بازارها گذشته مرجع
پول 1.13 2020-06
بازار سهام 5190 2020-06
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.02 2020-06

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -5.3 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5 2020-03
نرخ بیکاری 7.8 2020-03
نرخ تورم 0.2 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) 0 2020-05
نرخ بهره 0 2020-06
موازنه تجاری -3343 2020-03
حساب جاری -3348 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.7 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.1 2019-12
بودجه دولت -3 2019-12
اطمینان کسب و کار 70 2020-05
شاخص PMI تولید 40.6 2020-05
شاخص PMI خدمات 29.4 2020-05
ضریب اطمینان مصرف کننده 93 2020-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -20 2020-04
نرخ مالیات شرکت 33.3 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12
موارد کروناویروس 149495 2020-06
مرگ و میر کروناویروس 29053 2020-06
Coronavirus بهبود یافت 70504 2020-06
تخت بیمارستان 5.98 2017-12
بیمارستان ها 45.55 2017-12
پزشکان پزشکی 3.37 2018-12
پرستاران 10.8 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -5.3 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -5 2020-03
تولید ناخالص داخلی 2890 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 550488 2020-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 124071 2020-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 43664 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39556 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8152 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 25073 2020-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 53489 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 282959 2020-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 20965 2020-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11484 2020-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.8 2020-03
افراد شاغل 28547 2020-03
افراد بیکار 4316 2020-04
نرخ اشتغال 66 2020-03
نرخ بیکاری بلند مدت 3 2020-03
نرخ بیکاری جوانان 21.8 2020-04
هزینه های کار 106 2020-03
بهره وری 98 2020-03
پست های خالی شغلی 248 2020-02
دستمزد 3084 2017-12
حداقل دستمزد 1521 2019-12
رشد دستمزد 0.2 2019-12
دستمزد در تولید 104 2019-12
جمعیت 66.98 2019-12
سن بازنشستگی زنان 62 2019-12
سن بازنشستگی مردان 62 2019-12
تغییر اشتغال 0.2 2019-12
استخدام تمام وقت 22167 2019-12
اشتغال دولتی 5800 2019-12
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 827 2020-04
نرخ مشارکت نیروی کار 71.7 2020-03
هزینه زندگی خانواده 1790 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1080 2018-12
صورت های پرداخت توليد 2787 2019-12
آمار اشتغال غیر کشاورزی 25541 2019-12
صورت پرداخت های خصوصی 19288 2020-03
قسمت مدت زمان اشتغال 4719 2019-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3120 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1610 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.2 2020-05
نرخ تورم (ماهانه) 0 2020-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2020-05
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 2020-05
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2020-04
اندازه اصل تورم 0.3 2020-04
قیمت تولید 98.4 2020-04
تغییر قیمت تولید کننده -4.7 2020-04
قیمت صادرات 117 2020-01
قیمت واردات 101 2020-01
تورم مواد غذایی 3.1 2020-05
CPI مسکن آب و برق 105 2020-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2020-04

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-06
نرخ بهره بین بانکی -0.08 2020-05
عرضه پول M1 1581641 2020-04
عرضه پول M2 2504964 2020-04
عرضه پول M3 2900339 2020-04
ترازنامه بانک 10444304 2020-04
ذخایر ارزی 220 2020-04
وام به بخش خصوصی 2710926 2020-04
ترازنامه بانک مرکزی 1372879 2020-04
میزان رشد وام 7 2020-04
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 266 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -3343 2020-03
حساب جاری -3348 2020-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.7 2019-12
صادرات 35194 2020-03
واردات 38536 2020-03
بدهی خارجی 5566480 2019-12
رابطه مبادله 115 2020-01
گردش سرمایه -33213 2020-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2613 2020-03
حواله 72 2020-02
ذخایر طلا 2436 2020-03
شاخص تروریسم 5.01 2018-12
درآمد گردشگری 1862 2020-03
ورود توریست 89300 2018-12
فروش اسلحه 1768 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.1 2019-12
بودجه دولت -3 2019-12
ارزش بودجه دولت -92.12 2020-04
هزینه های دولت 136597 2020-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 55.6 2019-12
درآمدهای دولت 80.06 2020-04
بدهی های دولت 2380 2019-12
هزینه های مالی 150 2020-04
درخواست پناهندگی 9995 2019-11
ارزیابی اعتبار 92 2020-06
مخارج نظامی 59542 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 33.3 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 59.2 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 45 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.2 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 70 2020-05
شاخص PMI تولید 40.6 2020-05
شاخص PMI خدمات 29.4 2020-05
پی ام آی مرکب 32.1 2020-05
تولید صنعتی -17.3 2020-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) -16.2 2020-03
تولید صنعتی -19.3 2020-03
استفاده از ظرفیت 66.8 2020-06
میزان سفارشات جدید -54.9 2020-05
ورشکستگی 227 2020-02
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 46.9 2020-05
ثبت خودرو 96310 2020-05
سرعت اینترنت 10757 2017-03
آدرس های IP 29887339 2017-03
کسب و کار شاخص آب و هوا 59 2020-05
تولید خودرو 2202460 2019-12
تغییرات موجودی انبار 6748 2020-03
شاخص رقابتی 78.81 2019-12
رتبه رقابتی 15 2019-12
شاخص فساد مالی 69 2019-12
رتبه فساد مالی 23 2019-12
آسانی کسب و کار 32 2019-12
تولید الکتریسیته 54156 2019-12
استخراج معدن -35.4 2020-03
تولید فولاد 800 2020-04

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 93 2020-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -20 2020-04
تغییرات سالیانه خرده فروشی -31.1 2020-04
هزینه های مصرف کننده 297570 2020-03
درآمد قابل تصرف شخص 372212 2020-03
پس انداز های شخصی 19.57 2020-03
نرخ وام بانکی 0.38 2020-04
تسهیلات اعتباری خریدار 1488228 2020-04
قیمت گازوئیل 1.46 2020-05
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 61.9 2019-12
بدهی خانوار به درآمد 95.88 2018-12
هزینه های شخصی -20.2 2020-04

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -41.7 2020-03
شاخص مسکن 113 2019-12
جواز ساختمان 34100 2020-02
پی ام آی ساخت و ساز 32.4 2020-05
نرخ مالکیت مسکن 65.1 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 29000 2020-02
فروش خانه جدید 34601 2019-12

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 149495 2020-06
مرگ و میر کروناویروس 29053 2020-06
Coronavirus بهبود یافت 70504 2020-06
تخت بیمارستان 5.98 2017-12
بیمارستان ها 45.55 2017-12
پزشکان پزشکی 3.37 2018-12
پرستاران 10.8 2018-12
تختخوابهای ICU 428 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فرانسه - شاخص های اقتصادی.