23/07/2021 واقعی قبلی
01:45 PM
US
برآورد مرکب شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت JUL 59.7 63.7
01:45 PM
US
برآورد تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت JUL 63.1 62.1
01:45 PM
US
برآورد خدمات شاخص مدیران خرید (پی ام آی) مارکیت JUL 59.8 64.6
05:00 PM
US
تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز 23/JUL 387 380
05:00 PM
US
تعداد کل دکل های بیکر هیوز 23/JUL 491 484
26/07/2021 واقعی قبلی
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه فروش مسکن نوساز JUN -5.9%
02:00 PM
US
فروش خانه جدید JUN 0.769M
02:30 PM
US
شاخص تولید بانک فدرال دالاس JUL 31.1
03:30 PM
US
سه ماهه Bill مزایده 0.050%
03:30 PM
US
شش ماهه Bill مزایده 0.050%
05:00 PM
US
Note مزایده دو ساله 0.249%
27/07/2021 واقعی قبلی
12:30 PM
US
میزان سفارشات کالاهای بادوام (ماهانه) JUN 2.3%
12:30 PM
US
میزان سفارشات کالاهای بادوام به استثنای حمل و نقل (ماهانه) JUN 0.3%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح JUN 1.7%
12:55 PM
US
Redbook تغییرات سالیانه 24/JUL 15%
01:00 PM
US
S&P/Case-Shiller تغییرات سالیانه قیمت مسکن MAY 14.9%
01:00 PM
US
S&P/Case-Shiller تغییرات ماهیانه قیمت مسکن MAY 2.1%
01:00 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت مسکن MAY 1.8%
01:00 PM
US
شاخص بهای مسکن (سالانه) MAY 15.7%
02:00 PM
US
اطمینان مصرف ‍‍کننده بانک مرکزی امریکا (CB) JUL 127.3
02:00 PM
US
Richmond Fed شاخص توليد JUL 22
03:30 PM
US
مزایده اسکناس ۴۲ روزه 0.045%
05:00 PM
US
مزایده Note پنج ساله 0.904%
08:30 PM
US
(API) تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا 23/JUL 0.806M
28/07/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
US
درخواست رهن MBA 23/JUL -4%
11:00 AM
US
نرخ وام رهنی ۳۰ ساله MBA 23/JUL 3.11%
12:30 PM
US
تعادل تجارت کالا JUN $-88.11B
12:30 PM
US
مقالات عمده فروشی (ماهانه) Adv JUN 1.3%
02:30 PM
US
تغییر سهام گازوئیل EIA 23/JUL -0.121M
02:30 PM
US
تغییر سهام نفت خام EIA 23/JUL 2.108M
02:30 PM
US
ذخایر نفت خام Cushing EIA تغییر می کند 23/JUL -1.347M
02:30 PM
US
تغییر تولید سوخت تقطیر EIA 23/JUL -0.024M
02:30 PM
US
سهام مقطر EIA تغییر می کند 23/JUL -1.349M
02:30 PM
US
تغییر تولید بنزین EIA 23/JUL -0.728M
02:30 PM
US
ذخایر نفتی گرمایش EIA تغییر می کند 23/JUL 0.587M
02:30 PM
US
پالایشگاه EIA تغییرات خام ایجاد می کند 23/JUL -0.086M
02:30 PM
US
واردات نفت خام EIA تغییر می کند 23/JUL 2.438M
03:30 PM
US
حراج 2 ساله FRN 0.030%
06:00 PM
US
اعلام نرخ بهره فدرال رزرو 0.25%
06:30 PM
US
کنفرانس مطبوعاتی فدرال‌رزرو
29/07/2021 واقعی قبلی
12:30 PM
US
تغییرات دوره ای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی پیشرفته Q2 6.4%
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 24/JUL 419K
12:30 PM
US
مطالبات بیکاری متوسط 4 هفته JUL/24 385.25K
12:30 PM
US
تغییرات دوره ای شاخص قیمت تولید ناخالص داخلی پیشرفته Q2 4.3%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت PCE پیشرفته Q2 3.7%
12:30 PM
US
تغییرات دوره ای شاخص بهای خالص PCE پیشرفته Q2 2.5%
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 17/JUL 3236K
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه پیش فروش مسکن JUN 8%
02:00 PM
US
تغییرات سالیانه پیش فروش مسکن JUN 13.1%
02:30 PM
US
تغییر سهام گاز EIA 23/JUL 49Bcf
03:30 PM
US
مزایده Bill چهار هفته ای 0.045%
03:30 PM
US
حراج بیل 8 هفته ای 0.045%
05:00 PM
US
مزایده Note هفت ساله 1.264%
30/07/2021 واقعی قبلی
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه درآمد شخصی JUN -2%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه مخارج شخصی JUN 0.0%
12:30 PM
US
شاخص هزینه اشتغال کاهش یافت Q2 0.9%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص قیمت PCE JUN 0.4%
12:30 PM
US
تغییرات سالیانه شاخص قیمت PCE JUN 3.9%
12:30 PM
US
هزینه اشتغال - QoQ دستمزد Q2 1%
12:30 PM
US
هزینه اشتغال - QoQ مزایا Q2 0.6%
12:30 PM
US
تغییرات سالیانه شاخص بهای خالص PCE JUN 3.4%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه شاخص بهای خالص PCE JUN 0.5%
01:45 PM
US
پی ام آی شیکاگو JUL 66.1
02:00 PM
US
تمایلات مصرف کننده Michigan نهایی JUL 85.5
02:00 PM
US
نهایی انتظارات تورمی میشیگان JUL 4.2%
02:00 PM
US
انتظارات تورمی 5 ساله میشیگان نهایی JUL 2.8%
02:00 PM
US
شرایط فعلی میشیگان نهایی JUL 88.6
02:00 PM
US
انتظارات مصرف کننده میشیگان نهایی JUL 83.5
05:00 PM
US
تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز 30/JUL 387
05:00 PM
US
تعداد کل دکل های بیکر هیوز 30/JUL 491
31/07/2021 واقعی قبلی
12:30 AM
US
سخنرانی برینارد- فدرال رزرو
02/08/2021 واقعی قبلی
01:45 PM
US
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید نهایی مارکیت JUL 62.1
02:00 PM
US
ISM شاخص مدیران خرید (پی ام آی) بخش تولیدی JUL 60.6
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه هزینه ساخت و ساز JUN -0.3%
02:00 PM
US
ISM قیمتهای تولید JUL 92.1
02:00 PM
US
ISM سفارشات جدید تولید JUL 66
02:00 PM
US
ISM استخدام تولید JUL 49.9
03:30 PM
US
سه ماهه Bill مزایده
03:30 PM
US
شش ماهه Bill مزایده
US
LMI شاخص مدیران تدارکات جاری JUL 75
03/08/2021 واقعی قبلی
12:00 AM
US
مجموع فروش خودرو JUL 15.4M
12:55 PM
US
Redbook تغییرات سالیانه 31/JUL
02:00 PM
US
خوشبینی اقتصادی IBD/TIPP AUG 54.3
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه سفارشات کارخانه ای JUN 1.7%
02:00 PM
US
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل JUN 0.7%
08:30 PM
US
(API) تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا 30/JUL
04/08/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
US
درخواست رهن MBA 30/JUL
11:00 AM
US
نرخ وام رهنی ۳۰ ساله MBA 30/JUL
12:15 PM
US
تغییر اشتغال ADP JUL 692K
01:45 PM
US
پی ام آی مرکب Markit نهایی JUL 63.7
01:45 PM
US
پی ام آی خدمات Markit نهایی JUL 64.6
02:00 PM
US
ISM غیر تولیدی PMI JUL 60.1
02:00 PM
US
ISM غیر تولیدی فعالیت های کسب و کار JUL 60.4
02:00 PM
US
قیمت ISM غیر تولیدی JUL 79.5
02:00 PM
US
ISM غیر تولیدی سفارشات جدید JUL 62.1
02:00 PM
US
ISM غیر تولیدی استخدام JUL 49.3
02:30 PM
US
تغییر سهام نفت خام EIA 30/JUL
02:30 PM
US
تغییر سهام گازوئیل EIA 30/JUL
02:30 PM
US
ذخایر نفتی گرمایش EIA تغییر می کند 30/JUL
02:30 PM
US
پالایشگاه EIA تغییرات خام ایجاد می کند 30/JUL
02:30 PM
US
ذخایر نفت خام Cushing EIA تغییر می کند 30/JUL
02:30 PM
US
تغییر تولید سوخت تقطیر EIA 30/JUL
02:30 PM
US
سهام مقطر EIA تغییر می کند 30/JUL
02:30 PM
US
تغییر تولید بنزین EIA 30/JUL
02:30 PM
US
واردات نفت خام EIA تغییر می کند 30/JUL
05/08/2021 واقعی قبلی
11:30 AM
US
چلنجر کاهش شغل JUL 20.476K
12:30 PM
US
موازنه تجاری JUN $-71.2B
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 31/JUL
12:30 PM
US
مطالبات بیکاری متوسط 4 هفته JUL/31
12:30 PM
US
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 24/JUL
12:30 PM
US
صادرات JUN $206.0B
12:30 PM
US
واردات JUN $277.3B
02:30 PM
US
تغییر سهام گاز EIA 30/JUL
03:30 PM
US
مزایده Bill چهار هفته ای
03:30 PM
US
حراج بیل 8 هفته ای
06/08/2021 واقعی قبلی
12:30 PM
US
آمار اشتغال غیر کشاورزی JUL 850K
12:30 PM
US
نرخ بیکاری JUL 5.9%
12:30 PM
US
صورت پرداخت های خصوصی JUL 662K
12:30 PM
US
تغییرات سالیانه متوسط درآمد ساعتی JUL 3.6%
12:30 PM
US
تغییرات ماهیانه متوسط درآمد ساعتی JUL 0.3%
12:30 PM
US
میانگین ساعات کار در هفته JUL 34.7
12:30 PM
US
اشتغال دولتی JUL 188K
12:30 PM
US
نرخ مشارکت JUL 61.6%
12:30 PM
US
صورت های پرداخت توليد JUL 15K
02:00 PM
US
تغییرات ماهیانه موجودی انبارهای عمده فروشی JUN
05:00 PM
US
تعداد ایستگاه نفتی بیکر هیوز 06/AUG
05:00 PM
US
تعداد کل دکل های بیکر هیوز 06/AUG
07:00 PM
US
مصرف کننده تغییر اعتباری JUN $35.28B
09/08/2021 واقعی قبلی
02:00 PM
US
فرصت های شغلی JOLTs JUN 9.209M
03:00 PM
US
انتظارات تورم مصرف کننده JUL 4.8%
03:30 PM
US
سه ماهه Bill مزایده
03:30 PM
US
شش ماهه Bill مزایده
10/08/2021 واقعی قبلی
10:00 AM
US
شاخص خوش بینی کسب و کار NFIB JUL
12:30 PM
US
تغییرات دوره ای هزینه واحد نیروی کار ابتدایی Q2 1.7%
12:30 PM
US
بهره وری غیر کشاورزی ابتدایی Q2 5.4%
12:55 PM
US
Redbook تغییرات سالیانه 07/AUG
03:30 PM
US
مزایده اوراق ۵۲ هفته ای 0.075%
05:00 PM
US
مزایده Note سه ساله 0.426%
08:30 PM
US
(API) تغییرات سهام نفت خام مؤسسه نفت آمریکا 06/AUG
11/08/2021 واقعی قبلی
11:00 AM
US
درخواست رهن MBA 06/AUG
11:00 AM
US
نرخ وام رهنی ۳۰ ساله MBA 06/AUG
12:30 PM
US
(تغییرات سالیانه)نرخ تورم هسته JUL 4.5%
12:30 PM
US
نرخ تورم (سالانه) JUL 5.4%
12:30 PM
US
نرخ تورم (ماهانه) JUL 0.9%
12:30 PM
US
(تغییرات ماهیانه)نرخ تورم هسته JUL 0.9%
02:30 PM
US
تغییر سهام گازوئیل EIA 06/AUG
02:30 PM
US
تغییر سهام نفت خام EIA 06/AUG
02:30 PM
US
ذخایر نفت خام Cushing EIA تغییر می کند 06/AUG
02:30 PM
US
تغییر تولید سوخت تقطیر EIA 06/AUG
02:30 PM
US
سهام مقطر EIA تغییر می کند 06/AUG
02:30 PM
US
تغییر تولید بنزین EIA 06/AUG
02:30 PM
US
ذخایر نفتی گرمایش EIA تغییر می کند 06/AUG
02:30 PM
US
پالایشگاه EIA تغییرات خام ایجاد می کند 06/AUG
02:30 PM
US
واردات نفت خام EIA تغییر می کند 06/AUG
05:00 PM
US
مزایده Note ده ساله 1.371%