بازارها گذشته مرجع
پول 1.1 2019-11
بازار سهام 5918 2019-11
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.06 2019-11
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 2019-09
نرخ بیکاری 8.5 2019-06
نرخ تورم 0.7 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2019-10
نرخ بهره 0 2019-10
موازنه تجاری -5551 2019-09
حساب جاری -2749 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.4 2018-12
بودجه دولت -2.5 2018-12
اطمینان کسب و کار 99 2019-10
شاخص PMI تولید 50.7 2019-10
شاخص PMI خدمات 52.9 2019-10
ضریب اطمینان مصرف کننده 104 2019-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.5 2019-09
نرخ مالیات شرکت 31 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-09
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.3 2019-09
تولید ناخالص داخلی 2778 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 580008 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 136376 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 43664 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39556 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8371 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28484 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 56895 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 297849 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 23113 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12011 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.5 2019-06
افراد شاغل 28383 2019-06
افراد بیکار 3327 2019-09
نرخ اشتغال 66 2019-06
نرخ بیکاری بلند مدت 3.2 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 19.3 2019-09
هزینه های کار 108 2019-06
بهره وری 104 2019-06
پست های خالی شغلی 300 2019-09
دستمزد 2988 2016-12
حداقل دستمزد 1521 2019-12
رشد دستمزد 0.5 2019-06
دستمزد در تولید 104 2019-06
جمعیت 67.19 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2019-12
سن بازنشستگی مردان 62 2019-12
تغییر اشتغال 0.3 2019-06
استخدام تمام وقت 22139 2019-06
اشتغال دولتی 5805 2019-06
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار -46.6 2019-09
نرخ مشارکت نیروی کار 72 2019-06
هزینه زندگی خانواده 1790 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1080 2018-12
صورت های پرداخت توليد 2783 2019-06
آمار اشتغال غیر کشاورزی 25396 2019-06
صورت پرداخت های خصوصی 19648 2019-09
قسمت مدت زمان اشتغال 4668 2019-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3120 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1610 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.7 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2019-10
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 2019-10
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2019-09
اندازه اصل تورم 0.9 2019-09
قیمت تولید 103 2019-09
تغییر قیمت تولید کننده -1 2019-09
قیمت صادرات 116 2019-07
قیمت واردات 101 2019-07
تورم مواد غذایی 2.1 2019-09
CPI مسکن آب و برق 106 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2019-09
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-10
نرخ بهره بین بانکی -0.41 2019-10
عرضه پول M1 1403744 2019-09
عرضه پول M2 2299736 2019-09
عرضه پول M3 2687155 2019-09
ترازنامه بانک 9789485 2019-09
ذخایر ارزی 177 2019-10
وام به بخش خصوصی 2590030 2019-09
ترازنامه بانک مرکزی 1123603 2019-09
میزان رشد وام 6.27 2019-09
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 257 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -5551 2019-09
حساب جاری -2749 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.6 2018-12
صادرات 41730 2019-09
واردات 47281 2019-09
بدهی خارجی 5685844 2019-06
رابطه مبادله 115 2019-07
گردش سرمایه -17997 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5076 2019-09
حواله 72 2019-09
ذخایر طلا 2436 2019-12
شاخص تروریسم 5.48 2017-12
درآمد گردشگری 5992 2019-09
ورود توریست 89300 2018-12
فروش اسلحه 1768 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.4 2018-12
بودجه دولت -2.5 2018-12
ارزش بودجه دولت -109 2019-09
هزینه های دولت 137592 2019-09
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 56 2018-12
درآمدهای دولت 213 2019-09
بدهی های دولت 2375 2019-06
هزینه های مالی 299 2019-09
درخواست پناهندگی 11080 2019-07
ارزیابی اعتبار 89.53
مخارج نظامی 59542 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 31 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 59.2 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 45 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.2 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 99 2019-10
شاخص PMI تولید 50.7 2019-10
شاخص PMI خدمات 52.9 2019-10
پی ام آی مرکب 52.6 2019-10
تولید صنعتی 0.1 2019-09
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.3 2019-09
تولید صنعتی 0.4 2019-09
استفاده از ظرفیت 83.2 2019-12
میزان سفارشات جدید -11 2019-09
ورشکستگی 253 2019-07
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -4.8 2019-11
ثبت خودرو 178202 2019-10
سرعت اینترنت 10757 2017-03
آدرس های IP 29887339 2017-03
تولید خودرو 2269600 2018-12
تغییرات موجودی انبار 3965 2019-09
شاخص رقابتی 78.81 2019-12
رتبه رقابتی 15 2019-12
شاخص فساد مالی 72 2018-12
رتبه فساد مالی 21 2018-12
آسانی کسب و کار 32 2019-12
تولید الکتریسیته 39804 2019-08
استخراج معدن -2.7 2019-09
تولید فولاد 1205 2019-09
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 104 2019-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.5 2019-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.1 2019-09
هزینه های مصرف کننده 312628 2019-09
درآمد قابل تصرف شخص 365896 2019-06
پس انداز های شخصی 14.94 2019-06
نرخ وام بانکی 1.68 2019-09
تسهیلات اعتباری خریدار 1458818 2019-09
قیمت گازوئیل 1.73 2019-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 60.2 2019-03
بدهی خانوار به درآمد 95.88 2018-12
هزینه های شخصی -0.4 2019-09
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -2.8 2019-09
شاخص مسکن 110 2019-06
جواز ساختمان 39400 2019-09
پی ام آی ساخت و ساز 50.5 2019-10
نرخ مالکیت مسکن 65.1 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 35100 2019-09
فروش خانه جدید 33922 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فرانسه - شاخص های اقتصادی.