بازارها گذشته مرجع
پول 1.21 2021-05
بازار سهام 6422 2021-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.26 2021-05

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.5 2021-03
نرخ بیکاری 8 2020-12
نرخ تورم 1.2 2021-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2021-04
نرخ بهره 0 2021-04
موازنه تجاری -6067 2021-03
حساب جاری -2896 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 116 2020-12
بودجه دولت -9.2 2020-12
اطمینان کسب و کار 104 2021-04
شاخص PMI تولید 58.9 2021-04
شاخص PMI خدمات 50.3 2021-04
ضریب اطمینان مصرف کننده 94 2021-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1 2021-03
نرخ مالیات شرکت 28 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12
موارد کروناویروس 5841129 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 107279 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 356700 2021-05
تخت بیمارستان 5.98 2017-12
بیمارستان ها 45.55 2017-12
پزشکان پزشکی 3.37 2018-12
پرستاران 10.8 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.4 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.5 2021-03
تولید ناخالص داخلی 2716 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 555421 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 135144 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 44317 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46184 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8140 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 27470 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 53955 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 278621 2021-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 19669 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 11553 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8 2020-12
افراد شاغل 28218 2020-12
افراد بیکار 3558 2021-03
نرخ اشتغال 65.6 2020-12
نرخ بیکاری بلند مدت 3.1 2020-12
نرخ بیکاری جوانان 19.5 2021-03
هزینه های کار 106 2020-12
بهره وری 99.46 2020-12
پست های خالی شغلی 269 2021-03
دستمزد 3084 2017-12
حداقل دستمزد 1555 2021-03
رشد دستمزد 0.3 2020-12
دستمزد در تولید 106 2020-12
جمعیت 67.29 2020-12
سن بازنشستگی زنان 62 2020-12
سن بازنشستگی مردان 62 2020-12
تغییر اشتغال 0.2 2020-12
استخدام تمام وقت 22192 2020-12
اشتغال دولتی 5817 2020-12
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار -16.8 2021-03
نرخ مشارکت نیروی کار 71.4 2020-12
صورت های پرداخت توليد 2732 2020-12
آمار اشتغال غیر کشاورزی 25250 2020-12
صورت پرداخت های خصوصی 19490 2021-03
قسمت مدت زمان اشتغال 4487 2020-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.2 2021-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2021-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2021-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 107 2021-04
قیمت مصرف کننده اصلی 104 2021-04
اندازه اصل تورم 1 2021-04
قیمت تولید 106 2021-03
تغییر قیمت تولید کننده 4.5 2021-03
قیمت صادرات 130 2021-03
قیمت واردات 112 2021-03
تورم مواد غذایی -0.3 2021-04
CPI مسکن آب و برق 108 2021-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2021-04

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 40.64 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 27455748 2021-05
موارد کروناویروس 5841129 2021-05
مرگ و میر کروناویروس 107279 2021-05
Coronavirus بهبود یافت 356700 2021-05
تخت بیمارستان 5.98 2017-12
بیمارستان ها 45.55 2017-12
پزشکان پزشکی 3.37 2018-12
پرستاران 10.8 2018-12
تختخوابهای ICU 428 2014-12

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-04
نرخ بهره بین بانکی -0.48 2021-04
عرضه پول M1 1750609 2021-03
عرضه پول M2 2752092 2021-03
عرضه پول M3 3195333 2021-03
ترازنامه بانک 10776269 2021-03
ذخایر ارزی 183 2021-04
وام به بخش خصوصی 2857625 2021-03
ترازنامه بانک مرکزی 1791658 2021-03
میزان رشد وام 5.88 2021-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 265 2019-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -6067 2021-03
حساب جاری -2896 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 2020-12
صادرات 39986 2021-03
واردات 46052 2021-03
بدهی خارجی 6082635 2020-09
رابطه مبادله 116 2021-03
گردش سرمایه -5535 2021-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 835 2021-03
حواله 73 2021-03
ذخایر طلا 2436 2020-12
شاخص تروریسم 4.61 2019-12
درآمد گردشگری 1343 2021-03
ورود توریست 89300 2018-12
فروش اسلحه 1995 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 116 2020-12
بودجه دولت -9.2 2020-12
ارزش بودجه دولت -60.07 2021-03
هزینه های دولت 140128 2021-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 62.1 2020-12
درآمدهای دولت 63.38 2021-03
بدهی های دولت 2650 2020-12
هزینه های مالی 112 2021-03
درخواست پناهندگی 8345 2020-09
ارزیابی اعتبار 92 2021-05
مخارج نظامی 52229 2019-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 68 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 45 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 23 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 104 2021-04
شاخص PMI تولید 58.9 2021-04
شاخص PMI خدمات 50.3 2021-04
پی ام آی مرکب 51.6 2021-04
تولید صنعتی 13.7 2021-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.8 2021-03
تولید صنعتی 15.7 2021-03
استفاده از ظرفیت 80.52 2021-04
میزان سفارشات جدید -25 2021-02
ورشکستگی 151 2021-01
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 66.7 2021-03
ثبت خودرو 140380 2021-04
سرعت اینترنت 10757 2017-03
آدرس های IP 29887339 2017-03
کسب و کار شاخص آب و هوا 95 2021-04
تولید خودرو 2202460 2019-12
تغییرات موجودی انبار 390 2021-03
شاخص رقابتی 78.81 2019-12
رتبه رقابتی 15 2019-12
شاخص فساد مالی 69 2020-12
رتبه فساد مالی 23 2020-12
آسانی کسب و کار 32 2019-12
تولید الکتریسیته 47827 2021-03
استخراج معدن 49.7 2021-03
تولید فولاد 1155 2020-12

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 94 2021-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1 2021-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 21.3 2021-03
هزینه های مصرف کننده 293802 2021-03
درآمد قابل تصرف شخص 380079 2020-12
پس انداز های شخصی 22.18 2020-12
نرخ وام بانکی 1.21 2021-03
تسهیلات اعتباری خریدار 1560995 2021-03
قیمت گازوئیل 1.92 2021-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 67.3 2020-09
بدهی خانوار به درآمد 98.12 2019-12
هزینه های شخصی -1.1 2021-03

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 47 2021-03
شاخص مسکن 119 2020-12
جواز ساختمان 39000 2021-03
پی ام آی ساخت و ساز 49.8 2021-04
نرخ مالکیت مسکن 64.1 2019-12
خانه های مسکونی نوساز 34900 2021-03
فروش خانه جدید 30497 2021-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فرانسه - شاخص های اقتصادی.