فرانسه - شاخص های اقتصادی

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 2018-06
نرخ بیکاری 9.1 2018-06
نرخ تورم 2.2 2018-09
نرخ بهره 0 2018-09
موازنه تجاری -5632 2018-08
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97 2017-12

بازارها گذشته مرجع
پول 1.15 2018-10
بازار سهام 5085 امتیاز 2018-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.81 % 2018-10
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.2 % 2018-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 % 2018-06
تولید ناخالص داخلی 2582 USD - میلیارد 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 569518 EUR - میلیون 2018-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 130599 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 42568 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38606 USD 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7799 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 27954 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 57866 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 289588 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 22624 EUR - میلیون 2018-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12611 EUR - میلیون 2018-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.1 % 2018-06
افراد شاغل 28070 هزار 2018-03
افراد بیکار 3473 هزار 2018-08
نرخ اشتغال 65.8 % 2018-06
نرخ بیکاری بلند مدت 3.6 % 2018-06
نرخ بیکاری جوانان 20.2 % 2018-08
هزینه های کار 108 نقاط شاخص 2018-06
بهره وری 119 نقاط شاخص 2018-03
پست های خالی شغلی 265 هزار 2018-08
دستمزد 2998 EUR / ماه 2015-12
حداقل دستمزد 1498 EUR / ماه 2018-12
رشد دستمزد 0.7 % 2018-03
دستمزد در تولید 102 نقاط شاخص 2018-06
جمعیت 67.19 میلیون 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
تغییر اشتغال 0.1 % 2018-06
استخدام تمام وقت 21682 هزار 2018-03
اشتغال دولتی 5780 هزار 2018-06
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 10.8 هزار 2018-08
نرخ مشارکت نیروی کار 72.2 % 2018-06
هزینه زندگی خانواده 1700 EUR / ماه 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 1030 EUR / ماه 2017-12
صورت های پرداخت توليد 2778 هزار 2018-06
آمار اشتغال غیر کشاورزی 25180 هزار 2018-06
صورت پرداخت های خصوصی 19400 هزار 2018-06
قسمت مدت زمان اشتغال 4838 هزار 2018-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3160 EUR / ماه 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1630 EUR / ماه 2017-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.2 % 2018-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 % 2018-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 نقاط شاخص 2018-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 نقاط شاخص 2018-09
قیمت مصرف کننده اصلی 102 نقاط شاخص 2018-09
اندازه اصل تورم 0.7 % 2018-09
قیمت تولید 103 نقاط شاخص 2018-08
تغییر قیمت تولید کننده 3.6 % 2018-08
قیمت صادرات 117 نقاط شاخص 2018-08
قیمت واردات 102 نقاط شاخص 2018-08
تورم مواد غذایی 2.8 % 2018-09
CPI مسکن آب و برق 104 نقاط شاخص 2018-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 نقاط شاخص 2018-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 % 2018-09
نرخ بهره بین بانکی -0.32 % 2018-09
عرضه پول M1 1271586 EUR - میلیون 2018-08
عرضه پول M2 2138974 EUR - میلیون 2018-08
عرضه پول M3 2543801 EUR - میلیون 2018-08
ترازنامه بانک 9014882 EUR - میلیون 2018-08
ذخایر ارزی 144 EUR - میلیارد 2018-09
وام به بخش خصوصی 2436355 EUR - میلیون 2018-08
ترازنامه بانک مرکزی 1074211 EUR - میلیون 2018-08
میزان رشد وام 6.06 % 2018-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 234 % 2016-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -5632 EUR - میلیون 2018-08
صادرات 41324 EUR - میلیون 2018-08
واردات 46956 EUR - میلیون 2018-08
حساب جاری -1609 EUR - میلیون 2018-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.8 % 2017-12
بدهی خارجی 5157170 EUR - میلیون 2018-06
رابطه مبادله 114 نقاط شاخص 2018-08
گردش سرمایه -5512 EUR - میلیون 2018-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3013 EUR - میلیون 2018-08
حواله 43 EUR - میلیون 2018-08
ذخایر طلا 2436 تن 2018-09
تولید نفت خام 15 BBL/D/1K 2018-06
شاخص تروریسم 5.96 2016-12
درآمد گردشگری 7353 EUR - میلیون 2018-08
ورود توریست 82600 هزار 2016-12
فروش اسلحه 2162 USD - میلیون 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97 % 2017-12
بودجه دولت -2.6 % of GDP 2017-12
ارزش بودجه دولت -97.3 EUR - میلیارد 2018-08
هزینه های دولت 135762 EUR - میلیون 2018-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 56.5 % 2017-12
درآمدهای دولت 198 EUR - میلیارد 2018-08
بدهی های دولت 2300 EUR - میلیارد 2018-06
هزینه های مالی 264 EUR - میلیارد 2018-08
درخواست پناهندگی 8620 افراد 2018-06
ارزیابی اعتبار 89.53
مخارج نظامی 56287 USD - میلیون 2017-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 107 نقاط شاخص 2018-09
شاخص PMI تولید 52.5 2018-09
شاخص PMI خدمات 54.8 نقاط شاخص 2018-09
پی ام آی مرکب 54 نقاط شاخص 2018-09
تولید صنعتی 1.6 % 2018-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.3 % 2018-08
تولید صنعتی 1.9 % 2018-08
استفاده از ظرفیت 85 % 2018-09
میزان سفارشات جدید -5.3 نقاط شاخص 2018-09
ورشکستگی 299 بانک اطلاعات شرکتها 2018-07
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -11.7 2018-10
ثبت خودرو 160318 2018-09
سرعت اینترنت 10757 KBps 2017-03
آدرس های IP 29887339 IP 2017-03
تغییرات موجودی انبار 4471 EUR - میلیون 2018-06
شاخص رقابتی 78.01 امتیاز 2018-12
رتبه رقابتی 17 2018-12
شاخص فساد مالی 70 امتیاز 2017-12
رتبه فساد مالی 23 2017-12
آسانی کسب و کار 31 2017-12
تولید الکتریسیته 39273 گیگاوات ساعت 2018-08
استخراج معدن 8.8 % 2018-08
تولید فولاد 944 هزار تن 2018-08
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 94 نقاط شاخص 2018-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.7 % 2018-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.2 % 2018-08
هزینه های مصرف کننده 307426 EUR - میلیون 2018-06
درآمد قابل تصرف شخص 355091 EUR - میلیون 2018-06
پس انداز های شخصی 14.32 % 2018-06
نرخ وام بانکی 1.85 % 2018-08
تسهیلات اعتباری خریدار 1371531 EUR - میلیون 2018-08
قیمت گازوئیل 1.86 USD / لیتر 2018-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 58.6 % of GDP 2018-03
بدهی خانوار به درآمد 89.47 % 2016-12
هزینه های شخصی 0.8 % 2018-08
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -0.1 % 2018-07
شاخص مسکن 106 نقاط شاخص 2018-06
جواز ساختمان 34600 2018-08
پی ام آی ساخت و ساز 50.8 2018-09
نرخ مالکیت مسکن 64.9 % 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 46300 واحد 2018-08
فروش خانه جدید 34096 2018-06
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 33.3 % 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 % 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 59.2 % 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 45 % 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.2 % 2018-12
آب و هوا گذشته مرجع
بارش 24.37 mm 2015-12
درجه حرارت 7.7 celsius 2015-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فرانسه - شاخص های اقتصادی.