بازارها گذشته مرجع
پول 1.11 2019-09
بازار سهام 6776 2021-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.16 2021-08

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 18.7 2021-06
نرخ بیکاری 8.1 2021-03
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 111 2021-08
نرخ تورم 1.2 2021-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2021-07
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 75279957 2021-08
نرخ بهره 0 2021-07
موازنه تجاری -6801 2021-05
حساب جاری -2288 2021-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 116 2020-12
بودجه دولت -9.2 2020-12
اطمینان کسب و کار 110 2021-07
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 58 2021-07
PMI شاخص خدمات 56.8 2021-07
ضریب اطمینان مصرف کننده 101 2021-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.2 2021-06
نرخ مالیات شرکت 26.5 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2021-12
موارد کروناویروس 6151803 2021-08
مرگ و میر کروناویروس 111967 2021-08
Coronavirus بهبود یافت 383768 2021-08
تخت بیمارستان 5.98 2017-12
بیمارستان ها 45.55 2017-12
پزشکان پزشکی 3.37 2018-12
پرستاران 10.8 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 18.7 2021-06
تولید ناخالص داخلی 2603 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 563716 2021-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 138450 2021-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 40560 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 42026 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7863 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 27127 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 56687 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 284631 2021-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 18746 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12435 2021-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.1 2021-03
افراد شاغل 28275 2021-03
افراد بیکار 3418 2021-06
نرخ اشتغال 66.5 2021-03
نرخ بیکاری بلند مدت 2.5 2021-03
نرخ بیکاری جوانان 19.1 2021-06
هزینه های کار 106 2021-03
بهره وری 99.87 2021-03
پست های خالی شغلی 278 2021-05
دستمزد 3137 2018-12
حداقل دستمزد 1555 2021-09
رشد دستمزد 0.6 2021-03
دستمزد در تولید 106 2021-03
جمعیت 67.29 2020-12
سن بازنشستگی زنان 62 2021-12
سن بازنشستگی مردان 62 2021-12
تغییر اشتغال -0.2 2021-03
استخدام تمام وقت 22026 2021-03
اشتغال دولتی 5813 2021-03
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار -72.5 2021-06
نرخ مشارکت نیروی کار 72.4 2021-03
صورت های پرداخت توليد 2732 2021-03
آمار اشتغال غیر کشاورزی 25324 2021-03
صورت پرداخت های خصوصی 19511 2021-03
قسمت مدت زمان اشتغال 4812 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 111 2021-08
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 75279957 2021-08
موارد کروناویروس 6151803 2021-08
مرگ و میر کروناویروس 111967 2021-08
Coronavirus بهبود یافت 383768 2021-08
تخت بیمارستان 5.98 2017-12
بیمارستان ها 45.55 2017-12
پزشکان پزشکی 3.37 2018-12
پرستاران 10.8 2018-12
تختخوابهای ICU 428 2014-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.2 2021-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2021-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2021-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108 2021-07
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2021-06
اندازه اصل تورم 0.9 2021-05
قیمت تولید 107 2021-06
تغییر قیمت تولید کننده 7.5 2021-06
قیمت صادرات 131 2021-05
قیمت واردات 114 2021-05
تورم مواد غذایی -0.3 2021-05
CPI مسکن آب و برق 108 2021-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 110 2021-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-07
نرخ بهره بین بانکی -0.56 2021-07
عرضه پول M1 1802577 2021-06
عرضه پول M2 2784709 2021-06
عرضه پول M3 3212258 2021-06
ترازنامه بانک 10970946 2021-06
ذخایر ارزی خارجی 186 2021-06
وام به بخش خصوصی 2861399 2021-05
ترازنامه بانک مرکزی 1855869 2021-06
میزان رشد وام 4.97 2021-05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 264 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -6801 2021-05
حساب جاری -2288 2021-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 2020-12
صادرات 39361 2021-05
واردات 46162 2021-05
بدهی خارجی 6284593 2021-03
رابطه مبادله 115 2021-05
گردش سرمایه -5161 2021-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 900 2021-05
حواله 73 2021-04
ذخایر طلا 2436 2021-03
شاخص تروریسم 4.61 2019-12
درآمد گردشگری 1710 2021-05
ورود توریست 0 2020-12
فروش اسلحه 1995 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 116 2020-12
بودجه دولت -9.2 2020-12
ارزش بودجه دولت -131 2021-06
هزینه های دولت 138866 2021-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 62.1 2020-12
درآمدهای دولت 111 2021-05
بدهی های دولت 2739 2021-03
هزینه های مالی 212 2021-05
درخواست پناهندگی 6785 2021-04
ارزیابی اعتبار 92 2021-08
مخارج نظامی 51572 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 26.5 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 68 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 45 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 23 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 110 2021-07
تولید شاخص مدیران خرید (پی ام آی) 58 2021-07
PMI شاخص خدمات 56.8 2021-07
پی ام آی مرکب 56.6 2021-07
تولید صنعتی 43.9 2021-04
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.5 2021-06
تولید صنعتی 49.3 2021-04
میزان استفاده ازظرفیت تولید 80.6 2021-06
میزان سفارشات جدید -2.5 2021-07
ورشکستگی 2309 2021-05
ثبت خودرو 199508 2021-06
سرعت اینترنت 10757 2017-03
آدرس های IP 29887339 2017-03
کسب و کار شاخص آب و هوا 113 2021-07
تولید خودرو 1316371 2020-12
تغییرات موجودی انبار 7992 2021-06
شاخص رقابتی 78.81 2019-12
رتبه رقابتی 15 2019-12
شاخص فساد مالی 69 2020-12
رتبه فساد مالی 23 2020-12
آسانی کسب و کار 32 2019-12
تولید الکتریسیته 41554 2021-05
استخراج معدن 128 2021-04
تولید فولاد 1155 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 101 2021-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.2 2021-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.6 2021-06
هزینه های مصرف کننده 297670 2021-06
درآمد قابل تصرف شخص 382163 2021-03
پس انداز های شخصی 21.82 2021-03
نرخ وام بانکی 1.23 2021-05
تسهیلات اعتباری خریدار 1574200 2021-05
قیمت گازوئیل 1.95 2021-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 68.7 2020-12
بدهی خانوار به درآمد 98.12 2019-12
هزینه های شخصی 0.3 2021-06

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 164 2021-04
شاخص مسکن 120 2021-03
جواز ساختمان 41600 2021-06
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز 48.5 2021-07
نرخ مالکیت مسکن 64.1 2019-12
خانه های مسکونی نوساز 32000 2021-06
فروش خانه جدید 30497 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فرانسه - شاخص های اقتصادی.