بازارها گذشته مرجع
پول 1.17 2020-10
بازار سهام 4570 2020-10
اوراق قرضه دولتی ده ساله -0.35 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -13.8 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -18.9 2020-06
نرخ بیکاری 7.1 2020-06
نرخ تورم 0 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.5 2020-09
نرخ بهره 0 2020-10
موازنه تجاری -7708 2020-08
حساب جاری -4700 2020-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.7 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.1 2019-12
بودجه دولت -3 2019-12
اطمینان کسب و کار 93 2020-10
شاخص PMI تولید 51 2020-10
شاخص PMI خدمات 46.5 2020-10
ضریب اطمینان مصرف کننده 94 2020-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 6.2 2020-08
نرخ مالیات شرکت 28 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12
موارد کروناویروس 1203068 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 35484 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 113977 2020-10
تخت بیمارستان 5.98 2017-12
بیمارستان ها 45.55 2017-12
پزشکان پزشکی 3.37 2018-12
پرستاران 10.8 2018-12

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -13.8 2020-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -18.9 2020-06
تولید ناخالص داخلی 2716 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 471276 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 106214 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 44317 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 46184 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7732 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 19607 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 42726 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 245409 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 16134 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 10134 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.1 2020-06
افراد شاغل 27800 2020-06
افراد بیکار 3606 2020-09
نرخ اشتغال 64.4 2020-06
نرخ بیکاری بلند مدت 2.2 2020-06
نرخ بیکاری جوانان 19.8 2020-08
هزینه های کار 112 2020-06
بهره وری 86.15 2020-06
پست های خالی شغلی 254 2020-09
دستمزد 3084 2017-12
حداقل دستمزد 1539 2020-06
رشد دستمزد 0.2 2019-12
دستمزد در تولید 105 2020-06
جمعیت 66.98 2019-12
سن بازنشستگی زنان 62 2020-12
سن بازنشستگی مردان 62 2020-12
تغییر اشتغال -2.6 2020-06
استخدام تمام وقت 21778 2020-06
اشتغال دولتی 5736 2020-06
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار -15.2 2020-09
نرخ مشارکت نیروی کار 69.4 2020-06
صورت های پرداخت توليد 2751 2020-06
آمار اشتغال غیر کشاورزی 24833 2020-06
صورت پرداخت های خصوصی 19098 2020-06
قسمت مدت زمان اشتغال 4509 2020-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0 2020-09
نرخ تورم (ماهانه) -0.5 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 105 2020-09
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 105 2020-09
قیمت مصرف کننده اصلی 103 2020-09
اندازه اصل تورم 0.5 2020-09
قیمت تولید 100 2020-09
تغییر قیمت تولید کننده -2.4 2020-09
قیمت صادرات 124 2020-08
قیمت واردات 106 2020-08
تورم مواد غذایی 0.9 2020-09
CPI مسکن آب و برق 105 2020-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2020-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2020-10
نرخ بهره بین بانکی -0.42 2020-09
عرضه پول M1 1676778 2020-08
عرضه پول M2 2627936 2020-08
عرضه پول M3 3038335 2020-08
ترازنامه بانک 10563209 2020-08
ذخایر ارزی 196 2020-09
وام به بخش خصوصی 2779342 2020-08
ترازنامه بانک مرکزی 1641227 2020-09
میزان رشد وام 8.72 2020-08
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 266 2018-12

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -7708 2020-08
حساب جاری -4700 2020-08
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.7 2019-12
صادرات 35357 2020-08
واردات 43065 2020-08
بدهی خارجی 6061111 2020-06
رابطه مبادله 117 2020-08
گردش سرمایه -9449 2020-08
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2500 2020-08
حواله 73 2020-08
ذخایر طلا 2436 2020-06
شاخص تروریسم 5.01 2018-12
درآمد گردشگری 4666 2020-08
ورود توریست 89300 2018-12
فروش اسلحه 3368 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 98.1 2019-12
بودجه دولت -3 2019-12
ارزش بودجه دولت -166 2020-08
هزینه های دولت 120695 2020-06
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 55.6 2019-12
درآمدهای دولت 168 2020-08
بدهی های دولت 2638 2020-06
هزینه های مالی 299 2020-08
درخواست پناهندگی 6845 2020-08
ارزیابی اعتبار 92 2020-10
مخارج نظامی 59542 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 28 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 68 2020-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 45 2020-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 23 2020-12

تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 93 2020-10
شاخص PMI تولید 51 2020-10
شاخص PMI خدمات 46.5 2020-10
پی ام آی مرکب 47.3 2020-10
تولید صنعتی -6.2 2020-08
تولیدات صنعتی (ماهانه) 1.3 2020-08
تولید صنعتی -7 2020-08
استفاده از ظرفیت 75.44 2020-09
میزان سفارشات جدید -33 2020-09
ورشکستگی 122 2020-05
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW 42.3 2020-10
ثبت خودرو 168290 2020-09
سرعت اینترنت 10757 2017-03
آدرس های IP 29887339 2017-03
کسب و کار شاخص آب و هوا 90 2020-10
تولید خودرو 2202460 2019-12
تغییرات موجودی انبار 11258 2020-06
شاخص رقابتی 78.81 2019-12
رتبه رقابتی 15 2019-12
شاخص فساد مالی 69 2019-12
رتبه فساد مالی 23 2019-12
آسانی کسب و کار 32 2019-12
تولید الکتریسیته 54156 2019-12
استخراج معدن 2.1 2020-08
تولید فولاد 963 2020-09

مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 94 2020-10
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 6.2 2020-08
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3 2020-08
هزینه های مصرف کننده 261702 2020-06
درآمد قابل تصرف شخص 362885 2020-06
پس انداز های شخصی 27.41 2020-06
نرخ وام بانکی 1.13 2020-08
تسهیلات اعتباری خریدار 1517270 2020-08
قیمت گازوئیل 1.63 2020-10
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 62.7 2020-03
بدهی خانوار به درآمد 98.12 2019-12
هزینه های شخصی 2.3 2020-08

مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 0 2020-08
شاخص مسکن 116 2020-06
جواز ساختمان 39000 2020-09
پی ام آی ساخت و ساز 47.3 2020-09
نرخ مالکیت مسکن 65.1 2018-12
خانه های مسکونی نوساز 38600 2020-09
فروش خانه جدید 20380 2020-06

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 1203068 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 35484 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 113977 2020-10
تخت بیمارستان 5.98 2017-12
بیمارستان ها 45.55 2017-12
پزشکان پزشکی 3.37 2018-12
پرستاران 10.8 2018-12
تختخوابهای ICU 428 2014-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فرانسه - شاخص های اقتصادی.