قیمت روز سال
CAC 40 4571 -159.54 -3.37% -20.72%
Euronext 100 926 -27.71 -2.90% -16.14%
Euro Stoxx 50 2963 -107.06 -3.49% -18.14%