بازارها گذشته مرجع
پول 1.16 2021-10
بازار سهام 6748 2021-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.23 2021-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 18.7 2021-06
نرخ بیکاری 8 2021-06
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 145 2021-10
نرخ تورم 2.2 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 97730275 2021-10
نرخ بهره 0 2021-09
موازنه تجاری -6669 2021-08
حساب جاری -1280 2021-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 116 2020-12
بودجه دولت -9.2 2020-12
اطمینان کسب و کار 107 2021-10
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 53.5 2021-10
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 56.6 2021-10
ضریب اطمینان مصرف کننده 102 2021-09
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -1.2 2021-08
نرخ مالیات شرکت 26.5 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2021-12
موارد کروناویروس 7090109 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 117306 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 383768 2021-10
تخت بیمارستان 5.98 2017-12
بیمارستان ها 45.55 2017-12
پزشکان پزشکی 3.37 2018-12
پرستاران 10.8 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.1 2021-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 18.7 2021-06
تولید ناخالص داخلی 2603 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 564170 2021-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 140040 2021-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 40521 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 42026 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7861 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 27497 2021-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 56492 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 284735 2021-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 18637 2021-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12661 2021-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8 2021-06
افراد شاغل 28455 2021-06
افراد بیکار 3309 2021-08
نرخ اشتغال 66.9 2021-06
نرخ بیکاری بلند مدت 2.4 2021-06
نرخ بیکاری جوانان 19.9 2021-08
هزینه های کار 106 2021-06
بهره وری 101 2021-06
پست های خالی شغلی 277 2021-08
دستمزد 3137 2018-12
حداقل دستمزد 1555 2021-09
رشد دستمزد 0.3 2021-06
دستمزد در تولید 107 2021-06
جمعیت 67.29 2020-12
سن بازنشستگی زنان 62 2021-12
سن بازنشستگی مردان 62 2021-12
تغییر اشتغال 0.5 2021-06
استخدام تمام وقت 22454 2021-06
اشتغال دولتی 5840 2021-06
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار -51.1 2021-08
نرخ مشارکت نیروی کار 72.7 2021-06
صورت های پرداخت توليد 2738 2021-06
آمار اشتغال غیر کشاورزی 25682 2021-06
صورت پرداخت های خصوصی 19842 2021-06
قسمت مدت زمان اشتغال 4795 2021-06

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 145 2021-10
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 97730275 2021-10
موارد کروناویروس 7090109 2021-10
مرگ و میر کروناویروس 117306 2021-10
Coronavirus بهبود یافت 383768 2021-10
تخت بیمارستان 5.98 2017-12
بیمارستان ها 45.55 2017-12
پزشکان پزشکی 3.37 2018-12
پرستاران 10.8 2018-12
تختخوابهای ICU 428 2014-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.2 2021-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.2 2021-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 2021-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108 2021-09
قیمت مصرف کننده اصلی 105 2021-09
اندازه اصل تورم 1.3 2021-09
قیمت تولید 110 2021-08
تغییر قیمت تولید کننده 10 2021-08
قیمت صادرات 134 2021-08
قیمت واردات 119 2021-08
تورم مواد غذایی 1 2021-09
CPI مسکن آب و برق 110 2021-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111 2021-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2021-09
نرخ بهره بین بانکی -0.49 2021-09
عرضه پول M1 1834617 2021-08
عرضه پول M2 2842734 2021-08
عرضه پول M3 3288468 2021-08
ترازنامه بانک 11192277 2021-08
ذخایر ارزی خارجی 213 2021-09
وام به بخش خصوصی 2881418 2021-08
ترازنامه بانک مرکزی 1949337 2021-08
میزان رشد وام 3.87 2021-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 296 2020-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -6669 2021-08
حساب جاری -1280 2021-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.9 2020-12
صادرات 42305 2021-08
واردات 48974 2021-08
بدهی خارجی 6320729 2021-06
رابطه مبادله 113 2021-08
گردش سرمایه -13227 2021-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 461 2021-08
حواله 21 2021-08
ذخایر طلا 2436 2021-06
شاخص تروریسم 4.61 2019-12
درآمد گردشگری 5558 2021-08
ورود توریست 2209 2021-07
فروش اسلحه 1995 2020-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 116 2020-12
بودجه دولت -9.2 2020-12
ارزش بودجه دولت -178 2021-08
هزینه های دولت 139174 2021-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 62.1 2020-12
درآمدهای دولت 181 2021-08
بدهی های دولت 2762 2021-06
هزینه های مالی 338 2021-08
درخواست پناهندگی 12830 2021-09
ارزیابی اعتبار 92 2021-10
مخارج نظامی 51572 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 26.5 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 68 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 45 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 23 2021-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 107 2021-10
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) تولید 53.5 2021-10
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) خدمات 56.6 2021-10
پی ام آی مرکب 54.7 2021-10
تولید صنعتی 3.9 2021-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1 2021-08
تولید صنعتی 4.3 2021-08
میزان استفاده ازظرفیت تولید 79.12 2021-09
میزان سفارشات جدید -7.9 2021-08
ورشکستگی 3426 2021-08
ثبت خودرو 133835 2021-09
سرعت اینترنت 10757 2017-03
آدرس های IP 29887339 2017-03
کسب و کار شاخص آب و هوا 113 2021-10
تولید خودرو 1316371 2020-12
تغییرات موجودی انبار 7735 2021-06
شاخص رقابتی 78.81 2019-12
رتبه رقابتی 15 2019-12
شاخص فساد مالی 69 2020-12
رتبه فساد مالی 23 2020-12
آسانی کسب و کار 32 2019-12
تولید الکتریسیته 39164 2021-08
استخراج معدن -3.5 2021-08

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 102 2021-09
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه -1.2 2021-08
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه -2.1 2021-08
هزینه های مصرف کننده 297700 2021-06
درآمد قابل تصرف شخص 384394 2021-06
پس انداز های شخصی 21.38 2021-06
نرخ وام بانکی 1.4 2021-08
تسهیلات اعتباری خریدار 1603253 2021-08
قیمت گازوئیل 1.92 2021-09
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 68.1 2021-03
بدهی خانوار به درآمد 98.12 2019-12
هزینه های شخصی 1 2021-08

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز -6 2021-08
شاخص مسکن 122 2021-06
جواز ساختمان 30700 2021-08
شاخص مدیران خرید (پی ام آی) ساخت و ساز 48.9 2021-09
نرخ مالکیت مسکن 64 2020-12
خانه های مسکونی نوساز 16700 2021-08
فروش خانه جدید 30162 2021-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فرانسه - شاخص های اقتصادی.