انگلستان - نرخ بیکاری

United Kingdom Unemployment Rate
width
height

تقویم GMT واقعی قبلی توافق
2018-08-14 08:30 AM نرخ بیکاری 4% 4.2% 4.2%
2018-09-11 08:30 AM نرخ بیکاری 4% 4% 4%
2018-10-16 08:30 AM نرخ بیکاری 4% 4% 4%
2018-11-13 09:30 AM نرخ بیکاری 4%
2018-12-11 09:30 AM نرخ بیکاری
[+]


انگلستان کار گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
نرخ بیکاری 4.00 4.00 12.00 3.40 در صد [+]
افراد شاغل 32394.00 32397.00 32399.00 23630.00 هزار [+]
افراد بیکار 942.90 924.30 3090.00 422.60 هزار [+]
قسمت مدت زمان اشتغال 8499.00 8538.00 8636.00 5995.00 هزار [+]
استخدام تمام وقت 23895.00 23859.00 23895.00 19136.00 هزار [+]
نرخ اشتغال 75.50 75.50 75.70 65.60 در صد [+]
تغییر تعداد مدعیان بیکاری 18.50 14.20 142.80 -98.50 هزار [+]
نرخ مشارکت نیروی کار 78.80 78.80 79.00 74.10 در صد [+]
نرخ بیکاری بلند مدت 1.10 1.10 4.30 0.90 در صد [+]
نرخ بیکاری جوانان 11.00 11.00 22.30 9.70 در صد [+]
بهره وری 101.60 101.10 101.70 43.10 نقاط شاخص [+]
هزینه های کار 103.90 103.80 103.90 20.70 نقاط شاخص [+]
پست های خالی شغلی 832.00 833.00 833.00 432.00 هزار [+]
دستمزد 523.00 520.00 523.00 300.00 GBP / هفته [+]
رشد دستمزد 2.70 2.60 6.60 -2.60 در صد [+]
دستمزد در تولید 602.00 603.00 603.00 356.00 GBP / هفته [+]
حداقل دستمزد 7.83 7.50 7.83 5.05 GBP / ساعت [+]
جمعیت 66.19 65.81 66.19 52.20 میلیون [+]
سن بازنشستگی زنان 65.00 64.17 65.00 60.00 [+]
سن بازنشستگی مردان 65.00 65.00 65.00 65.00 [+]
هزینه زندگی خانواده 1280.00 1220.00 1280.00 1170.00 GBP / ماه [+]
هزینه زندگی انفرادی 970.00 920.00 970.00 840.00 GBP / ماه [+]
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1330.00 1280.00 1330.00 1220.00 GBP / ماه [+]
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2210.00 2110.00 2210.00 2110.00 GBP / ماه [+]
میانگین ساعات کار در هفته 31.90 31.90 33.50 31.30 ساعت ها [+]
تغییر اشتغال -5.00 3.00 307.00 -279.00 هزار [+]
[+]


ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - انگلستان - نرخ بیکاری.