فرانسه - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2018-06
نرخ بیکاری 9.1 2018-06
نرخ تورم 2.3 2018-07
نرخ بهره 0 2018-07
موازنه تجاری -6248 2018-06
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 1.14 2018-08
بازار سهام 5345 امتیاز 2018-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.67 % 2018-08
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 2582 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 569401 EUR - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 130581 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 42568 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38606 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7798 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 27995 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 57768 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 289227 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 22657 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12627 EUR - میلیون 2018-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.1 % 2018-06
افراد شاغل 28070 هزار 2018-03
افراد بیکار 3443 هزار 2018-06
نرخ اشتغال 65.7 % 2018-03
نرخ بیکاری بلند مدت 3.6 % 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 20.4 % 2018-06
هزینه های کار 107 نقاط شاخص 2018-03
بهره وری 119 نقاط شاخص 2018-03
پست های خالی شغلی 296 هزار 2018-05
دستمزد 2998 EUR / ماه 2015-12
حداقل دستمزد 1498 EUR / ماه 2018-06
رشد دستمزد 0.7 % 2018-03
دستمزد در تولید 118 نقاط شاخص 2018-03
جمعیت 67.19 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
تغییر اشتغال 0.2 % 2018-03
استخدام تمام وقت 21682 هزار 2018-03
اشتغال دولتی 5794 هزار 2018-03
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار -1.8 هزار 2018-06
نرخ مشارکت نیروی کار 72.2 % 2018-03
هزینه زندگی خانواده 1700 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1030 EUR / ماه 2017-12
صورت های پرداخت توليد 2779 هزار 2018-03
آمار اشتغال غیر کشاورزی 25172 هزار 2018-03
صورت پرداخت های خصوصی 19407 هزار 2018-06
قسمت مدت زمان اشتغال 4838 هزار 2018-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3160 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1630 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.3 % 2018-07
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 % 2018-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 نقاط شاخص 2018-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 نقاط شاخص 2018-07
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2018-07
اندازه اصل تورم 0.9 % 2018-07
قیمت تولید 102 نقاط شاخص 2018-06
تغییر قیمت تولید کننده 3.4 % 2018-06
قیمت صادرات 115 نقاط شاخص 2018-05
قیمت واردات 102 نقاط شاخص 2018-05
تورم مواد غذایی 1.9 % 2018-07
CPI مسکن آب و برق 103 نقاط شاخص 2018-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109 نقاط شاخص 2018-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-07
نرخ بهره بین بانکی -0.32 % 2018-07
عرضه پول M1 1255319 EUR - میلیون 2018-06
عرضه پول M2 2100062 EUR - میلیون 2018-06
عرضه پول M3 2496639 EUR - میلیون 2018-06
ترازنامه بانک 8777718 EUR - میلیون 2018-06
ذخایر ارزی 148 EUR - میلیارد 2018-07
وام به بخش خصوصی 2409207 EUR - میلیون 2018-06
ترازنامه بانک مرکزی 1073120 EUR - میلیون 2018-06
میزان رشد وام 5.62 % 2018-06
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 234 % 2016-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -6248 EUR - میلیون 2018-06
صادرات 40929 EUR - میلیون 2018-06
واردات 47177 EUR - میلیون 2018-06
حساب جاری -2333 EUR - میلیون 2018-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.8 % 2017-12
بدهی خارجی 5006398 EUR - میلیون 2018-03
رابطه مبادله 113 نقاط شاخص 2018-05
گردش سرمایه 21656 EUR - میلیون 2018-06
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2927 EUR - میلیون 2018-06
حواله 43 EUR - میلیون 2018-06
ذخایر طلا 2436 تن 2018-06
تولید نفت خام 16 BBL/D/1K 2018-04
شاخص تروریسم 5.96 2016-12
درآمد گردشگری 5520 EUR - میلیون 2018-06
ورود توریست 82600 هزار 2016-12
فروش اسلحه 2162 USD - میلیون 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97 % 2017-12
بودجه دولت -2.6 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -58.87 EUR - میلیارد 2018-06
هزینه های دولت 136198 EUR - میلیون 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 56.5 % 2017-12
درآمدهای دولت 159 EUR - میلیارد 2018-06
بدهی های دولت 2255 EUR - میلیارد 2018-03
هزینه های مالی 200 EUR - میلیارد 2018-06
درخواست پناهندگی 8670 افراد 2018-03
ارزیابی اعتبار 89.53
مخارج نظامی 56287 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 108 نقاط شاخص 2018-07
شاخص PMI تولید 53.3 2018-07
شاخص PMI خدمات 54.9 نقاط شاخص 2018-07
پی ام آی مرکب 54.4 نقاط شاخص 2018-07
تولید صنعتی 1.7 % 2018-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.6 % 2018-06
تولید صنعتی 1.6 % 2018-06
استفاده از ظرفیت 85 % 2018-09
میزان سفارشات جدید -5.6 نقاط شاخص 2018-07
ورشکستگی 291 بانک اطلاعات شرکتها 2018-04
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -8 2018-08
ثبت خودرو 190134 2018-07
سرعت اینترنت 10757 KBps 2017-03
آدرس های IP 29887339 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 5208 EUR - میلیون 2018-06
شاخص رقابتی 5.18 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 22 2018-12
شاخص فساد مالی 70 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 23 2017-12
آسانی کسب و کار 31 2017-12
تولید الکتریسیته 44850 گیگاوات ساعت 2018-05
استخراج معدن 6.8 % 2018-06
تولید فولاد 1267 هزار تن 2018-06
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 97 نقاط شاخص 2018-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.1 % 2018-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.5 % 2018-06
هزینه های مصرف کننده 307093 EUR - میلیون 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 350671 EUR - میلیون 2018-03
پس انداز های شخصی 13.62 % 2018-03
نرخ وام بانکی 1.84 % 2018-06
تسهیلات اعتباری خریدار 1358126 EUR - میلیون 2018-06
قیمت گازوئیل 1.83 USD / لیتر 2018-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.7 % of GDP 2017-12
بدهی خانوار به درآمد 89.47 % 2016-12
هزینه های شخصی 0.1 % 2018-06
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 1.3 % 2018-06
شاخص مسکن 106 نقاط شاخص 2018-03
جواز ساختمان 41600 2018-06
پی ام آی ساخت و ساز 48.2 2018-07
نرخ مالکیت مسکن 64.9 % 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 35800 واحد 2018-06
فروش خانه جدید 30059 2018-03
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 33.3 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 59.2 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 45 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.2 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 24.37 mm 2015-12
درجه حرارت 7.7 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فرانسه - شاخص های اقتصادی.