قیمت سهام
7.22
تغییر روزانه
3.00%
سالیانه
-7.08%

قیمت روز سال
Admiral Group 2,258.00 24.00 1.07% -37.42%
Ageas 44.33 0.38 0.86% -0.63%
Allianz 181.08 2.08 1.16% -10.20%
ASR NEDERLAND 42.10 0.47 1.13% 12.12%
Aviva PLC 467.90 4.60 0.99% 9.78%
CA Immo 32.10 0.30 0.94% -14.29%
Direct Line 215.40 -0.60 -0.28% -29.49%
Assicurazioni Generali 15.49 0.13 0.81% -10.88%
Hiscox 918.40 9.00 0.99% -3.33%
Immofinanz 15.69 0.28 1.82% -25.21%
Mapfre 1.67 0 0% -8.30%
Sampo 44.74 -0.33 -0.73% 2.45%
Tryg 166.00 -0.80 -0.48% 2.60%
Unipol Gruppo 4.42 0.04 0.91% -8.52%
UnipolSai Assicurazioni 2.26 0.02 0.80% -8.20%
Vienna Insurance 23.75 0.25 1.06% -5.75%
Zurich 440.70 -2.00 -0.45% 7.99%

قیمت روز سال
ATX 3088 -0.69 -0.02% -15.35%