Ok
width
height
United States Core Personal Consumption Expenditure Price Index


تقویم GMT واقعی قبلی توافق
2021-03-26 12:30 PM تغییرات ماهیانه شاخص بهای خالص PCE Feb 0.1% 0.2% 0.1%
2021-03-26 12:30 PM تغییرات سالیانه شاخص بهای خالص PCE Feb 1.4% 1.5% 1.5%
2021-04-30 12:30 PM تغییرات سالیانه شاخص بهای خالص PCE Mar 1.8% 1.4% 1.8%
2021-04-30 12:30 PM تغییرات ماهیانه شاخص بهای خالص PCE Mar 0.4% 0.1% 0.3%

ایالات متحده قیمت ها گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ تورم 4.20 2.60 23.70 -15.80 در صد [+]
نرخ تورم (ماهانه) 0.80 0.60 1.80 -1.80 در صد [+]
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 266.83 264.79 266.83 23.51 امتیاز [+]
قیمت مصرف کننده اصلی 273.70 271.21 273.70 28.50 امتیاز [+]
اندازه اصل تورم 3.00 1.60 13.60 0.00 در صد [+]
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 115.51 114.37 115.51 12.85 امتیاز [+]
قیمت تولید 123.10 121.90 123.10 100.20 امتیاز [+]
تغییر قیمت تولید کننده 4.20 2.80 19.57 -6.86 در صد [+]
قیمت صادرات 133.70 130.90 135.30 82.40 امتیاز [+]
قیمت واردات 129.70 128.10 147.50 75.00 امتیاز [+]
تورم مواد غذایی 2.40 3.50 36.70 -34.30 در صد [+]
CPI مسکن آب و برق 277.26 276.03 277.26 30.50 امتیاز [+]
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 222.55 215.76 223.54 22.30 امتیاز [+]
صفحه اول PCE قیمت هسته 115.08 114.67 115.08 16.73 امتیاز [+]
قیمت تولید کننده هسته 122.00 121.20 122.00 99.90 امتیاز [+]
شاخص قیمت PCE 113.29 112.70 113.29 16.07 امتیاز [+]
انتظارات تورم 3.40 3.20 3.40 2.33 در صد [+]
[+]

ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - ایالات متحده - صفحه اول PCE قیمت هسته.