بازارها گذشته مرجع
پول 1.13 2019-07
بازار سهام 5551 2019-07
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.06 2019-07
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2019-03
نرخ بیکاری 8.7 2019-03
نرخ تورم 1.2 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-06
نرخ بهره 0 2019-06
موازنه تجاری -3278 2019-05
حساب جاری 343 2019-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.4 2018-12
بودجه دولت -2.5 2018-12
اطمینان کسب و کار 102 2019-06
شاخص PMI تولید 51.9 2019-06
شاخص PMI خدمات 52.9 2019-06
ضریب اطمینان مصرف کننده 101 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 2019-05
نرخ مالیات شرکت 31 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2019-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.2 2019-03
تولید ناخالص داخلی 2778 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 576535 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 133186 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 43664 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39556 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 8358 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28008 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 57379 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 294856 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 22521 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12148 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.7 2019-03
افراد شاغل 28258 2019-03
افراد بیکار 3376 2019-05
نرخ اشتغال 66.1 2019-03
نرخ بیکاری بلند مدت 3.3 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 20.2 2019-05
هزینه های کار 108 2019-03
بهره وری 104 2019-03
پست های خالی شغلی 290 2019-05
دستمزد 2988 2016-12
حداقل دستمزد 1521 2019-12
رشد دستمزد 0.8 2019-03
دستمزد در تولید 103 2019-03
جمعیت 67.19 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2019-12
سن بازنشستگی مردان 62 2019-12
تغییر اشتغال 0.2 2019-03
استخدام تمام وقت 21820 2019-03
اشتغال دولتی 5792 2019-03
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 3.6 2019-05
نرخ مشارکت نیروی کار 72.3 2019-03
هزینه زندگی خانواده 1790 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1080 2018-12
صورت های پرداخت توليد 2781 2019-03
آمار اشتغال غیر کشاورزی 25330 2019-03
صورت پرداخت های خصوصی 19538 2019-03
قسمت مدت زمان اشتغال 4755 2019-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3120 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1610 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.2 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2019-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2019-06
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 2019-06
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2019-06
اندازه اصل تورم 0.9 2019-06
قیمت تولید 103 2019-05
تغییر قیمت تولید کننده 0.8 2019-05
قیمت صادرات 117 2019-04
قیمت واردات 102 2019-04
تورم مواد غذایی 2.6 2019-06
CPI مسکن آب و برق 106 2019-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2019-06
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-06
نرخ بهره بین بانکی -0.33 2019-06
عرضه پول M1 1358700 2019-05
عرضه پول M2 2231815 2019-05
عرضه پول M3 2633520 2019-05
ترازنامه بانک 9726545 2019-05
ذخایر ارزی 164 2019-06
وام به بخش خصوصی 2524392 2019-05
ترازنامه بانک مرکزی 1102351 2019-05
میزان رشد وام 5.3 2019-05
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 257 2017-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -3278 2019-05
حساب جاری 343 2019-05
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.3 2018-12
صادرات 44266 2019-05
واردات 47544 2019-05
بدهی خارجی 5104284 2018-12
رابطه مبادله 114 2019-04
گردش سرمایه 10921 2019-05
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2540 2019-05
حواله 43 2019-03
ذخایر طلا 2436 2019-06
تولید نفت خام 15 2019-03
شاخص تروریسم 5.48 2017-12
درآمد گردشگری 4849 2019-05
ورود توریست 86900 2017-12
فروش اسلحه 1768 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.4 2018-12
بودجه دولت -2.5 2018-12
ارزش بودجه دولت -83.9 2019-05
هزینه های دولت 136607 2019-03
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 56 2018-12
درآمدهای دولت 110 2019-05
بدهی های دولت 2315 2018-12
هزینه های مالی 171 2019-05
درخواست پناهندگی 9625 2019-02
ارزیابی اعتبار 89.53
مخارج نظامی 59542 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 31 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 59.2 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 45 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.2 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 102 2019-06
شاخص PMI تولید 51.9 2019-06
شاخص PMI خدمات 52.9 2019-06
پی ام آی مرکب 52.7 2019-06
تولید صنعتی 4 2019-05
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.1 2019-05
تولید صنعتی 3.4 2019-05
استفاده از ظرفیت 84.4 2019-06
میزان سفارشات جدید -12.2 2019-06
ورشکستگی 277 2019-03
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -19.5 2019-06
ثبت خودرو 176980 2019-06
سرعت اینترنت 10757 2017-03
آدرس های IP 29887339 2017-03
تولید خودرو 2269600 2018-12
تغییرات موجودی انبار 4160 2019-03
شاخص رقابتی 78.01 2018-12
رتبه رقابتی 17 2018-12
شاخص فساد مالی 72 2018-12
رتبه فساد مالی 21 2018-12
آسانی کسب و کار 32 2018-12
تولید الکتریسیته 45985 2019-05
استخراج معدن 0.7 2019-05
تولید فولاد 1235 2019-05
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 101 2019-06
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.4 2019-05
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3 2019-05
هزینه های مصرف کننده 310707 2019-03
درآمد قابل تصرف شخص 364984 2019-03
پس انداز های شخصی 15.33 2019-03
نرخ وام بانکی 1.7 2019-05
تسهیلات اعتباری خریدار 1425661 2019-05
قیمت گازوئیل 1.78 2019-06
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 60.1 2018-12
بدهی خانوار به درآمد 93.29 2017-12
هزینه های شخصی 0.4 2019-05
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 6.2 2019-03
شاخص مسکن 108 2019-03
جواز ساختمان 35100 2019-05
پی ام آی ساخت و ساز 51.8 2019-06
نرخ مالکیت مسکن 64.4 2017-12
خانه های مسکونی نوساز 29200 2019-05
فروش خانه جدید 30863 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فرانسه - شاخص های اقتصادی.