بازارها گذشته مرجع
پول 1.1 2019-09
بازار سهام 5691 2019-09
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.22 2019-09
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 2019-06
نرخ بیکاری 8.5 2019-06
نرخ تورم 1 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2019-08
نرخ بهره 0 2019-09
موازنه تجاری -4607 2019-07
حساب جاری 173 2019-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.4 2018-12
بودجه دولت -2.5 2018-12
اطمینان کسب و کار 102 2019-08
شاخص PMI تولید 51.1 2019-08
شاخص PMI خدمات 53.4 2019-08
ضریب اطمینان مصرف کننده 102 2019-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 2019-07
نرخ مالیات شرکت 31 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.4 2019-06
تولید ناخالص داخلی 2778 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 578492 2019-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 134458 2019-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 43664 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39556 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8436 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28296 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 57182 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 295995 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 23088 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12176 2019-06
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.5 2019-06
افراد شاغل 28383 2019-06
افراد بیکار 3393 2019-07
نرخ اشتغال 66 2019-06
نرخ بیکاری بلند مدت 3.2 2019-06
نرخ بیکاری جوانان 19.2 2019-07
هزینه های کار 108 2019-06
بهره وری 104 2019-06
پست های خالی شغلی 323 2019-07
دستمزد 2988 2016-12
حداقل دستمزد 1521 2019-12
رشد دستمزد 0.8 2019-03
دستمزد در تولید 104 2019-06
جمعیت 67.19 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2019-12
سن بازنشستگی مردان 62 2019-12
تغییر اشتغال 0.3 2019-06
استخدام تمام وقت 21820 2019-03
اشتغال دولتی 5805 2019-06
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 10.8 2019-07
نرخ مشارکت نیروی کار 72 2019-06
هزینه زندگی خانواده 1790 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1080 2018-12
صورت های پرداخت توليد 2783 2019-06
آمار اشتغال غیر کشاورزی 25396 2019-06
صورت پرداخت های خصوصی 19591 2019-06
قسمت مدت زمان اشتغال 4755 2019-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3120 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1610 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2019-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106 2019-08
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2019-08
اندازه اصل تورم 0.7 2019-08
قیمت تولید 103 2019-07
تغییر قیمت تولید کننده 0 2019-07
قیمت صادرات 116 2019-07
قیمت واردات 101 2019-07
تورم مواد غذایی 3.1 2019-08
CPI مسکن آب و برق 106 2019-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109 2019-08
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-09
نرخ بهره بین بانکی -0.41 2019-08
عرضه پول M1 1398928 2019-07
عرضه پول M2 2279384 2019-07
عرضه پول M3 2680407 2019-07
ترازنامه بانک 9925234 2019-07
ذخایر ارزی 182 2019-08
وام به بخش خصوصی 2565106 2019-07
ترازنامه بانک مرکزی 1161414 2019-07
میزان رشد وام 5.65 2019-07
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 257 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -4607 2019-07
حساب جاری 173 2019-07
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.3 2018-12
صادرات 42243 2019-07
واردات 46849 2019-07
بدهی خارجی 5484334 2019-03
رابطه مبادله 115 2019-07
گردش سرمایه -13343 2019-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1487 2019-07
حواله 72 2019-06
ذخایر طلا 2436 2019-09
شاخص تروریسم 5.48 2017-12
درآمد گردشگری 7841 2019-07
ورود توریست 86900 2017-12
فروش اسلحه 1768 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.4 2018-12
بودجه دولت -2.5 2018-12
ارزش بودجه دولت -110 2019-07
هزینه های دولت 136971 2019-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 56 2018-12
درآمدهای دولت 159 2019-07
بدهی های دولت 2359 2019-03
هزینه های مالی 244 2019-07
درخواست پناهندگی 9285 2019-05
ارزیابی اعتبار 89.53
مخارج نظامی 59542 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 31 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 59.2 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 45 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.2 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 102 2019-08
شاخص PMI تولید 51.1 2019-08
شاخص PMI خدمات 53.4 2019-08
پی ام آی مرکب 52.9 2019-08
تولید صنعتی -0.2 2019-07
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.3 2019-07
تولید صنعتی -0.3 2019-07
استفاده از ظرفیت 83.4 2019-09
میزان سفارشات جدید -13.6 2019-08
ورشکستگی 265 2019-05
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -21.2 2019-09
ثبت خودرو 209295 2019-08
سرعت اینترنت 10757 2017-03
آدرس های IP 29887339 2017-03
تولید خودرو 2269600 2018-12
تغییرات موجودی انبار 3286 2019-06
شاخص رقابتی 78.01 2018-12
رتبه رقابتی 17 2018-12
شاخص فساد مالی 72 2018-12
رتبه فساد مالی 21 2018-12
آسانی کسب و کار 32 2018-12
تولید الکتریسیته 42885 2019-07
استخراج معدن -2 2019-07
تولید فولاد 1330 2019-07
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 102 2019-08
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0 2019-07
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.7 2019-07
هزینه های مصرف کننده 311496 2019-06
درآمد قابل تصرف شخص 365896 2019-06
پس انداز های شخصی 14.94 2019-06
نرخ وام بانکی 1.75 2019-07
تسهیلات اعتباری خریدار 1447265 2019-07
قیمت گازوئیل 1.72 2019-08
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 60.1 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 93.29 2017-12
هزینه های شخصی 0.4 2019-07
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -2.4 2019-07
شاخص مسکن 108 2019-03
جواز ساختمان 41400 2019-07
پی ام آی ساخت و ساز 52.6 2019-08
نرخ مالکیت مسکن 64.4 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 34200 2019-07
فروش خانه جدید 33922 2019-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فرانسه - شاخص های اقتصادی.