قیمت سهام
4.42
تغییر روزانه
0.91%
سالیانه
-8.52%

قیمت روز سال
Ageas 44.33 0.38 0.86% -0.63%
Allianz 181.08 2.08 1.16% -10.20%
ASR NEDERLAND 42.10 0.47 1.13% 12.12%
Aviva PLC 467.90 4.60 0.99% 9.78%
Azimut Holding 17.28 0.08 0.44% -25.35%
Banca Generali 28.49 0.19 0.67% -22.62%
Direct Line 215.40 -0.60 -0.28% -29.49%
Finecobank 12.44 0.04 0.28% -23.12%
Assicurazioni Generali 15.49 0.13 0.81% -10.88%
Hiscox 918.40 9.00 0.99% -3.33%
Mapfre 1.67 0 0% -8.30%
Nn Group 44.40 -0.21 -0.47% -2.40%
AXA 24.42 0.16 0.64% -0.12%
Sampo 44.74 -0.33 -0.73% 2.45%
Swiss Life Holding 527.20 3.20 0.61% 6.63%
Tryg 166.00 -0.80 -0.48% 2.60%
UNIQA 7.22 0.21 3.00% -7.08%
UnipolSai Assicurazioni 2.26 0.02 0.80% -8.20%
Vienna Insurance 23.75 0.25 1.06% -5.75%
Zurich 440.70 -2.00 -0.45% 7.99%

قیمت روز سال
IT40 22971 112.55 0.49% -13.81%