28/09/2020 واقعی قبلی
02:30 PM
US
دالاس شاخص تولید بانک فدرال SEP 8.0
03:30 PM
US
مزایده Bill سه ماهه 0.100%
03:30 PM
US
مزایده Bill شش ماهه 0.105%
06:00 PM
US
سخنرانی مستر - فدرال رزرو
29/09/2020 واقعی قبلی
12:30 PM
US
تعادل تجارت کالا AUG $-79.32B
12:30 PM
US
مقالات عمده فروشی (ماهانه) Adv AUG -0.3%
12:55 PM
US
تغییرات ماهیانه Redbook 26/SEP -0.9%
12:55 PM
US
تغییرات سالیانه Redbook 26/SEP 1.5%
01:00 PM
US
تغییرات سالیانه قیمت مسکن S&P/Case-Shiller JUL 3.5%
01:00 PM
US
تغییرات ماهیانه قیمت مسکن S&P/Case-Shiller JUL 0.2%
01:15 PM
US
سخنرانی ویلیامز - فدرال رزرو
01:30 PM
US
سخنرانی Harker رئیس فدرال‌رزرو ایالت فیلادلفیا
02:00 PM
US
اطمینان مصرف ‍‍کننده بانک مرکزی امریکا (CB) SEP 84.8
05:00 PM
US
سخنرانی ویلیامز - فدرال رزرو
08:30 PM
US
تغییرات سهام نفت خام API 25/SEP 0.691M
30/09/2020 واقعی قبلی
01:00 AM
US
Presidential Debate
11:00 AM
US
درخواست رهن MBA 25/SEP 6.8%
11:00 AM
US
نرخ وام رهنی ۳۰ ساله MBA 25/SEP 3.10%
12:15 PM
US
تغییر اشتغال ADP SEP 428K
12:30 PM
US
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نهایی Q2 -5%
12:30 PM
US
تغییرات دوره ای سود صنفی نهایی Q2 -12.4%
12:30 PM
US
تغییرات دوره ای شاخص قیمت تولید ناخالص داخلی نهایی Q2 1.7%
12:30 PM
US
تغییرات دوره ای شاخص بهای خالص PCE نهایی Q2 1.6%
12:30 PM
US
قیمت نهایی PCE میزان رشد بالای اقتصادی Q2 1.3%
01:45 PM
US
پی ام آی شیکاگو SEP 51.2
02:00 PM
US
تغییرات سالیانه پیش فروش مسکن AUG 15.5%
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه پیش فروش مسکن AUG 5.9%
02:30 PM
US
تغییر سهام گازوئیل EIA 25/SEP -4.025M
02:30 PM
US
تغییر سهام نفت خام EIA 25/SEP -1.639M
02:30 PM
US
EIA Cushing Crude Oil Stocks Change 25/SEP 0.004M
02:30 PM
US
EIA Distillate Stocks Change 25/SEP -3.363M
02:30 PM
US
EIA Gasoline Production Change 25/SEP 0.496M
02:30 PM
US
EIA Distillate Fuel Production Change 25/SEP 0.067M
02:30 PM
US
EIA Crude Oil Imports Change 25/SEP -0.267M
02:30 PM
US
EIA Heating Oil Stocks Change 25/SEP 0.527M
02:30 PM
US
EIA Refinery Crude Runs Change 25/SEP -0.118M
03:00 PM
US
سخنرانی Kashkari رئیس فدرال‌رزرو ایالت مینا پلیس
10:00 PM
US
سخنرانی Kaplan رئیس فدرال‌رزرو ایالت دالاس
01/10/2020 واقعی قبلی
11:30 AM
US
چلنجر کاهش شغل SEP 115.762K
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه درآمد شخصی AUG 0.4%
12:30 PM
US
هزینه های شخصی (ماهانه) AUG 1.9%
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 26/SEP 870K
12:30 PM
US
مطالبات بیکاری متوسط 4 هفته 26/SEP 878.25K
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت PCE AUG 0.3%
12:30 PM
US
تغییرات سالیانه شاخص قیمت PCE AUG 1%
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 19/SEP 12580K
12:30 PM
US
تغییرات سالیانه شاخص بهای خالص PCE AUG 1.3%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص بهای خالص PCE AUG 0.3%
01:45 PM
US
پی ام آی توليد Markit نهایی SEP 53.1
02:00 PM
US
قیمت ISM ساخت SEP 59.5
02:00 PM
US
ISM ساخت سفارشات جدید SEP 67.6
02:00 PM
US
ISM ساخت استخدام SEP 46.4
02:00 PM
US
ISM شاخص مدیران خرید بخش تولیدی SEP 56
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه هزینه ساخت و ساز AUG 0.1%
02:30 PM
US
تغییر سهام گاز EIA 25/SEP 66Bcf
03:00 PM
US
سخنرانی ویلیامز - فدرال رزرو
03:30 PM
US
مزایده Bill چهار هفته ای 0.075%
03:30 PM
US
8-Week Bill Auction 0.090%
02/10/2020 واقعی قبلی
12:00 AM
US
مجموع فروش خودرو SEP 15.2M
12:30 PM
US
آمار اشتغال غیر کشاورزی SEP 1371K
12:30 PM
US
نرخ بیکاری SEP 8.4%
12:30 PM
US
صورت پرداخت های خصوصی SEP 1027K
12:30 PM
US
تغییرات سالیانه متوسط درآمد ساعتی SEP 4.7%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه متوسط درآمد ساعتی SEP 0.4%
12:30 PM
US
میانگین ساعات کار در هفته SEP 34.6
12:30 PM
US
اشتغال دولتی SEP 344K
12:30 PM
US
نرخ مشارکت SEP 61.7%
12:30 PM
US
صورت های پرداخت توليد SEP 29K
01:00 PM
US
سخنرانی Harker رئیس فدرال‌رزرو ایالت فیلادلفیا
01:45 PM
US
ISM شاخص نیویورک SEP 42.9
02:00 PM
US
انتظارات مصرف کننده میشیگان نهایی SEP 68.5
02:00 PM
US
انتظارات تورمی 5 ساله میشیگان نهایی SEP 2.7%
02:00 PM
US
تمایلات مصرف کننده Michigan نهایی SEP 74.1
02:00 PM
US
شرایط فعلی میشیگان نهایی SEP 82.9
02:00 PM
US
نهایی انتظارات تورمی میشیگان SEP 3.1%
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه سفارشات کارخانه ای AUG 6.4%
02:00 PM
US
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل AUG 2.1%
05:00 PM
US
تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز 02/OCT 183
05:00 PM
US
Baker Hughes Total Rig Count 02/OCT 261
05/10/2020 واقعی قبلی
01:45 PM
US
پی ام آی مرکب Markit نهایی SEP 54.6
01:45 PM
US
پی ام آی خدمات Markit نهایی SEP 55
02:00 PM
US
ISM غیر تولیدی فعالیت های کسب و کار SEP 62.4
02:00 PM
US
قیمت ISM غیر تولیدی SEP 64.2
02:00 PM
US
ISM غیر تولیدی سفارشات جدید SEP 56.8
02:00 PM
US
ISM غیر تولیدی استخدام SEP 47.9
02:00 PM
US
ISM غیر تولیدی PMI SEP 56.9
03:30 PM
US
مزایده Bill سه ماهه
03:30 PM
US
مزایده Bill شش ماهه
06/10/2020 واقعی قبلی
12:30 PM
US
موازنه تجاری AUG $-63.6B
12:30 PM
US
صادرات AUG $168.1B
12:30 PM
US
واردات AUG $231.7B
12:55 PM
US
تغییرات سالیانه Redbook 03/OCT
12:55 PM
US
تغییرات ماهیانه Redbook 03/OCT
02:00 PM
US
فرصت های شغلی JOLTs AUG 6.618M
05:00 PM
US
مزایده Note سه ساله 0.170%
05:00 PM
US
مزایده ۵۲Bill هفته ای 0.140%
08:30 PM
US
تغییرات سهام نفت خام API 02/OCT
07/10/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
US
درخواست رهن MBA 02/OCT
11:00 AM
US
نرخ وام رهنی ۳۰ ساله MBA 02/OCT
02:30 PM
US
EIA Distillate Stocks Change 02/OCT
02:30 PM
US
تغییر سهام گازوئیل EIA 02/OCT
02:30 PM
US
تغییر سهام نفت خام EIA 02/OCT
02:30 PM
US
EIA Cushing Crude Oil Stocks Change 02/OCT
02:30 PM
US
EIA Distillate Fuel Production Change 02/OCT
02:30 PM
US
EIA Heating Oil Stocks Change 02/OCT
02:30 PM
US
EIA Refinery Crude Runs Change 02/OCT
02:30 PM
US
EIA Gasoline Production Change 02/OCT
02:30 PM
US
EIA Crude Oil Imports Change 02/OCT
05:00 PM
US
مزایده Note ده ساله 0.704%
06:00 PM
US
صورت جلسه FOMC
07:00 PM
US
مصرف کننده تغییر اعتباری AUG $12.25B
08/10/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
US
شاخص خوش بینی کسب و کار NFIB SEP 100.2
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 03/OCT
12:30 PM
US
مطالبات بیکاری متوسط 4 هفته 03/OCT
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 26/SEP
02:30 PM
US
تغییر سهام گاز EIA 02/OCT
03:30 PM
US
مزایده Bill چهار هفته ای
03:30 PM
US
8-Week Bill Auction
05:00 PM
US
مزایده Bond سی ساله 1.473%
09/10/2020 واقعی قبلی
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه موجودی انبارهای عمده فروشی AUG -0.3%
04:00 PM
US
گزارش WASDE
05:00 PM
US
تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز 09/OCT
05:00 PM
US
Baker Hughes Total Rig Count 09/OCT
12/10/2020 واقعی قبلی
03:30 PM
US
مزایده Bill سه ماهه
03:30 PM
US
مزایده Bill شش ماهه
13/10/2020 واقعی قبلی
12:30 PM
US
تغییرات سالیانه نرخ هسته تورم SEP 1.7%
12:30 PM
US
نرخ تورم (سالانه) SEP 1.3%
12:30 PM
US
نرخ تورم (ماهانه) SEP 0.4%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه نرخ هسته تورم SEP 0.4%
12:55 PM
US
تغییرات ماهیانه Redbook 10/OCT
12:55 PM
US
تغییرات سالیانه Redbook 10/OCT
02:00 PM
US
خوشبینی اقتصادی IBD/TIPP OCT 45
03:00 PM
US
انتظارات تورم مصرف کننده SEP 3%
14/10/2020 واقعی قبلی
11:00 AM
US
درخواست رهن MBA 09/OCT
11:00 AM
US
نرخ وام رهنی ۳۰ ساله MBA 09/OCT
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه PPI SEP 0.3%
12:30 PM
US
PPI (سالانه) SEP -0.2%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه خالص PPI SEP
12:30 PM
US
تغییرات سالیانه خالص PPI SEP
08:30 PM
US
تغییرات سهام نفت خام API 09/OCT
15/10/2020 واقعی قبلی
12:30 PM
US
تغییرات سالیانه قیمت های صادرات SEP -2.8%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه قیمت های صادرات SEP 0.5%
12:30 PM
US
تغییرات سالیانه قیمت های واردات SEP -1.4%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه قیمت های واردات SEP 0.9%
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 10/OCT
12:30 PM
US
مطالبات بیکاری متوسط 4 هفته 10/OCT
12:30 PM
US
نیویورک شاخص تولیدات امپایر OCT 17
12:30 PM
US
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا OCT 15
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 03/OCT
02:30 PM
US
تغییر سهام گاز EIA 09/OCT
03:00 PM
US
EIA Distillate Stocks Change 09/OCT
03:00 PM
US
تغییر سهام گازوئیل EIA 09/OCT
03:00 PM
US
تغییر سهام نفت خام EIA 09/OCT
03:00 PM
US
EIA Cushing Crude Oil Stocks Change 09/OCT
03:00 PM
US
EIA Distillate Fuel Production Change 09/OCT
03:00 PM
US
EIA Heating Oil Stocks Change 09/OCT
03:00 PM
US
EIA Refinery Crude Runs Change 09/OCT