قیمت روز سال
Carnival 14.46 -0.14 -0.96% -71.79%
Seacor 26.14 0.52 2.03% -40.28%
Norwegian Cruise Line 13.89 2.14 18.21% -74.89%
Royal Caribbean Cruises 43.14 -0.21 -0.48% -64.95%

قیمت روز سال
NASDAQ 9324 39.71 0.43% 22.57%