قیمت سهام
32.10
تغییر روزانه
0.94%
سالیانه
-14.29%

قیمت روز سال
Citycon Oyj 7.49 0.11 1.42% 1.01%
Deutsche Wohnen SE 25.23 0.44 1.77% -52.32%
Entra 140.60 1.80 1.30% -38.60%
Gecina SA 100.00 0.70 0.70% -26.12%
Icade SA 48.70 0.34 0.70% -35.67%
Immofinanz 15.69 0.28 1.82% -25.21%
Kojamo Oyj 18.12 0.07 0.39% -14.69%
Sparkassen Immobil 22.55 -0.05 -0.22% 8.94%
UNIQA 7.22 0.21 3.00% -7.08%
Vienna Insurance 23.75 0.25 1.06% -5.75%
Vonovia 31.43 0.69 2.24% -46.80%

قیمت روز سال
ATX 3088 -0.69 -0.02% -15.35%