قیمت سهام
8.93
تغییر روزانه
-1.46%
سالیانه
27.30%

قیمت روز سال
Leonardo SpA 8.93 -0.13 -1.46% 27.30%

قیمت روز سال
IT40 22971 112.55 0.49% -13.81%