بازارها گذشته مرجع
پول 1.21 2021-03
بازار سهام 5810 2021-03
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.05 2021-03

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.4 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.9 2020-12
نرخ بیکاری 8 2020-12
نرخ تورم 0.4 2021-02
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2021-02
نرخ بهره 0 2021-02
موازنه تجاری -3392 2020-12
حساب جاری -1161 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.7 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.1 2019-12
بودجه دولت -3 2019-12
اطمینان کسب و کار 97 2021-02
شاخص PMI تولید 56.1 2021-02
شاخص PMI خدمات 45.6 2021-02
ضریب اطمینان مصرف کننده 91 2021-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 22.3 2020-12
نرخ مالیات شرکت 28 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12
موارد کروناویروس 3783528 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 87246 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 259893 2021-03
تخت بیمارستان 5.98 2017-12
بیمارستان ها 45.55 2017-12
پزشکان پزشکی 3.37 2018-12
پرستاران 10.8 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -1.4 2020-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -4.9 2020-12
تولید ناخالص داخلی 2716 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 552258 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 132224 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 44317 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46184 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8067 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 26439 2020-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 53987 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 277920 2020-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 18920 2020-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11650 2020-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8 2020-12
افراد شاغل 28218 2020-12
افراد بیکار 3554 2021-01
نرخ اشتغال 65.6 2020-12
نرخ بیکاری بلند مدت 3.1 2020-12
نرخ بیکاری جوانان 23.4 2020-12
هزینه های کار 106 2020-12
بهره وری 99.46 2020-12
پست های خالی شغلی 175 2020-12
دستمزد 3084 2017-12
حداقل دستمزد 1555 2021-03
رشد دستمزد 0.3 2020-09
دستمزد در تولید 106 2020-09
جمعیت 66.98 2019-12
سن بازنشستگی زنان 62 2020-12
سن بازنشستگی مردان 62 2020-12
تغییر اشتغال 1.3 2020-09
استخدام تمام وقت 22089 2020-09
اشتغال دولتی 5824 2020-09
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار -33.1 2021-01
نرخ مشارکت نیروی کار 71.4 2020-12
صورت های پرداخت توليد 2746 2020-09
آمار اشتغال غیر کشاورزی 25254 2020-09
صورت پرداخت های خصوصی 19391 2020-12
قسمت مدت زمان اشتغال 4467 2020-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.4 2021-02
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2021-02
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2021-02
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 2021-02
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2021-01
اندازه اصل تورم 1 2021-01
قیمت تولید 104 2021-01
تغییر قیمت تولید کننده 0.4 2021-01
قیمت صادرات 126 2020-12
قیمت واردات 107 2020-12
تورم مواد غذایی 0.8 2021-02
CPI مسکن آب و برق 106 2021-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2021-01

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-02
نرخ بهره بین بانکی -0.5 2021-02
عرضه پول M1 1717302 2020-12
عرضه پول M2 2692488 2020-12
عرضه پول M3 3137838 2020-12
ترازنامه بانک 10769806 2021-01
ذخایر ارزی 190 2021-01
وام به بخش خصوصی 2819425 2020-12
ترازنامه بانک مرکزی 1745173 2020-12
میزان رشد وام 8.74 2020-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 266 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -3392 2020-12
حساب جاری -1161 2020-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.7 2019-12
صادرات 39254 2020-12
واردات 42646 2020-12
بدهی خارجی 6082635 2020-09
رابطه مبادله 117 2020-12
گردش سرمایه 17091 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 3903 2020-12
حواله 73 2020-11
ذخایر طلا 2436 2020-12
شاخص تروریسم 4.61 2019-12
درآمد گردشگری 1838 2020-12
ورود توریست 89300 2018-12
فروش اسلحه 3368 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.1 2019-12
بودجه دولت -3 2019-12
ارزش بودجه دولت -21.86 2021-01
هزینه های دولت 139126 2020-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 55.6 2019-12
درآمدهای دولت 22.46 2021-01
بدهی های دولت 2674 2020-09
هزینه های مالی 37.93 2021-01
درخواست پناهندگی 8345 2020-09
ارزیابی اعتبار 92 2021-03
مخارج نظامی 59542 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 68 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 45 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 23 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 97 2021-02
شاخص PMI تولید 56.1 2021-02
شاخص PMI خدمات 45.6 2021-02
پی ام آی مرکب 47 2021-02
تولید صنعتی -3 2020-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.8 2020-12
تولید صنعتی -3.6 2020-12
استفاده از ظرفیت 74.42 2021-01
میزان سفارشات جدید -25 2021-02
ورشکستگی 125 2020-11
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 63.4 2021-02
ثبت خودرو 132637 2021-02
سرعت اینترنت 10757 2017-03
آدرس های IP 29887339 2017-03
کسب و کار شاخص آب و هوا 90 2021-02
تولید خودرو 2202460 2019-12
تغییرات موجودی انبار 5495 2020-12
شاخص رقابتی 78.81 2019-12
رتبه رقابتی 15 2019-12
شاخص فساد مالی 69 2020-12
رتبه فساد مالی 23 2020-12
آسانی کسب و کار 32 2019-12
تولید الکتریسیته 51349 2020-12
استخراج معدن 2 2020-12
تولید فولاد 1155 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 91 2021-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 22.3 2020-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.1 2020-12
هزینه های مصرف کننده 293091 2020-12
درآمد قابل تصرف شخص 380079 2020-12
پس انداز های شخصی 22.18 2020-12
نرخ وام بانکی 1.15 2020-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1551664 2020-12
قیمت گازوئیل 1.84 2021-02
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 65.8 2020-06
بدهی خانوار به درآمد 98.12 2019-12
هزینه های شخصی -4.6 2021-01

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -9.3 2020-12
شاخص مسکن 118 2020-09
جواز ساختمان 31400 2021-01
پی ام آی ساخت و ساز 39.5 2021-01
نرخ مالکیت مسکن 65.1 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 26100 2021-01
فروش خانه جدید 26605 2020-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 3783528 2021-03
مرگ و میر کروناویروس 87246 2021-03
Coronavirus بهبود یافت 259893 2021-03
تخت بیمارستان 5.98 2017-12
بیمارستان ها 45.55 2017-12
پزشکان پزشکی 3.37 2018-12
پرستاران 10.8 2018-12
تختخوابهای ICU 428 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فرانسه - شاخص های اقتصادی.