بازارها گذشته مرجع
پول 1.12 2019-05
بازار سهام 5385 2019-05
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.33 2019-05
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.1 2019-03
نرخ بیکاری 8.7 2019-03
نرخ تورم 1.3 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-04
نرخ بهره 0 2019-04
موازنه تجاری -5324 2019-03
حساب جاری -1263 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.4 2018-12
بودجه دولت -2.5 2018-12
اطمینان کسب و کار 101 2019-04
شاخص PMI تولید 50 2019-04
شاخص PMI خدمات 50.5 2019-04
ضریب اطمینان مصرف کننده 96 2019-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.1 2019-03
نرخ مالیات شرکت 33.3 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.1 2019-03
تولید ناخالص داخلی 2582 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 575180 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 132775 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 42568 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38606 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7853 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 27871 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 58369 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 293626 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 23156 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12727 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.7 2019-03
افراد شاغل 28209 2018-12
افراد بیکار 3383 2019-03
نرخ اشتغال 66.1 2019-03
نرخ بیکاری بلند مدت 3.4 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 20.2 2019-03
هزینه های کار 108 2018-12
بهره وری 103 2018-12
پست های خالی شغلی 294 2019-03
دستمزد 2998 2015-12
حداقل دستمزد 1521 2019-12
رشد دستمزد 0.4 2018-06
دستمزد در تولید 102 2018-12
جمعیت 67.19 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
تغییر اشتغال 0.1 2018-09
استخدام تمام وقت 22172 2018-09
اشتغال دولتی 5783 2018-12
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار -6.1 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 72.3 2019-03
هزینه زندگی خانواده 1790 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1080 2018-12
صورت های پرداخت توليد 2780 2018-12
آمار اشتغال غیر کشاورزی 25245 2018-12
صورت پرداخت های خصوصی 19496 2019-03
قسمت مدت زمان اشتغال 4711 2018-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3120 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1610 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.3 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 104 2019-04
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 2019-04
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2019-04
اندازه اصل تورم 0.7 2019-04
قیمت تولید 104 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده 1.9 2019-03
قیمت صادرات 116 2019-02
قیمت واردات 102 2019-02
تورم مواد غذایی 2.5 2019-04
CPI مسکن آب و برق 105 2019-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2019-04
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-04
نرخ بهره بین بانکی -0.31 2019-04
عرضه پول M1 1330779 2019-03
عرضه پول M2 2195141 2019-03
عرضه پول M3 2592175 2019-03
ترازنامه بانک 9303091 2019-03
ذخایر ارزی 157 2019-04
وام به بخش خصوصی 2510920 2019-03
ترازنامه بانک مرکزی 1104327 2019-03
میزان رشد وام 5.66 2019-03
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 257 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -5324 2019-03
حساب جاری -1263 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.3 2018-12
صادرات 43201 2019-03
واردات 48525 2019-03
بدهی خارجی 5157170 2018-06
رابطه مبادله 114 2019-02
گردش سرمایه -17021 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4070 2019-03
حواله 43 2019-03
ذخایر طلا 2436 2019-03
تولید نفت خام 15 2019-01
شاخص تروریسم 5.48 2017-12
درآمد گردشگری 3477 2019-03
ورود توریست 82600 2016-12
فروش اسلحه 2162 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.4 2018-12
بودجه دولت -2.5 2018-12
ارزش بودجه دولت -40.71 2019-03
هزینه های دولت 136745 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 56 2018-12
درآمدهای دولت 65.66 2019-03
بدهی های دولت 2322 2018-09
هزینه های مالی 90.85 2019-03
درخواست پناهندگی 9625 2019-02
ارزیابی اعتبار 89.53
مخارج نظامی 59542 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 33.3 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 59.2 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 45 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.2 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 101 2019-04
شاخص PMI تولید 50 2019-04
شاخص PMI خدمات 50.5 2019-04
پی ام آی مرکب 50.1 2019-04
تولید صنعتی -0.9 2019-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.9 2019-03
تولید صنعتی 0.5 2019-03
استفاده از ظرفیت 84.4 2019-06
میزان سفارشات جدید -12.3 2019-04
ورشکستگی 313 2019-01
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -4.2 2019-05
ثبت خودرو 175303 2019-04
سرعت اینترنت 10757 2017-03
آدرس های IP 29887339 2017-03
تولید خودرو 2269600 2018-12
تغییرات موجودی انبار 3899 2019-03
شاخص رقابتی 78.01 2018-12
رتبه رقابتی 17 2018-12
شاخص فساد مالی 72 2018-12
رتبه فساد مالی 21 2018-12
آسانی کسب و کار 32 2018-12
تولید الکتریسیته 53382 2019-03
استخراج معدن 8 2019-03
تولید فولاد 1383 2019-03
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 96 2019-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.1 2019-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 1.2 2019-03
هزینه های مصرف کننده 309808 2019-03
درآمد قابل تصرف شخص 362599 2018-12
پس انداز های شخصی 15.25 2018-12
نرخ وام بانکی 1.7 2019-03
تسهیلات اعتباری خریدار 1411522 2019-03
قیمت گازوئیل 1.81 2019-04
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 59.5 2018-09
بدهی خانوار به درآمد 93.29 2017-12
هزینه های شخصی -0.1 2019-03
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 6.2 2019-03
شاخص مسکن 108 2018-12
جواز ساختمان 37200 2019-03
پی ام آی ساخت و ساز 50.8 2019-04
نرخ مالکیت مسکن 64.4 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 33000 2019-03
فروش خانه جدید 30863 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فرانسه - شاخص های اقتصادی.