بازارها گذشته مرجع
پول 1.13 2019-02
بازار سهام 5153 2019-02
اوراق قرضه دولتی ده ساله 0.54 2019-02
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.9 2018-12
نرخ بیکاری 8.8 2018-12
نرخ تورم 1.2 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) -0.5 2019-01
نرخ بهره 0 2019-01
موازنه تجاری -4653 2018-12
حساب جاری -1117 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.8 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97 2017-12
بودجه دولت -2.6 2017-12
اطمینان کسب و کار 103 2019-01
شاخص PMI تولید 51.2 2019-01
شاخص PMI خدمات 47.8 2019-01
ضریب اطمینان مصرف کننده 91 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.1 2018-12
نرخ مالیات شرکت 33.3 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.9 2018-12
تولید ناخالص داخلی 2582 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 572804 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 132317 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 42568 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 38606 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 7826 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 27883 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 58059 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 292309 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 22873 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 12573 2018-12
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 8.8 2018-12
افراد شاغل 28184 2018-09
افراد بیکار 3419 2018-12
نرخ اشتغال 66.1 2018-12
نرخ بیکاری بلند مدت 3.4 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 21.1 2018-12
هزینه های کار 108 2018-09
بهره وری 119 2018-09
پست های خالی شغلی 202 2018-12
دستمزد 2998 2015-12
حداقل دستمزد 1521 2019-12
رشد دستمزد 0.4 2018-06
دستمزد در تولید 102 2018-09
جمعیت 67.19 2018-12
سن بازنشستگی زنان 62 2018-12
سن بازنشستگی مردان 62 2018-12
تغییر اشتغال 0.1 2018-09
استخدام تمام وقت 22172 2018-09
اشتغال دولتی 5781 2018-09
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 8.4 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 72.3 2018-12
هزینه زندگی خانواده 1790 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1080 2018-12
صورت های پرداخت توليد 2773 2018-09
آمار اشتغال غیر کشاورزی 25174 2018-09
صورت پرداخت های خصوصی 19404 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 4711 2018-09
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 3120 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1610 2018-12
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 1.2 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) -0.5 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2019-01
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 104 2019-01
قیمت مصرف کننده اصلی 102 2018-12
اندازه اصل تورم 0.7 2018-12
قیمت تولید 103 2018-12
تغییر قیمت تولید کننده 1.2 2018-12
قیمت صادرات 116 2018-12
قیمت واردات 101 2018-12
تورم مواد غذایی 2.5 2018-12
CPI مسکن آب و برق 105 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2018-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 0 2019-01
نرخ بهره بین بانکی -0.31 2019-01
عرضه پول M1 1297180 2018-12
عرضه پول M2 2158923 2018-12
عرضه پول M3 2542106 2018-12
ترازنامه بانک 8809519 2018-12
ذخایر ارزی 157 2019-01
وام به بخش خصوصی 2468806 2018-12
ترازنامه بانک مرکزی 1092055 2018-12
میزان رشد وام 6.54 2018-12
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 234 2016-12
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -4653 2018-12
حساب جاری -1117 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.8 2017-12
صادرات 42452 2018-12
واردات 47105 2018-12
بدهی خارجی 5157170 2018-06
رابطه مبادله 115 2018-12
گردش سرمایه 24896 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 5192 2018-12
حواله 43 2018-11
ذخایر طلا 2436 2019-03
تولید نفت خام 16 2018-08
شاخص تروریسم 5.48 2017-12
درآمد گردشگری 3418 2018-12
ورود توریست 82600 2016-12
فروش اسلحه 2162 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 97 2017-12
بودجه دولت -2.6 2017-12
ارزش بودجه دولت -76.05 2018-12
هزینه های دولت 136541 2018-12
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 56.5 2017-12
درآمدهای دولت 314 2018-12
بدهی های دولت 2322 2018-09
هزینه های مالی 391 2018-12
درخواست پناهندگی 8620 2018-06
ارزیابی اعتبار 89.53
مخارج نظامی 56287 2017-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 33.3 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 45 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 59.2 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 45 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 14.2 2018-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 103 2019-01
شاخص PMI تولید 51.2 2019-01
شاخص PMI خدمات 47.8 2019-01
پی ام آی مرکب 48.2 2019-01
تولید صنعتی -1.4 2018-12
تولیدات صنعتی (ماهانه) 0.8 2018-12
تولید صنعتی -1 2018-12
استفاده از ظرفیت 85 2019-03
میزان سفارشات جدید -11.6 2019-01
ورشکستگی 407 2018-10
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -23.7 2019-01
ثبت خودرو 173435 2019-01
سرعت اینترنت 10757 2017-03
آدرس های IP 29887339 2017-03
تغییرات موجودی انبار 2577 2018-12
شاخص رقابتی 78.01 2018-12
رتبه رقابتی 17 2018-12
شاخص فساد مالی 72 2018-12
رتبه فساد مالی 21 2018-12
آسانی کسب و کار 32 2018-12
تولید الکتریسیته 56085 2018-12
استخراج معدن -0.4 2018-12
تولید فولاد 1132 2018-12
مصرف کننده گذشته مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 91 2019-01
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -0.1 2018-12
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.8 2018-12
هزینه های مصرف کننده 308716 2018-12
درآمد قابل تصرف شخص 358295 2018-09
پس انداز های شخصی 14.41 2018-09
نرخ وام بانکی 1.7 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 1398540 2018-12
قیمت گازوئیل 1.69 2019-01
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 59.1 2018-06
بدهی خانوار به درآمد 93.29 2017-12
هزینه های شخصی -1.5 2018-12
مسکن سازی گذشته مرجع
میزان ساخت و ساز 0.5 2018-11
شاخص مسکن 109 2018-09
جواز ساختمان 36900 2018-12
پی ام آی ساخت و ساز 49.5 2019-01
نرخ مالکیت مسکن 64.9 2016-12
خانه های مسکونی نوساز 35500 2018-12
فروش خانه جدید 31625 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: فرانسه - شاخص های اقتصادی.