مزایده Note پنج ساله 0.849%
05:00 PM
US
حراج 2 ساله FRN
27/05/2021 واقعی قبلی
12:30 PM
US
میزان سفارشات کالاهای بادوام (ماهانه) APR 0.5%
12:30 PM
US
میزان سفارشات کالاهای بادوام به استثنای حمل و نقل (ماهانه) APR 1.6%
12:30 PM
US
شاخص قیمت تولید ناخالص داخلی چهار ماهه 2 استراز Q1 1.9%
12:30 PM
US
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دومین تخمین Q1 4.3%
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 22/MAY
12:30 PM
US
مطالبات بیکاری متوسط 4 هفته MAY/22