قیمت سهام
44.74
تغییر روزانه
-0.73%
سالیانه
2.45%

قیمت روز سال
Sampo 44.74 -0.33 -0.73% 2.45%

قیمت روز سال
Helsinki 11085 -2.40 -0.02% -16.22%
Helsinki 25 4868 -5.64 -0.12% -14.89%