بازارها گذشته مرجع
پول 1.19 2020-08
بازار سهام 4933 2020-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.2 2020-08

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -13.8 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -19 2020-06
نرخ بیکاری 7.8 2020-03
نرخ تورم 0.8 2020-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2020-07
نرخ بهره 0 2020-07
موازنه تجاری -7051 2020-05
حساب جاری -8493 2020-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.7 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.1 2019-12
بودجه دولت -3 2019-12
اطمینان کسب و کار 82 2020-07
شاخص PMI تولید 52.4 2020-07
شاخص PMI خدمات 57.3 2020-07
ضریب اطمینان مصرف کننده 94 2020-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 9.4 2020-06
نرخ مالیات شرکت 33.3 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12
موارد کروناویروس 180037 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 30176 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 81500 2020-08
تخت بیمارستان 5.98 2017-12
بیمارستان ها 45.55 2017-12
پزشکان پزشکی 3.37 2018-12
پرستاران 10.8 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -13.8 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -19 2020-06
تولید ناخالص داخلی 2716 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 470963 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 102321 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 44317 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46184 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7737 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 18605 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 42661 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 242965 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 14950 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 10216 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.8 2020-03
افراد شاغل 28547 2020-03
افراد بیکار 3965 2020-06
نرخ اشتغال 66 2020-03
نرخ بیکاری بلند مدت 3 2020-03
نرخ بیکاری جوانان 21.2 2020-06
هزینه های کار 106 2020-03
بهره وری 98 2020-03
پست های خالی شغلی 212 2020-06
دستمزد 3084 2017-12
حداقل دستمزد 1539 2020-06
رشد دستمزد 0.2 2019-12
دستمزد در تولید 104 2019-12
جمعیت 66.98 2019-12
سن بازنشستگی زنان 62 2020-12
سن بازنشستگی مردان 62 2020-12
تغییر اشتغال -0.2 2020-03
استخدام تمام وقت 22085 2020-03
اشتغال دولتی 5793 2020-03
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار -203 2020-06
نرخ مشارکت نیروی کار 71.7 2020-03
صورت های پرداخت توليد 2776 2020-03
آمار اشتغال غیر کشاورزی 25041 2020-03
صورت پرداخت های خصوصی 19248 2020-03
قسمت مدت زمان اشتغال 4641 2020-03

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.8 2020-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2020-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2020-07
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 2020-07
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2020-06
اندازه اصل تورم 0.3 2020-06
قیمت تولید 99.3 2020-06
تغییر قیمت تولید کننده -2.7 2020-06
قیمت صادرات 115 2020-04
قیمت واردات 94.6 2020-04
تورم مواد غذایی 2.6 2020-06
CPI مسکن آب و برق 105 2020-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2020-06

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-07
نرخ بهره بین بانکی -0.28 2020-07
عرضه پول M1 1636073 2020-05
عرضه پول M2 2570557 2020-05
عرضه پول M3 2955639 2020-05
ترازنامه بانک 10422842 2020-06
ذخایر ارزی 197 2020-06
وام به بخش خصوصی 2735293 2020-05
ترازنامه بانک مرکزی 1584916 2020-06
میزان رشد وام 8.53 2020-05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 266 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -7051 2020-05
حساب جاری -8493 2020-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.7 2019-12
صادرات 27658 2020-05
واردات 34709 2020-05
بدهی خارجی 5566480 2019-12
رابطه مبادله 121 2020-04
گردش سرمایه 1714 2020-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1153 2020-05
حواله 73 2020-05
ذخایر طلا 2436 2020-03
شاخص تروریسم 5.01 2018-12
درآمد گردشگری 1177 2020-05
ورود توریست 89300 2018-12
فروش اسلحه 3368 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.1 2019-12
بودجه دولت -3 2019-12
ارزش بودجه دولت -125 2020-06
هزینه های دولت 123553 2020-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 55.6 2019-12
درآمدهای دولت 129 2020-06
بدهی های دولت 2380 2019-12
هزینه های مالی 231 2020-06
درخواست پناهندگی 2925 2020-05
ارزیابی اعتبار 92 2020-08
مخارج نظامی 59542 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 33.3 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 59.2 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 45 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.2 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 82 2020-07
شاخص PMI تولید 52.4 2020-07
شاخص PMI خدمات 57.3 2020-07
پی ام آی مرکب 57.3 2020-07
تولید صنعتی -23.4 2020-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 19.6 2020-05
تولید صنعتی -25.2 2020-05
استفاده از ظرفیت 66.8 2020-06
میزان سفارشات جدید -50.4 2020-07
ورشکستگی 227 2020-02
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 55.9 2020-07
ثبت خودرو 178982 2020-07
سرعت اینترنت 10757 2017-03
آدرس های IP 29887339 2017-03
کسب و کار شاخص آب و هوا 85 2020-07
تولید خودرو 2202460 2019-12
تغییرات موجودی انبار 9826 2020-06
شاخص رقابتی 78.81 2019-12
رتبه رقابتی 15 2019-12
شاخص فساد مالی 69 2019-12
رتبه فساد مالی 23 2019-12
آسانی کسب و کار 32 2019-12
تولید الکتریسیته 54156 2019-12
استخراج معدن -18 2020-05
تولید فولاد 836 2020-06

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 94 2020-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 9.4 2020-06
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5 2020-06
هزینه های مصرف کننده 263232 2020-06
درآمد قابل تصرف شخص 372212 2020-03
پس انداز های شخصی 19.57 2020-03
نرخ وام بانکی 0.62 2020-06
تسهیلات اعتباری خریدار 1496144 2020-05
قیمت گازوئیل 1.66 2020-07
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 61.9 2019-12
بدهی خانوار به درآمد 95.88 2018-12
هزینه های شخصی 9 2020-06

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -23.9 2020-05
شاخص مسکن 114 2020-03
جواز ساختمان 31100 2020-06
پی ام آی ساخت و ساز 53.8 2020-06
نرخ مالکیت مسکن 65.1 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 35400 2020-06
فروش خانه جدید 24022 2020-03

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 180037 2020-08
مرگ و میر کروناویروس 30176 2020-08
Coronavirus بهبود یافت 81500 2020-08
تخت بیمارستان 5.98 2017-12
بیمارستان ها 45.55 2017-12
پزشکان پزشکی 3.37 2018-12
پرستاران 10.8 2018-12
تختخوابهای ICU 428 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فرانسه - شاخص های اقتصادی.