بازارها گذشته مرجع
پول 1.09 2020-02
بازار سهام 5528 2020-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.24 2020-02

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.8 2019-12
نرخ بیکاری 8.1 2019-12
نرخ تورم 1.5 2020-01
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 2020-01
نرخ بهره 0 2020-01
موازنه تجاری -4053 2019-12
حساب جاری -596 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.4 2018-12
بودجه دولت -2.5 2018-12
اطمینان کسب و کار 102 2020-02
شاخص PMI تولید 49.7 2020-02
شاخص PMI خدمات 52.6 2020-02
ضریب اطمینان مصرف کننده 104 2020-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.4 2019-12
نرخ مالیات شرکت 33.3 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.1 2019-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.8 2019-12
تولید ناخالص داخلی 2778 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 579862 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 137425 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 43664 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39556 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8234 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28476 2019-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 56129 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 298066 2019-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 22961 2019-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11771 2019-12

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.1 2019-12
افراد شاغل 28438 2019-09
افراد بیکار 3265 2020-01
نرخ اشتغال 65.9 2019-12
نرخ بیکاری بلند مدت 3.2 2019-12
نرخ بیکاری جوانان 18.8 2019-12
هزینه های کار 103 2019-09
بهره وری 104 2019-09
پست های خالی شغلی 270 2020-01
دستمزد 2988 2016-12
حداقل دستمزد 1521 2019-12
رشد دستمزد 0.3 2019-09
دستمزد در تولید 104 2019-09
جمعیت 67.19 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2019-12
سن بازنشستگی مردان 62 2019-12
تغییر اشتغال 0.2 2019-09
استخدام تمام وقت 22182 2019-09
اشتغال دولتی 5821 2019-09
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار -28.1 2020-01
نرخ مشارکت نیروی کار 71.8 2019-12
هزینه زندگی خانواده 1790 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1080 2018-12
صورت های پرداخت توليد 2784 2019-09
آمار اشتغال غیر کشاورزی 25444 2019-09
صورت پرداخت های خصوصی 19624 2019-09
قسمت مدت زمان اشتغال 4556 2019-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3120 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1610 2018-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.5 2020-01
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 2020-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2020-01
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 2020-01
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2020-01
اندازه اصل تورم 0.9 2020-01
قیمت تولید 104 2019-12
تغییر قیمت تولید کننده 0.3 2019-12
قیمت صادرات 117 2019-12
قیمت واردات 102 2019-12
تورم مواد غذایی 2 2020-01
CPI مسکن آب و برق 106 2020-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2020-01

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-01
نرخ بهره بین بانکی -0.39 2020-01
عرضه پول M1 1436266 2019-12
عرضه پول M2 2321947 2019-12
عرضه پول M3 2691700 2019-12
ترازنامه بانک 9317598 2019-12
ذخایر ارزی 182 2020-01
وام به بخش خصوصی 2596517 2019-11
ترازنامه بانک مرکزی 1147452 2019-12
میزان رشد وام 5.42 2019-11
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 266 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -4053 2019-12
حساب جاری -596 2019-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.6 2018-12
صادرات 41903 2019-12
واردات 45956 2019-12
بدهی خارجی 5916444 2019-09
رابطه مبادله 115 2019-12
گردش سرمایه 23287 2019-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4573 2019-12
حواله 72 2019-11
ذخایر طلا 2436 2019-12
شاخص تروریسم 5.01 2018-12
درآمد گردشگری 3746 2019-12
ورود توریست 89300 2018-12
فروش اسلحه 1768 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.4 2018-12
بودجه دولت -2.5 2018-12
ارزش بودجه دولت -92.84 2019-12
هزینه های دولت 138693 2019-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 56 2018-12
درآمدهای دولت 301 2019-12
بدهی های دولت 2415 2019-09
هزینه های مالی 398 2019-12
درخواست پناهندگی 9995 2019-11
ارزیابی اعتبار 92 2020-02
مخارج نظامی 59542 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 33.3 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 59.2 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 45 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.2 2018-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 102 2020-02
شاخص PMI تولید 49.7 2020-02
شاخص PMI خدمات 52.6 2020-02
پی ام آی مرکب 51.9 2020-02
تولید صنعتی -3 2019-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) -2.8 2019-12
تولید صنعتی -3.2 2019-12
استفاده از ظرفیت 83.2 2020-03
میزان سفارشات جدید -8.2 2020-02
ورشکستگی 284 2019-11
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 1.1 2020-02
ثبت خودرو 154366 2020-01
سرعت اینترنت 10757 2017-03
آدرس های IP 29887339 2017-03
کسب و کار شاخص آب و هوا 105 2020-02
تولید خودرو 2269600 2018-12
تغییرات موجودی انبار 287 2019-12
شاخص رقابتی 78.81 2019-12
رتبه رقابتی 15 2019-12
شاخص فساد مالی 69 2019-12
رتبه فساد مالی 23 2019-12
آسانی کسب و کار 32 2019-12
تولید الکتریسیته 54156 2019-12
استخراج معدن -4.4 2019-12
تولید فولاد 918 2019-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 104 2020-02
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.4 2019-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.5 2019-12
هزینه های مصرف کننده 313710 2019-12
درآمد قابل تصرف شخص 367412 2019-09
پس انداز های شخصی 14.78 2019-09
نرخ وام بانکی 1.69 2019-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1483536 2019-12
قیمت گازوئیل 1.68 2020-02
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 60.6 2019-06
بدهی خانوار به درآمد 95.88 2018-12
هزینه های شخصی -0.3 2019-12

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 1.6 2019-11
شاخص مسکن 112 2019-09
جواز ساختمان 44800 2019-12
پی ام آی ساخت و ساز 50.4 2020-01
نرخ مالکیت مسکن 65.1 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 47300 2019-12
فروش خانه جدید 34601 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فرانسه - شاخص های اقتصادی.