Ok
width
height
United States Steel Production
ایالات متحده تجارت گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
اطمینان کسب و کار 47.20 48.10 77.50 29.40 امتیاز [+]
شاخص PMI خدمات 52.80 51.60 61.00 49.30 امتیاز [+]
پی ام آی غیر توليدی 55.00 53.90 62.00 37.80 امتیاز [+]
شاخص PMI تولید 52.40 52.60 57.90 50.30 امتیاز [+]
پی ام آی مرکب 52.70 52.00 61.00 50.00 امتیاز [+]
تولید صنعتی -1.00 -0.70 62.00 -33.70 در صد [+]
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.30 0.80 16.60 -10.40 در صد [+]
تولید صنعتی -1.30 -0.90 67.90 -39.40 در صد [+]
استفاده از ظرفیت 77.02 77.37 89.39 66.69 در صد [+]
میزان سفارشات کالاهای بادوام -2.00 0.20 23.20 -18.40 در صد [+]
سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح 0.80 0.00 25.50 -19.20 در صد [+]
سفارش کالاهای بادوام به استثناء وسایل حمل و نقل 0.00 0.30 6.30 -10.20 در صد [+]
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل 0.30 0.30 4.60 -7.00 در صد [+]
میزان سفارشات جدید 493029.00 496962.00 549482.00 223500.00 USD - میلیون [+]
سفارشات کارخانه -0.70 0.20 10.40 -9.70 در صد [+]
موجودی انبارهای تجاری -0.20 0.10 1.30 -2.00 در صد [+]
تغییرات موجودی انبار 69.44 69.40 173.21 -245.13 USD - میلیارد [+]
موجودی انبارهای عمده فروشی -0.10 0.10 2.10 -2.00 در صد [+]
ورشکستگی 22910.00 22483.00 82446.00 19695.00 بانک اطلاعات شرکتها [+]
سود شرکت سهامی 1868.66 1857.53 1873.90 14.67 USD - میلیارد [+]
شاخص خوش بینی کسب و کار NFIB 102.70 104.70 108.80 80.10 امتیاز [+]
نیویورک شاخص تولیدات امپایر 4.80 3.30 39.00 -34.30 امتیاز [+]
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا 17.00 2.40 58.50 -57.90 امتیاز [+]
شاخص توليد Richmond Fed -5.00 -1.00 27.00 -44.00 امتیاز [+]
ISM شاخص نیویورک 39.10 50.40 88.80 23.40 در صد [+]
دالاس شاخص تولید بانک فدرال -3.20 -1.30 47.60 -59.90 امتیاز [+]
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو -0.35 0.41 2.79 -5.29 [+]
پی ام آی شیکاگو 48.90 46.30 78.60 21.20 امتیاز [+]
مجموع فروش خودرو 17.10 16.60 21.77 9.05 میلیون [+]
تولید خودرو 2.53 2.57 9.92 1.29 میلیون واحد [+]
ثبت خودرو 373.49 385.66 1149.00 331.50 هزار [+]
تغییر سهام نفت خام -0.41 -2.55 14.42 -15.22 BBL / 1Million [+]
تغییر سهام گازوئیل 1745.00 6678.00 11456.00 -8428.00 هزار بشکه [+]
سهام گاز طبیعی تغییر -92.00 -109.00 147.00 -359.00 میلیارد - CF [+]
شاخص اقتصادی مقدم 129.78 129.35 129.78 45.48 امتیاز [+]
سرعت اینترنت 18747.58 17235.62 18747.58 3609.31 KBps [+]
آدرس های IP 128949703.00 127873899.00 146874246.00 89399946.00 IP [+]
خطوط نفت خام 673.00 659.00 1609.00 98.00 [+]
تغییرات سهام نفت خام API 1.60 1.10 14.30 -12.40 BBL / 1Million [+]
شاخص رقابتی 83.67 85.64 85.64 5.42 امتیاز [+]
رتبه رقابتی 2.00 1.00 7.00 1.00 [+]
شاخص فساد مالی 69.00 71.00 78.00 69.00 امتیاز [+]
رتبه فساد مالی 23.00 22.00 24.00 14.00 [+]
Crude Oil Imports -53.00 -595.00 2201.00 -2518.00 هزار بشکه [+]
Distillate Fuel Production -251.00 -105.00 570.00 -699.00 هزار بشکه [+]
Distillate Stocks -1185.00 8171.00 11205.00 -13011.00 هزار بشکه [+]
Cushing Crude Oil Stocks -961.00 342.00 4737.00 -4184.00 هزار بشکه [+]
آسانی کسب و کار 6.00 8.00 8.00 4.00 [+]
Gasoline Production 254.00 394.00 1082.00 -1494.00 هزار بشکه [+]
تولید فولاد 7233.00 7407.00 11951.00 3799.00 هزار تن [+]
Refinery Crude Runs 76.00 -386.00 1572.00 -3253.00 هزار بشکه [+]
استخراج معدن 1.40 2.30 108.20 -28.80 در صد [+]
شاخص توليد Kansas Fed -4.00 -3.00 35.00 -32.00 امتیاز [+]
Heating Oil Stocks 142.00 -168.00 94208.00 -92090.00 هزار بشکه [+]
[+]