قیمت سهام
46.25
تغییر روزانه
-1.01%
سالیانه
32.60%

قیمت روز سال
Almirall SA 9.82 0.01 0.10% -28.58%
Hikma Pharmaceutical 1,532.50 -32.50 -2.08% -39.43%
Oriola-kd 1.99 0.01 0.51% 2.16%
Raisio Oyj 2.15 -0.05 -2.05% -42.97%
Recordati 42.27 -0.57 -1.33% -25.63%
UCB 73.14 -0.50 -0.68% -25.49%

قیمت روز سال
Helsinki 11085 -2.40 -0.02% -16.22%
Helsinki 25 4868 -5.64 -0.12% -14.89%