قیمت سهام
42.27
تغییر روزانه
-1.33%
سالیانه
-25.63%

قیمت روز سال
Almirall SA 9.82 0.01 0.10% -28.58%
GlaxoSmithKline 1,450.00 50.00 3.57% -2.80%
Hikma Pharmaceutical 1,532.50 -32.50 -2.08% -39.43%
Orion 46.25 -0.47 -1.01% 32.60%
Sanofi 85.46 0.71 0.84% -2.28%

قیمت روز سال
IT40 22971 112.55 0.49% -13.81%